| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra biotechnických úprav krajiny

Útvar:
Katedra biotechnických úprav krajiny
Department of Land Use and Improvement
Zkratka Kód Typ útvaru
KBUK 42190 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kbuk/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Sklenička Petr, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Janečková Molnárová Kristina, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Wranová Alena, Ing.
Sekretariát:
Floriánová Marie
Editor CV:
Floriánová Marie
Editor SYLABUS:
Křovák František, Ing. CSc.
Editor CV:
Wranová Alena, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Aziz Farhan
Blažková Kateřina, Ing.
Brabec Elizabeth
Brychta Jiří
Brychtová Martina, Ing.
Bujárek Petr
Černý Pixová Kateřina, Ing. Ph.D.
Decheťová Kristína
Dvořák Ondřej, Ing.
Fanta Václav
Fedorova Darya, MSc.
Floriánová Marie
Grametbauer Petr, Ing.
Gregar Jan
Grunt David, Ing.
Hanson Henry William Andrew
Hendrychová Markéta, Ing. Ph.D.
Hussein Jenan, Ing. arch.
Chlupsová Jana, Ing.
Jahelková Václava, Ing.
Janeček Miloslav, prof. Ing. DrSc.
Janečková Molnárová Kristina, Ing. Ph.D.
Jelínková Andrea, Bc. DiS.
Kabelka David, Ing.
Kalibová Jana, Ing. Ph.D.
Kidane Hailemelekot Teklu, Ing.
Klápště Jiří, Ing.
Kobzová Dominika, Ing.
Konecká Jarmila, Mgr.
Kottová Blanka, Ing. Ph.D.
Kovář Pavel, prof. Ing. DrSc.
Krausová Sabina, Ing.
Křovák František, Ing. CSc.
Kuklík Václav, doc. Ing. CSc.
Kulhavý Zbyněk, doc. Ing. CSc.
Kumble Peter, doc. Ph.D.
Kupka Jiří, doc. Ing. arch. ThLic. Ph.D.
Le Ninh
Loula Jiří, Ing.
Lukeš Martin
Macková Magdalena
Monteiro Luís Carlos Neto
Nekardová (Čermáková) Olga, Ing.
Němcová Zdeňka, Ing. Bc.
Novák Jakub, Ing.
Novotná Jana, Ing.
Pánková Eva, Ing.
Petrů Jan, Ing.
Pohle Caitlin, Ing.
Procházková Eva, Ing.
Razikova Zarina, Mgr.
Rejha Vít
Sedlář Pavel, Ing.
Simon Ondřej, Mgr. Ph.D.
Sklenička Petr, prof. Ing. CSc.
Sluter Sage, Ing.
Stanislavová Adéla, Ing.
Staponites Linda, Ing.
Sucharda Martin, Ing.
Svobodová Kamila, Ing. Ph.D.
Štibinger Jakub, doc. Ing. CSc.
Ungerová Nikola, Ing.
Vašíčková Terezie, Mgr.
Vlasák Josef, Ing. Ph.D.
Vlk Martin, Ing.
Vopravil Jan, Ing. Ph.D.
Vopravil Jan, Ing. Ph.D.
Vorel Ivan, doc. Ing. arch CSc.
Vrbová Markéta, Ing.
Walmsley Alena, Mgr. Ph.D.
Wranová Alena, Ing.
Zouhar Jan, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Zaměření:
Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK) zajišťuje výuku profilových předmětů studijního programu krajinného inženýrství, vodního hospodářství, krajinných a pozemnkových úprav a důležité předměty programu lesního inženýrství, odborné předměty na Agrobiologické fakultě, Provozně ekonomické fakultě a Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze.

Svým zaměřením, orientovaným na ochranu a racionální využívání půdy, vody a mimoprodukční funkce krajiny, tedy hlavní komponenty krajiny, navazuje katedra na dlouholetou tradici pořádání tohoto studia kulturně technického inženýrství a lesního inženýrství v českých zemích. Kromě přednášek a cvičení v učebnách univerzity je učební plán doplněn praktickou výukou v terénu.
Pedagogická činnost:
Pedagogové katedry zajišťují mimo jiné výuku těchto hlavních předmětů: Geodezie, GIS, DPZ, Malé vodní toky, Hrazení bystřin, Pozemkové úpravy, Protierozní ochrana půdy, Revitalizace vodních toků, Závlahy, Odvodňování aj. Tyto předměty jsou vyučovány v bakalářských nebo magisterských programech. Katedra je plně zapojena i do výuky MSc. kurzu \\\"Land and Water\\\" (v angličtině) pro zahraniční i domácí studenty. Postgraduální výuka doktorandů probíhá v oborech \\\"Krajinná a aplikovaná ekologie\\\" a \\\"Úpravy vodního režimu krajiny"\\\".
Výzkumná činnost:
Hlavním zaměřením vědecko-výzkumné činnosti je řešení ochrany základních složek životního prostředí a metody odstraňování následků jeho poškození. Katedra se zabývá výzkumem dlouhodobě udržitelné bilance produkční a ochranné funkce krajiny. Tato tématika je rovněž významnou náplní výzkumu, v jehož rámci byly přiděleny katedře granty: \\\"Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů - povodní a sucha v krajině\\\" a \\\"Obnova mimoprodukčních funkcí krajiny\\\" a další granty (viz Řešené projekty)
Zahraniční styky:
Katedra při řešení výzkumných a odborných tématik spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních institucí a univerzit. Spolupráce s domácími partnery je především zaměřena na konzultační a poradenskou činnost, školení doktorandů, společné řešení výzkumných úkolů. U zahraničních univerzit jde hlavně o spoluúčast při organizování mezinárodních kurzů, letních škol, seminářů Evropské unie a společný výzkum. Katedra každým rokem organizuje týdenní workshopy Water Disaster Prevention pro studenty Euroligy.
Další aktivity:
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2009-10 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 20010-11
 
page foot