| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra využití strojů

Útvar:
Katedra využití strojů
Department of Machinery Utilization
Zkratka Kód Typ útvaru
KVS 31180 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kvs/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Šařec Petr, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Altmann Vlastimil, doc. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Zhao Shuran, Ing.
Zástupce VT:
Mimra Miroslav, Ing. MBA, Ph.D.
Zástupce VT:
Šařec Petr, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Mimra Miroslav, Ing. MBA, Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Altmann Vlastimil, doc. Ing. Ph.D.
Čermáková Nikola, Ing.
Gojda Ondřej, Ing. Ph.D.
Jelen Stanislav, RNDr.
Korba Jaroslav, Ing.
Lešetický Jan, Ing. Ph.D.
Mimra Miroslav, Ing. MBA, Ph.D.
Nalezencová Jana
Novák Václav, Ing. Ph.D.
Novotný Petr, Ing.
Pačes Marek, Ing.
Procházka Martin, Ing.
Šařec Petr, doc. Ing. Ph.D.
Votruba Zdeněk, Ing. Ph.D.
Zhao Shuran, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra vznikla se vznikem Fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952. Původní název katedry, používaný až do roku 1994, byl "Katedra využití strojně traktorového parku", od roku 1994 pak "Katedra využití strojů". V počátcích bylo zaměření katedry velmi široké. Byly rozvíjeny obory zaměřené na exploatační vlastnosti traktorů, strojů i motorů a též na zajištění jejich provozuschopnosti. Postupně se vznikem dalších kateder bylo zaměření katedry profilováno na mechanizované procesy v rostlinné a živočišné výrobě a na stroje pro meliorační a zemní práce. Později pak na využití strojů v rostlinné výrobě, stavebnictví a odpadovém hospodářství a na uplatnění výpočetní techniky při plánování a řízení provozu strojů.
Zaměření:
Kromě tradičních oborů zaměřených na využití, projektování a řízení provozu strojů jsou na katedře rozvíjeny předměty s orientací na techniku a technologie stavebnictví, skládkového a odpadového hospodářství. S ohledem na tradici v oblasti využití výpočetní techniky se katedra též podílí na výuce této problematiky. Výzkum katedry je zaměřen na precizní technické a technologické systémy v rostlinné produkci a odpadovém hospodářství a jsou tvořeny programové produkty na podporu poradenství v oblasti zemědělských výrobních technologií. Na bázi těchto systémů je pracovníky katedry zajišťováno poradenství.
Pedagogická činnost:
V pedagogické činnosti katedra zajišťuje výuku předmětů: výrobní procesy se strojovou technikou, projektování technologických procesů, využití mobilních strojů, stroje a technologie stavebnictví a stroje a technologie odpadového a skládkového hospodářství. Dále pak předměty inženýrské zpracování dat a počítačová prezentace dat. Pro Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů zajišťuje dva předměty zaměřené na mechanizaci odpadového hospodářství a na služby se zemědělskou technikou, pro Fakultu životního prostředí jeden předmět zaměřený na skládky tuhého komunálního odpadu. Katedra navrhla a vypracovala první osnovy a garantuje obor Obchod a podnikání s technikou jak na úrovni bakalářského, tak magisterského studia a u navazujícího doktorského studijního programu obor Marketing strojů a technických systémů.
Výzkumná činnost:
Rámcem výzkumu katedry byly dva výzkumné záměry a v současné době pak výzkumné projekty NAZV a TAČR. Orientace je na precizní technické a technologické systémy v rostlinné produkci, na objektivizaci normativů spotřeby pohonných hmot v zemědělství a na optimalizaci technologického procesu strojního česání chmele. Pro zemědělský sektor jsou tvořeny programové produkty na podporu poradenství v oblasti zemědělské strojové techniky a výrobních technologií. Pro komunální sféru je řešena problematika výroby a aplikace kompostu, včetně technologií kompostování a problematika logistiky svozu odpadů a dalších materiálů. Do výzkumné a publikační činnosti katedry jsou zapojováni ve velké míře doktorandi katedry.
Zahraniční styky:
Mezi významné zahraniční kontakty patří spolupráce s Univerzitou v Rostoku (SRN), ZUT ve Štětíně, AR v Lublině (Polsko) a SPU v Nitře (Slovensko). Tato spolupráce je především realizována v rámci projektu ERASMUS.
Další aktivity:
Katedra má dobrou spolupráci se zemědělskými podniky a podniky, které se zabývají prodejem zemědělské techniky. Pro tyto podniky pracovníci zpracovávají projekty vybavení strojovou technikou a optimalizace struktury výroby a výrobních technologií nebo je realizováno zkoušení strojů. Velmi významná je spolupráce se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin jak na úrovni poradenství a osvěty, tak na úrovni technologických pokusů.
 
page foot