| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Centrum propagace a informačních systémů

Útvar:
Centrum propagace a informačních systémů
Center for Promotion and Information Systems
Zkratka Kód Typ útvaru
CPIS 21300 středisko

Vedení útvaru

Vedoucí:
Chalupa Matouš, Ing.
Zástupce VT:
Opatrný Martin, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Chalupa Matouš, Ing.
Mikšík Vlastimil, Ing. Ph.D.
Mráčková Adéla, Ing. MBA
Nitra Vojtěch, Mgr.
Opatrný Martin, Ing.
Sůva Markéta, Bc.
Svozil Petr

Informace o útvaru

Další aktivity:

Středisko počítačových služeb bylo založeno v roce 1990, kdy na fakultě nastal velmi rychlý rozvoj zavádění osobních počítačů do činnosti jednotlivých kateder. Vzápětí na to vznikala jedna z prvních propojených datových sítí na českých vysokých školách. Středisko řeší úkoly, související s informačními technologiemi na fakultě, úzce spolupracuje s centrem správy sítě na univerzitě (OIKT). Je poradním centrem při nákupu, inovování i modernizace fakultních pracovišť počítači či další didaktickou technikou, Středisko spravuje všechny koncové stanice na fakultě a webové stránky fakulty. První webová prezentace fakulty vznikla v roce 1997, v roce 2016 byla uvedena 6.verze. Dále se středisko podílí na výzkumu, zpracovává data, zajišťuje vydávání sborníků, propagačních a dalších materiálů. Pracovníci střediska ve spolupráci s vedením vyvinuli elektronický systém evidence přítomnosti na pracovišti, který byl uveden v roce 2015 do provozu u vybraných pracovišť. Středisko má pod přímou správou 3 počítačové učebny, počítače v prezentačních místnostech včetně AV techniky (cca 50) a počítače na chodbách fakulty. Zásadní události v životě Střediska počítačových služeb. 2016 - kompletní vybavení posluchárny A I (AV technika, řídící systém, kartový systém) - oživení a připojení koncových stanic datové sítě v nové budově – Pavilon D 2015 - kompletní vybavení posluchárny A IV (AV technika, řídící systém, kartový systém) - oživení a připojení koncových stanic datové sítě v nové budově – Pavilon B - zprovoznění docházkového systému pro studenty v Kongresovém sále SIC - zprovoznění elektronické evidence přítomnosti zaměstnanců v budově Pavilonu B, další snímače instalovány v budově A, Pavilonu C a stáji 2014 - kompletní vybavení posluchárny A III (AV technika, řídící systém, kartový systém) - zprovoznění sběrného místa na tonery, zářivky a použité baterie 2013 - kompletní vybavení posluchárny A II (AV technika, řídící systém, kartový systém) - rekonstrukce (rozšíření) datové sítě, výměna aktivních prvků (10 GBit), páteřní síť datových center propojeny optickým kabelem 2012 - vývoj mobilního docházkového systému pro studenty - vývoj evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti ČZU v Praze 2011 - vývoj docházkového systému pro studenty 2010 - stavba videokonferenčního studia (Polycom HDX800 - první FullHD videokonference na ČZU) - datová síť, AV technika, kartový systém, docházka a kamerový systém v budově v Humpolci (obor Chov koní) 2009 - nový pavilón C, datová síť, kartový systém, EZS, AV technika v učebnách - zprovoznění učebny na VS v Troji 2008 - videokonference na posluchárně AI (do roku 2014 v provozu) - AV technika v učebně Centra pro výzkum a chování psů 2007 - adaptace prostor v suterénu pro centrální serverovnu - nová datová síť v suterénu včetně telefonních linek a WiFi - nová páteř datové sítě v hlavní budově fakulty (10Gbit) - vybavení všech učeben AV technikou (projektor, plátno, počítač) - zprovoznění WiFi EduRoam na ČZU 2006 - stavba vzduchotechniky v učebně SPS a ve velké zasedačce - nové výtahy a zprovoznění jejich ovládání na čipové karty - připojení skleníků na optické vlákno datové sítě - přestavba přístavků v 1., 2. a 3. patře - zřízení dalších domén pro fakultu, provoz webu pro uchazeče www.agrobiologie.cz - sjednocení webových stránek na ČZU - zprovoznění meteorologické stanice (meteostanice.agrobiologie.cz) - první videokonference na ČZU: Mělník, Humpolec, fakulta 2005 - přestavba přístavku ve 4.patře; nová počítačová učebna v místnosti 435 - zrušení starého televizního okruhu, zprovoznění informační obrazovky u vrátnice - stavba posluchárny C1, datová síť, EZS, kartový systém - zprovoznění počítačových stání na chodbách všech pater (celkem 16 počítačů) - správa WiFi na celé ČZU, stavba zaměstnanecké sítě a sítě EduRoam (do VII/2008) - zprovoznění počítačové učebny v Humpolci - modernizace prostorů před posluchárnami, zprovoznění WiFi 2003 - stavba současných prostor SPS v přízemí a velké zasedací místnosti fakulty - doplnění posluchárny AIV (AV technika) - vstupní karty - přechod z magnetických karet na čipové, zprovoznění všech vchodů do 4 budov fakulty 2002 - zřízena počítačová učebna č. 20 (pro anglické obory a doktorandy na fakultě) - doplnění posluchárny AIII (AV technika, katedra) 2001 - doplnění posluchárny AII (AV technika, katedra) 2000 - nová datová síť na pavilónech A, B a C - doplnění posluchárny AI (AV technika, katedra) 1999 - modernizace vchodu na magnetické karty (firma IMA) 1998 - rekonstrukce datové sítě v hlavní budově Agrofakulty 1997 - zprovoznění prvního webového serveru MAX, který dodnes slouží. Dříve sloužil katedrám (podrobnější webové stránky) a pro telefonické připojení internetu z domova (před vznikem volny.cz) Průběžně probíhají adaptace kanceláří a laboratoří, rozšiřování datových sítí vč. WiFi, údržba a modernizace aktivních prvků sítě.
 
page foot