| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra plánování krajiny a sídel

Útvar:
Katedra plánování krajiny a sídel
Department of Landscape and Urban Planning
Zkratka Kód Typ útvaru
KPKS 42190 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kpks/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Sklenička Petr, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Janečková Molnárová Kristina, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Prošková Helena
Sekretariát:
Prošková Helena
Editor CV:
Prošková Helena

Členové útvaru

Členové:
Audyová Stefanie, Ing.
Azadi Hossein, Dr.
Bačovský Jan, Ing.
Barikani Masoud
Beranová Andrea, Ing.
Berka Martin, Ing. Bc.
Bohnet Iris Cacilia
Bohuslavová Klára, Ing.
Boušková Zuzana, Ing. arch.
Brabec Elizabeth
Brychtová Martina, Ing.
Bujárek Petr
Cafourek Jan, Ing.
Čečáková Stanislava, RNDr.
Čejka Jan
Černý Jiří, Ing.
Černý Pixová Kateřina, Ing. Ph.D.
Danesh Ali, Ing.
Drhlíková Kristýna, Ing.
Efthimiou Nikolaos, Dr.
Fanta Václav, PhD.
Franke Daniel, Ing. Ph.D.
Fučík Petr, Ing. PhD.
Ge Ying, MSc.
Gebhart Michal, Mgr.
Gregar Jan, Ph.D.
Grössl Ladislav, Ing.
Hájek Jiří, Ing.
Hájek Tomáš, Ing.
Hendrychová Markéta, Ing. Ph.D.
Horáčková Jitka, RNDr. Ph.D.
Hussein Jenan, Ing. arch.
Hüttnerová Kamila, Ing.
Charalambidis Denis, Ing.
Ibrahim Batoul, Ing.
Jahelková Václava, Ing.
Jakešová Lenka, Ing. Ph.D.
Janečková Molnárová Kristina, doc. Ing. Ph.D.
Kabrhel Jan, Ing.
Kadlecová Petra, Bc. Ing. Ph.D.
Kalibová Jana, Ing. Ph.D.
Karavida Spyridoula
Khel Tomáš, Ing.
Kincl David, Ing.
Kirschner Vlaďka, Ing. arch. Ph.D.
Klápště Petr, Ing. arch.
Kleindienstová Nina, Ing.
Klíč Radek, Ing.
Kolouchová Ludmila, Ing.
Kottová Blanka, Ing. Ph.D.
Krausová Sabina, Ing.
Kravka Miroslav, Dr. Ing. et Ing.
Kubín Milan, Ing.
Kugl Jiří, Ing. arch.
Kumble Peter, doc. Ph.D.
Kupka Jiří, prof. Ing. arch. ThLic. Ph.D.
Kyselovič Jakub, Ing.
Le Ninh
Lowther-Harris Frederick Peter
Macková Magdalena
Macoun Milan, Ing. arch.
Madhuswini Monisha
Macháček Vojtěch, Bc.
Maier Karel, prof. Ing. arch. CSc.
Major Vladimír, Ing.
Maňáková Jana, Bc.
Maňas Jan, Ing.
Mecnerová Kristýna, Ing.
Merei Muhammad, Ing.
Mikešová Kateřina, Ing.
Minin Nikita, Mgr.
Movahhed Moghaddam Saghi, MSc.
Nekolová Gabriela, DiS.
Novák Jakub, Ing.
Novotný Vojtěch, Ing. PhD.
Pazylova Nazik
Pebam Chingkheihunba
Peltan Tomáš, Ing. arch. PhD.
Peponi Angeliki, Ing.
Peterková Alena, Mgr.
Petrů Jan, Ing.
Plasová Kateřina
Prošková Helena
Razikova Zarina, Mgr.
Rojtová Marta, Ing.
Rössl Tomáš
Růžičková Lenka, Ing. Ph.D.
Salama May, Ing. arch.
Sedlář Pavel, Ing.
Siamian Narges
Simon Ondřej, Mgr. Ph.D.
Sklenička Petr, prof. Ing. CSc.
Staněková Kristína, Ing. arch. Ph.D.
Stanislavová Adéla, Ing.
Staponites Linda, Ing.
Sucharda Martin, Ing.
Svobodová Kristýna
Sysalová Kateřina, Ing. Bc.
Šálek Martin, Ing. PhD.
Šindlerová Veronika, Ing. arch.
Škranc Pavel, PhDr.
Šlemr Jan, Ing.
Štibinger Jakub, doc. Ing. CSc.
Šutera Václav, Ing.
Tlušťáková Adéla, Ing.
Toman Michal, Ing.
Totušková Jana, Ing.
Trakalová Emilie, Mgr.
Trpáková Ivana, RNDr. Ph.D.
Tugushev Gleb, Ing.
Ürge Věra, Ing.
Vašíčková Terezie, Mgr.
Vlasák Josef, Ing. Ph.D.
Vlk Martin, Ing.
Vojtková Karolína, Mgr.
Vopravil Jan, doc. Ing. Ph.D.
Vrbová Markéta, Ing.
Vrtiška Miroslav, Ing. Mgr.
Walmsley Alena, Mgr. Ph.D.
Weissová Kristýna, Ing.
Yazdanmehr Shima
Záruba Jiří, Ing.
Zástěra Vojtěch, Ing.
Zolich Radek, Bc.
Zouhar Jan, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Zaměření:
Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK) zajišťuje výuku profilových předmětů studijního programu krajinného inženýrství, vodního hospodářství, krajinných a pozemnkových úprav a důležité předměty programu lesního inženýrství, odborné předměty na Agrobiologické fakultě, Provozně ekonomické fakultě a Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze.

