| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech

Útvar:
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
Department of Animal Science and Food Processing
Zkratka Kód Typ útvaru
KCHZPT 51120 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kczpts/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Černá Bolfíková Barbora, Mgr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Fedorova Tamara, Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Needham Tersia, Ph.D.
Tajemník:
Divišová Alena, Ing.
Zástupce VT:
Divišová Alena, Ing.
Editor CV:
Divišová Alena, Ing.
Editor SYLABUS:
Divišová Alena, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Anastasiia Matviienko, BA
Aremu Tolulope Sabainah, PhDr. Mgr.
Asghar Muhammad Sohaib, MVDr. M.Phil.
Báčová Alžběta, Ing.
Bernáthová Iva, Ing.
Brandlová Karolína, doc. Ing. Ph.D.
Ceacero Herrador Francisco, doc. Ph.D.
Celina Seyma
Cetkovská Ema, Ing.
Consolacion Jerico, PhDr. Mgr.
Čelakovská Martina, Ing.
Černá Bolfíková Barbora, Mgr. Ph.D.
Černý Jiří, RNDr. Ph.D.
Divišová Alena, Ing.
Eliášová Kristýna, Mgr.
Fedorova Tamara, Ing. Ph.D.
Fiialkovskyi Pavlo, Mag.
Flídr Jiří
Gašparová Kateřina, Ing.
Govorov Valeriy
Hejcmanová Pavla, prof. RNDr. Ph.D.
Holubová Zuzana, Ing.
Hrnková Johana, Ing.
Chitambala Thoniso, Ing.
Italiya Jignesh
Kavanová Veronika, Mgr.
Komárková Martina, Mgr. Ph.D.
Kotrba Radim, Ing. Ph.D.
Lagiso Girma Mekuria, MSc. M.Sc.
Lhota Stanislav, Mgr. Ph.D.
Marešová Jana, Ing.
Matějů Petr, Ing.
Mengr Jan, Mgr.
Miřejovská Magdalena, Ing. Ph.D.
Mouadna Ayyoub, MSc.
Moussa Zabeirou Abdoul Razack, MSc.
Munir Hajra
Musa Abubakar Sadiq
Nasanbat Battogtokh, MSc.
Needham Tersia, Ph.D.
Neradilová Silvie, Ing.
Pyshnieva Sofiia
Shanthakrishnan Divyadharshini
Schneiderová Irena, RNDr. Ph.D.
Stehlíková Kristýna, Ing.
Svitálek Jan, Ing.
Tekkara Obonyom Allan
Venkatesh Kural Arasu, Bc. Ing.
Villegas Jhonnel, MSc. MSc.
Vukelić Mara

Informace o útvaru

Historie:
Historie katedry sahá do roku 1967, kdy byla pod názvem Katedra živočišné produkce tropů a subtropů založena jako jedna ze tří kateder Institutu tropického a subtropického zemědělství (spolu s Katedrou tropických a subtropických plodin a Katedrou technického a ekonomického rozvoje venkova tropů a subtropů).
Zaměření:
Aktivity katedry spočívají především v plnění pedagogických úkolů v tropických a subtropických oblastech zaměřených na: - chov a zlepšení užitkových vlastností plemen hospodářských zvířat - chov a ochranu původních živočišných druhů a jejich reprodukci - výživu a dietetiku zvířat - zoohygienu, prevenci onemocnění a welfare zvířat - etologii domácích a divoce žijících zvířat - zpracování zemědělských produktů v návaznosti na zdravotní nezávadnost a hygienu výroby potravin Od roku 2006 se katedra podílí na řízení farmového chovu antilopy losí (Taurotragus oryx) na Školním zemědělském podniku ČZU v Praze v Lánech. Další činnost katedry je zaměřena na realizaci výzkumných úkolů a projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR s prioritními rozvojovými zeměmi.
Pedagogická činnost:
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech zajišťuje výuku: • v bakalářském studijním oboru: „Tropical and Subtropical Agriculture“ • v magisterských studijních oborech: „Wildlife Management in Tropics and Subtropics“ „Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics“ „Animal and Food Science in Tropics and Subtropics“ • v doktorském studijním oboru: „Tropical and Subtropical Agriculture“ Výuka probíhá v posluchárnách a laboratořích v areálu ČZU v Praze. Praktická část výuky je zajišťována na ŠZP Lány, na farmách Ruda a Požáry. Při realizaci výuky katedra rovněž dlouhodobě spolupracuje s Národním hřebčínem Kladruby n/Labem, s pracovištěm MTD Ústrašice (Mezinárodní testování drůbeže), se zemědělským podnikem Nečtiny a dále se zoologickými zahradami v Praze, ve Dvoře Králové n/Labem, v Plzni a v Olomouci a s řadou dalších specializovaných pracovišť, např. s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze, s Biofaktory Praha a Státním veterinárním ústavem v Praze. Činnost katedry se v dané oblasti soustřeďuje na řešení grantových projektů Fondu rozvoje vysokých škol (MŠMT) - vybavení laboratoře pro molekulární biologii, inovace výuky studijních oborů.
Výzkumná činnost:
Vědecko-výzkumná činnost katedry je převážně realizována formou výzkumných grantů (IGA, CIGA) a studentských vědeckých prací. Základní výzkum je zajišťován v podmínkách České republiky ve farmovém chovu antilop losích a lam guanako na ŠZP Lány ČZU v Praze. Zde probíhá dlouhodobý výzkumný úkol ITS ČZU v Praze „Ověření farmového chovu antilopy losí pro hospodářské využití v ČR“. Výzkum je dále prioritně orientován na potřeby rozvojových zemí, zejména na zlepšení užitkových vlastností místních plemen hospodářských zvířat a zkvalitnění technologií zpracování tropických a subtropických produktů živočišného původu. Proto je velká pozornost věnována poradenství rozvojovým zemím ve výše uvedených prioritách. Výzkum katedry byl a je realizován v rámci rozvojových projektů či mezinárodní spolupráce v rozvojových zemích, převážně v tropech a subtropech (např. Senegal, Mali, Etiopie, Zambie), dále na Středním Východě (Jordánsko) a v oblasti Asie (Vietnam, Mongolsko).
Zahraniční styky:
Zahraniční spolupráce: University of Reading (Velká Británie) University of Montpelliére (Francie) Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugalsko) University of Kassel-Witzenhausen (Německo) Univerzita veterinárneho lekárstva a farmacie v Košiciach (Slovenská republika) Zahraniční spolupráce v rozvojových zemích: JUST Irbid (Jordánsko) University of Hawassa (Etiopia) IER Bamako (Mali) University of Pretoria (Jihoafrická republika) UAF (Vietnam) Post Harvest Technology Institute (Vietnam) Institute of Agricultural Science (Vietnam) Mongolian State University of Agriculture in Uaanbaatar (Mongolsko) Spolupráce s institucemi v ČR: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Česká rozvojová agentura) Ministerstvo zemědělství ČR MŠMT ČR SVS ČR UK Praha – Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta VFU Brno VŠCHT Praha Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výzkumný ústav potravinářský Praha Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno Biofaktory Praha Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv Czech Pig Veterinary Society Brno Centrum cestovní medicíny v Praze ŠZP Lány MTD Ústrašice Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zoologická zahrada Praha Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem Zoologická zahrada v Plzni
Další aktivity:
Informační stránky katedry: http://katedry.czu.cz/kczpts
 
page foot