| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra tropických plodin a agrolesnictví

Útvar:
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
Department of Crop Sciences and Agroforestry
Zkratka Kód Typ útvaru
KTPA 51110 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/ktspa/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Lojka Bohdan, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Fernández Cusimamani Eloy, doc. Dr. Ing.
Tajemník:
Vlkovičová Radka, Ing.
Zástupce VT:
Kokoška Ladislav, prof. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Fernández Cusimamani Eloy, doc. Dr. Ing.
Editor CV:
Kokoška Ladislav, prof. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Kudera Tomáš, Bc.
Editor CV:
Polesný Zbyněk, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Vlkovičová Radka, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Azarov Azamat
Bortl Ludvík, Ing.
Casas Reategui Ruben, Mag.
Čepková Jindřiška, Ing.
Doležalová Hana, Ing.
Fernández Cusimamani Eloy, doc. Dr. Ing.
Hammond Hammond Stacy Denise
Hilgert-Delgado Alois Antonín
Homaidan Shmeit Yamen, Ing.
Horáčková Jana, Mgr.
Houdková Markéta, Ing.
Hummelová Jana, Ing.
Chládová Anna
Inkabi Samuel Eguasi
Kajzrová Soňa, Ing.
Kalousová Marie, Ing.
Kisilová Jana, Ing.
Kohout Václav, prof. Ing. DrSc.
Kokoška Ladislav, prof. Ing. Ph.D.
Kudera Tomáš, Bc.
Lara Reimers Alberto Eduardo, MSc.
Leuner Olga, Ing. Ph.D.
Lipenský Jiří, Ing.
Lojka Bohdan, doc. Ing. Ph.D.
Maňourová Anna, Ing.
Mendoza Hernandez Amilkar Hernando
Netopilová Marie, Ing.
Nguon Samnang
Nguyen Tan Tai, Ing.
Pavlineri Natalia
Pawera Lukáš, Ing. Bc.
Perry Jitka, Ing.
Polesná Lucie, Ing.
Polesný Zbyněk, doc. Ing. Ph.D.
Přibyl Ondřej, Ing.
Rejthar Jindřich, Ing.
Rollo Alexandr, Ing.
Romulo Andreas
Rondevaldová Johana, Ing. Ph.D.
Ruiz Chután José Alejandro
Teutscherova Nikola, Ing.
Thant Aye Aye
Ulvrová Tereza, Ing.
Valterová Irena, prof. RNDr. CSc.
Van Damme Patrick, prof. Ing. Ph.D.
Vebrová Hana, Ing.
Viehmannová Iva, Ing. Ph.D.
Vihanova Katerina, Ing.
Vlkovičová Radka, Ing.
Yondo Kolko Jean Jacques
Zahumenická Pavla, Ing.
Žáková Tereza, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Historie katedry sahá až do roku 1967, kdy byla založena jako jedna ze tří kateder ITS (spolu s katedrou živočišné produkce tropů a subtropů a s katedrou technického a ekonomického rozvoje venkova tropů a subtropů). Hlavním cílem katedry je výchova a vzdělávání odborníků v oboru rostlinná produkce v tropech a subtropech. Do roku 1989 studovali na ITS především zahraniční studenti z rozvojových zemí. Od roku 1992 je studijní program specializace rostlinná výroba otevřen také pro české studenty. Od roku 1976 je Institut tropů a subtropů zahrnut do programu mezinárodní výměny semen mezi univerzitami, institucemi a botanickými zahradami nazvaného Index Seminum.
Zaměření:
Posláním katedry je vzdělávací a výzkumná činnost v oblasti rostlinné produkce v tropech a subtropech směřující ke zvýšení udržitelnosti, produktivity a odolnosti zejména maloprodukčních zemědělských systémů při zachování udržitelného využívání diverzity užitkových rostlin.
Pedagogická činnost:
Z hlediska vzdělávání se katedra zaměřuje na pěstování, využití a ekologii tropických plodin s důrazem na tradiční a ekologické zemědělské systémy (např. agrolesnictví) a moderní metody rostlinných biotechnologií, doplněné o specializované vědecké disciplíny jako je např. etnobotanika a chemoekologie.
Výzkumná činnost:
Výzkum katedry je zaměřen na výběr a domestikaci nových plodin (zejména podužívaných druhů se slibným komerčním potenciálem) a konzervaci jejich genetických zdrojů. Současně se zabývá možnostmi udržitelného využívání těchto rostlinných druhů v agroekosystémech tropů a subtropů a jejich komerčním uplatněním. Součástí výzkumu jsou etnoekologické studie komunit drobných zemědělců a původních etnik s cílem zjistit druhovou diverzitu pěstovaných i přirozeně rostoucích užitkových rostlin a popsat tradiční postupy při jejich pěstování, zpracování a využití. Katedra provozuje tři laboratoře, zaměřené na rostlinné biotechnologie a etnofarmakologii. Laboratoř molekulární biologie se zabývá genetickou charakteristikou užitkových rostlin, zatímco Laboratoř rostlinných explantátů se zaměřuje na výzkum nových metod množení rostlinného materiálu in vitro pro produkci geneticky identického a zdravého sadbového materiálu. Laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie se zabývá výzkumem nutričních vlastností, chemického složení a léčivých účinků rostlin s cílem identifikovat nové nutričně a zdravotně prospěšné potraviny a vyvinout perspektivní produkty využitelné v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Zahraniční styky:
Peru Universidad National de Ucayali, Pucallpa ICRAF (World Agroforestry Centre), Pucallpa INIA (Instituto Nacional de Investigacion Agraria), Pucallpa Universidad National de San Antonio Abad del Cuzco Namibie Faculty of Agriculture and Natural Resources - University of Namibia Ekvádor Estación Experimental Santa Catalina Universidad Técnica del Norte, Ibarra
 
page foot