| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra jakosti a spol. strojů

Útvar:
Katedra jakosti a spol. strojů
Department of Quality and Dependability of Machines
Zkratka Kód Typ útvaru
KJSS 31190 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kjss/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Pexa Martin, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Aleš Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Aleš Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Špásová Eva
Zástupce VT:
Pexa Martin, prof. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Špásová Eva

Členové útvaru

Členové:
Aleš Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Bliznyukov Sergey, Ing.
Císař Václav, Ing.
Čedík Jakub, Ing. Ph.D.
Effenberk Jan, Ing.
Fabiánek David, Ing.
Hladík Tomáš, Ing. Ph.D.
Holúbek Michal, Ing.
Hroch Jan, Ing.
Jurča Vladimír, prof. Ing. CSc.
Kinčl Jan, Ing.
Kotouček Jaroslav
Kučera Jan, Ing.
Mader Daniel, Ing.
Mařan Rostislav, Ing.
Mašek Tomáš, Ing.
Michálková Petra, Ing.
Mrázek Jaroslav, Ing.
Novák Filip, Ing.
Novák Jan, Ing.
Nurko Daniel, Ing.
Olmrová Eva, Ing. MBA
Palátka Jan, Ing.
Pavlů Jindřich, Ing. Ph.D.
Pejša Ladislav, prof. Ing. DrSc.
Peterka Bohuslav, Ing. Ph.D.
Pexa Martin, prof. Ing. Ph.D.
Pícha Štěpán, Ing.
Pošta Josef, prof. Ing. CSc.
Řikovský Jan, Ing.
Sailer Jan, Ing.
Sangam Ravi
Špásová Eva
Vaško Tomáš, Ing.
Vomlel Tomáš, Ing. Bc.
Vu Hien, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Ke katedrám nově vzniklé Fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952 patřila i Katedra opravárenství. Jejím posláním bylo připravovat studenty pro tehdy jednu z hlavních oblastí jejich činnosti v praxi — opravy zemědělské techniky. Základní předmět Katedry opravárenství „Technologie a organizace oprav“ od samého vzniku fakulty významnou měrou přispíval k utváření odborného profilu absolventů fakulty. Základní pedagogické úkoly katedry však byly při jejím vzniku širší, protože katedra tehdy připravovala studenty nejen ve vlastním oboru technologie a organizace oprav, ale do jejího rámce patřily i předměty, které v roce 1955 vytvořily základní náplň nově vzniklé Katedry materiálu a mechanické technologie. Byly to předměty „Nauka o materiálu“, „Technologie tváření a obrábění“, „Měření a lícování“. Obsahová náplň předmětů se postupně rozrůstala a měnila a vznikaly nové předměty, jak se rozvíjelo vědecké poznání v oboru a jak se měnila společenská objednávka. V souladu s těmito změnami byly také tři změny v názvu katedry. Snahou vždy bylo dosáhnout, aby název katedry co nejlépe vystihoval obsah zabezpečované výuky. Tak se změnil původní název „Katedra opravárenství“ na „Katedra technologie a organizace oprav“, v roce 1972 se tento název změnil na „Katedra provozní spolehlivosti strojů“ a v roce 1994 na současný „Katedra jakosti a spolehlivosti strojů“. Vedením nově založené katedry byl v roce 1952 pověřen inženýr František Korous, který na fakultu přišel po mnohaleté praxi ve výrobě, výzkumu i s pedagogickými zkušenostmi ze Strojní fakulty ČVUT a průmyslové školy strojnické. Jeho úkolem bylo utvořit základní kolektiv nové katedry, zajistit výuku, výstavbu laboratoří a připravovat zahájení vědecko—výzkumných prací. Zpočátku zakládal a vytvářel i kolektiv pracovníků, který zajišťoval předměty později založené Katedry materiálu a mechanické technologie. Od založení v roce 1952 do června 2006 postupně působilo na katedře 71 pracovníků, aspirantů a doktorandů. V červnu 2006 má katedra 11 pracovníků (z toho 5 učitelů) a 10 doktorandů.
Zaměření:
Katedra jakosti a spolehlivosti strojů je jednou z kateder technické fakulty, které vytvářejí odborný profil absolventa fakulty jako provozního strojního inženýra. Ve výuce zajišťuje katedra předměty, které mají interdisciplinární charakter. Jsou zaměřeny na problémy technologické, technicko-ekonomické a logistické. Poskytují znalosti potřebné při řízení péče o jakost strojů i produkce, při řízení údržby a obnovy strojů a zařízení, při projektování objektů i technologických procesů pro servis strojů. Ve vědeckém výzkumu se katedra zaměřuje na poznávání, měření a vyhodnocování vlivů na jakost technických objektů, na poznávání zákonitostí změn vlastností strojů v čase, na optimalizaci servisních a obslužných činností včetně obnovy strojů, na diagnostikování a hodnocení technických objektů.
Pedagogická činnost:
V pedagogické oblasti zajišťuje katedra celkem patnáct povinných nebo povinně volitelných předmětů pro studenty všech forem studia a oborů technické fakulty. Zároveň jsou tyto předměty nabízeny jako volitelné pro studenty ostatních fakult. Předměty mají interdisciplinární charakter a jsou zaměřeny na problémy technologické, technicko-ekonomické a logistické. Poskytují znalosti potřebné při řízení péče o jakost strojů i produkce, při zabezpečování provozuschopnosti strojů, při řízení údržby a obnovy strojů a zařízení, při projektování servisních objektů i technologických procesů údržby. Na katedře jsou vedeny diplomové práce studentů bakalářských i magisterských studijních programů a disertační práce studentů doktorského studijního programu.
Výzkumná činnost:
V oblasti vědy a výzkumu se katedra zaměřuje na studium, měření a vyhodnocování vlivů na jakost technických objektů, na poznávání zákonitostí změn jejich vlastností v čase, na spolehlivost a optimalizaci servisních a obslužných činností, na obnovu, diagnostikování a hodnocení technických objektů. Problematice jakosti a provozní spolehlivosti výrobních zařízení je věnována pozornost také se zřetelem na bezpečnost a životní prostředí. Optimalizace preventivní údržby je postavena na základech spolehlivosti, bezporuchovosti a životnosti strojních prvků. Stále je rozvíjena teorie optimální obnovy strojů a strojních prvků i teorie logistického řízení a plánování uvedených činností.
 
page foot