Svým zaměřením, orientovaným na ochranu a racionální využívání půdy, vody a mimoprodukční funkce krajiny, tedy hlavní komponenty krajiny, navazuje katedra na dlouholetou tradici pořádání tohoto studia kulturně technického inženýrství a lesního inženýrství v českých zemích. Kromě přednášek a cvičení v učebnách univerzity je učební plán doplněn praktickou výukou v terénu.
Pedagogická činnost:
Pedagogové katedry zajišťují mimo jiné výuku těchto hlavních předmětů: Geodezie, GIS, DPZ, Malé vodní toky, Hrazení bystřin, Pozemkové úpravy, Protierozní ochrana půdy, Revitalizace vodních toků, Závlahy, Odvodňování aj. Tyto předměty jsou vyučovány v bakalářských nebo magisterských programech. Katedra je plně zapojena i do výuky MSc. kurzu \\\"Land and Water\\\" (v angličtině) pro zahraniční i domácí studenty. Postgraduální výuka doktorandů probíhá v oborech \\\"Krajinná a aplikovaná ekologie\\\" a \\\"Úpravy vodního režimu krajiny"\\\".
Výzkumná činnost:
Hlavním zaměřením vědecko-výzkumné činnosti je řešení ochrany základních složek životního prostředí a metody odstraňování následků jeho poškození. Katedra se zabývá výzkumem dlouhodobě udržitelné bilance produkční a ochranné funkce krajiny. Tato tématika je rovněž významnou náplní výzkumu, v jehož rámci byly přiděleny katedře granty: \\\"Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů - povodní a sucha v krajině\\\" a \\\"Obnova mimoprodukčních funkcí krajiny\\\" a další granty (viz Řešené projekty)
Zahraniční styky:
Katedra při řešení výzkumných a odborných tématik spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních institucí a univerzit. Spolupráce s domácími partnery je především zaměřena na konzultační a poradenskou činnost, školení doktorandů, společné řešení výzkumných úkolů. U zahraničních univerzit jde hlavně o spoluúčast při organizování mezinárodních kurzů, letních škol, seminářů Evropské unie a společný výzkum. Katedra každým rokem organizuje týdenní workshopy Water Disaster Prevention pro studenty Euroligy.
Další aktivity:
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2009-10 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 20010-11
 
page foot