| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra pěstování lesů

Útvar:
Katedra pěstování lesů
Department of Silviculture
Zkratka Kód Typ útvaru
KPL 43120 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kpl/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Podrázský Vilém, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Remeš Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Ryšánková Hana
Sekretariát:
Ryšánková Hana
Editor CV:
Gallo Josef, Ing. MSc.
Editor CV:
Kupka Ivo, prof. Ing. CSc.
Editor SYLABUS:
Kupka Ivo, prof. Ing. CSc.

Členové útvaru

Členové:
Acheampong Edwin Boateng
Baláš Martin, Ing.
Bílek Lukáš, doc. Ing. PhD.
Brichta Jakub, Ing.
Cukor Jan, Ing.
D'Andrea Giuseppe, Dr. MSc.
Gallo Josef, Ing. MSc.
Hájek Vojtěch, Ing. Bc.
Holubík Ondřej, Ing. Bc.
Iqbal Javed, PhDr. Ph.D.
Jebavý Leoš, Ing. Bc.
Kanke HirkoDibaba
Kolesárová Sophie, Ing.
Koubek Lukáš, Ing.
Kovařík Jakub, Ing.
Krejzek Rostislav
Křivohlavý Ota, Bc.
Kšír jiří
Kuneš Ivan, doc. Ing. Ph.D.
Kupka Ivo, prof. Ing. CSc.
Kurka Jiří, Ing.
Linda Rostislav, Ing.
Linhart Lukáš, Ing.
Mauer Oldřich, prof. Ing. DrSc.
Mondek Jan, Ing.
Neumann Petr
Novotný Stanislav, Ing.
Pinidiya Arachchilage Channa Nishantha Bandara Suraw, Ing.
Podrázský Vilém, prof. Ing. CSc.
Prknová Hana, Ing. Ph.D.
Prokůpková Anna, Ing.
Putalová Tereza, Ing.
Rašáková Naďa, Ing.
Remeš Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Ryšánková Hana
Seidl Vladislav, Ing.
Slanař Jiří, Ing.
Stacho Josef
Šimůnek Václav, Ing.
Šulitka Miroslav, Ing.
Tina Kristýna
Vacek Stanislav, prof. RNDr. DrSc.
Vacek Zdeněk, Ing. Ph.D.
Vančura Karel, Ing.
Veselá Michaela, Ing.
Zádrapová Dagmar, Ing.
Zumr Václav, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Činnost katedry pěstování lesů byla obnovena počátkem 90. let, po opětovném zahájení výuky při znovuzaložení fakulty v r. 1990. Navazuje ve svém zaměření na tradici tzv. pražské pěstební školy, založené pěstiteli jako byli profesoři Sigmond, Ševčík, Zlatuška, Svoboda, Mezera. Po obnovení činnosti fakulty byl významnou osobností prof. Poleno, jeden z nejvýznamnějším představitelů tzv. přírodě blízkého pěstování lesů. Právě tento směr je základním trendem činnosti katedry od nejranějších počátků.
Zaměření:
Zahrnuje poměrně široké rozpětí témat, od zakládání lesa, přes problematiku pěstování lesa, návazně na to tématiku ekologie lesa a přirozených procesů v lesním prostředí. S tím souvisí i stav a charakter lesních půd jako jeho změny jako reakce na změnu lesních ekosystémů- například při antopogenní zátěži.
Pedagogická činnost:
Spektrum vyučovaných předmětů pokrývá velice rozsáhlé obory dynamiky přírodních lesů, ekologie lesa, obnovy, zakládání a výchovy lesních porostů včetně hospodaření v extrémních ekologických a antropogeně pozměněných podmínkách nebo specialních výsadeb. Poslední roky je předmětem výuky i problematika výživy lesních dřevin (v spuvislosti se školkami) a hnojení lesních porostů. Výzkumná činnost katedry zahrnuje projekty postihující kromě aktuálních problémů lesního hospodářství i obnovu lesních ekosystémů v antropicky silně zatížených a v různé míře degradovaných podmínkách, stejně tak i dynamiku vývoje přírodních a přírodě blízkých lesů a problematiku změn biodiverzity lesních společenstev.
Výzkumná činnost:
V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na specifické otázky humusových forem a jejich ovlivnění lesopěstebními postupy a na spontánní sukcesi se zaměřením na půdy.Dalším větším celkem v této oblasti je přirozená obnova lesa a její dynamika v oblastech s různými klimatickými pdmínkami od nížin po horské polohy. V oboru pěstování lesa je hlavním předmětem zájmu přirozená a umělá obnova porostů, vnášení listnatých dřevin do porostní skladby a zakládání porostů s příměsí cenných listnáčů. Nemalá pozornost je věnována pěstování a ekologickým důsledkům kultivace introdukovaných dřevin. V rámci ČR je specifická a do jisté míry unikátní výzkumná a vývojová činnost v oblasti lesnické aplikované pedologie, zejména se zaměřením na humusové formy, dále výzkum možností úpravy výživy lesních porostů a studium lesopěstebních meliorací, zejména možností biologické a chemické meliorace (vápnění, hnojení) stanovišť. Výsledky těchto studií ústí do výzkumu možností obnovy lesa v imisemi a jinými antropogenními vlivy postižených oblastech, kde se výzkum zaměřuje především na tradiční spolupráci s VÚLHM VS Opočno v Jizerských horách.
Zahraniční styky:
Spolupráce v rámci výměnných programů studentů a učitelů Sokrates- Erasmus s univerzitami v Cordobě, Tharandtu, Upsalle...
 
page foot