| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Útvar:
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
Department of Water Resources and Environmental Modeling
Zkratka Kód Typ útvaru
KVHEM 42200 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kvhem/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Hanel Martin, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Máca Petr, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Pavlásek Jiří, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Michálková Helena, Ing.
Zástupce VT:
Pavlásek Jiří, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Soukupová Jana, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Ali Arshad, Mgr.
Amakutuwa Paulus Natango, Bc.
Babko Maryia, Ing.
Balvín Aleš, Ing.
Balvín Pavel, Ing.
Bašta Petr, Ing.
Beran Adam, Ing.
Bezděková Veronika, Ing.
Blöcher Johanna Ruth
Bureš Luděk, Ing.
Burešová Marcela, Dr. Ing.
Čepová Denisa, Mgr.
Černý Matěj, Ing.
Dogan Tugba
Dvořák Vítězslav, Bc.
Ezeji Kingsley Onyeka, Ing.
Hanel Martin, doc. Ing. Ph.D.
Hasa Martin, Ing.
Hasníková Eliška, Ing.
Havlíček Vojtěch, Ing. Ph.D.
Hejduk Tomáš, Ing.
Herout Petr, Ing.
Heřmanovský Martin, Ing. Ph.D.
Hnilica Jan, Ing. Ph.D.
Holub Jiří, Ing.
Hradilek Václav, Ing.
Hušek Ondřej, Ing.
Chára Zdeněk, doc. Ing. CSc.
Jačka Lukáš, Ing. Ph.D.
Jakubcová (Němečková) Michala, Ing.
Junová Jindra
Juras Roman, Ing.
Kajtárová Veronika, Ing.
Klose Zbyněk, Ing.
Kovář Martin
Kožín Roman
Krtková Eva, Ing.
Kuráž Michal, doc. Ing. PhD.
Kyselý Jan, doc. RNDr. Ph.D.
Lemlem Tewelde Gebreselassie, Ing.
Máca Petr, doc. Ing. Ph.D.
Markonis Ioannis
Martínková Marta, Mgr.
Marval Štěpán, Ing.
Melišová Eva, Ing.
Michálková Helena, Ing.
Mirza Samirahmed Iqbalahmed, Ing.
Moravec Vojtěch
Najnarová Eva, Ing.
Pavlásek Jiří, Ing. Ph.D.
Pavlásková Alena, Ing.
Pavlíčková Lenka, Ing.
Pavlík Petr, Ing.
Pech Pavel, prof. Ing. CSc.
Rakovec Oldřich, Ing.
Reil Adam
Roub Radek, Ing. Ph.D.
Satrapová Barbora, Ing.
Soukupová Jana, Ing. Ph.D.
Srbová Daša, Ing.
Strnad Filip
Svoboda Vojtěch, Ing.
Swan Paulus, Ing.
Sychová Petra, Ing. Ph.D.
Synáčková Marcela, Ing. CSc.
Tariq Nadeem, PhMr.
TOSEAFA HERO, Ing. MSc.
Tryzna Vojtěch, Mgr.
Vach Marek, doc. Mgr. Ph.D.
Vizina Adam, Ing.
Vizina Štěpán, Ing.
Vlach Jan, Ing.
Vlčková Martina, Ing.
Vlnas Radek, Ing.
Vokoun Martin, Ing.
Vrbová Tereza, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování vznikla původně jako Katedra základů vodního hospodářství na Fakultě Agronomické Vysoké školy zemědělské. Jedním z prvních vedoucích byl prof. Jaromír Němec. Katedra působila v oboru melioračním. Po vzniku Lesnické fakulty v roce 1990 katedra přešla na nově vzniklou fakultu s novým názvem Katedra vodního hospodářství. Od roku 2006 s nově vzniklým studijním oborem se katedra přejmenovala na současný název.

Stránky Katedry s prezentací jejích aktivit.

Zaměření:
Od 60. let minulého století katedra zajišťuje výuku v předmětech zaměřených na vodní hospodářství, povrchovou a podpovrchovou hydrologii, hydrauliku. Dále se specializuje na vodárenství, stokování, chemii životního prostředí, úpravu pitných a čištění odpadních vod, hydrauliku podzemních vod, transport znečištění v povodí, hydrologické a hydraulické modelování, hydropedologii, aplikovanou hydroinformatiku, malé vodní nádrže, atmosférické procesy, transport znečištění v ovzduší. Nově se katedra zaměřuje na posouzení možných dopadů klimatických změn na hydrologické procesy v krajině.
Pedagogická činnost:

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze zajišťuje výuku nosných předmětů bakalářských, magisterských a doktorských předmětů Fakulty životního prostředí ČZU Praha. Významně se podílí na výuce nově vzniklého magisterského oboru Environmentální modelování .

Výzkumná činnost:

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku studia a modelování vybraných environmentálních procesů. Středem zájmu je modelování vybraných hydrologických procesů v malém měřítku, mezi které náleží řešení vybraných otázek z oblasti hydrauliky podzemních vod, studium proudění v porézním prostředí, modelování srážko-odtokového procesu na malých povodí, modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry, modelování transportních procesů v podpovrchových, povrchových vodách a v atmosféře. Zvláštní pozornost je věnována problematice odvodnění urbanizovaných území. Katedra spravuje tři experimentální micro povodí v horních partiích NP Šumava a jedno v CHKO Šumava na kterých probíhá kontinuální monitoring vybraných environmentálních procesů.

Součástí katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování je také Analytická laboratoř v Kostelci nad Černými lesy, která je zaměřena na chemické rozbory vzorků přírodního prostředí - vody, půdy, organického materiálu ap. Analýzy jsou orientovány zejména na zjišťování obsahu znečišťujících, ale i přirozeně zastoupených anorganických látek na urovni minoritních a stopových koncentrací.

Katedra rozvíjí spolupráci s vybranými českými a zahraničními pracovišti, která dlouhodobě působí v oblasti vodohospodářské a environmentální problematiky (WUR Wageningen, DHI Water & Environment, VÚV TGM, VÚMOP, UH ČAV, MFF UK Praha, Vodní Zdroje a další).

Zahraniční styky:
Zahraniční vztahy jsou orientovány na Dánský Hydraulický Institut (DHI), Department of Hydrology and Quantitative Water Management Group Wageningen University. Katedra se dlouhodobě podílela na zajišťování postgraduálních kurzů v hydrologii pod záštitou UNESCO a WMO.
Další aktivity:
» Hydrologie - návody ke cvičením
 
page foot