| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra lesnické genetiky a fyziologie

Útvar:
Katedra lesnické genetiky a fyziologie
Department of Forest Genetics and Physiology
Zkratka Kód Typ útvaru
KLGF 43130 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kgfld/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Tomášková Ivana, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Lstibůrek Milan, prof. Ing. MSc, Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Akinyemi Olusegun Olaitan
Čepl Jaroslav, RNDr. Ph.D.
Dvořák Jakub, Ing.
Faltinová Zuzana, Ing.
Chakraborty Amrita, Dr.
Chludil David, Ing.
Korecký Jiří, Ing. Ph.D.
Lstibůrek Milan, prof. Ing. MSc, Ph.D.
Neuwirthová Eva, Mgr. Ph.D.
Pastierovič Filip, Ing.
Provazník Daniel, Ing.
Roy Amit
Sagariya Yobu Christi, MSc.
Sellamuthu Gothandapani
Stejskal Jan, Ing. Ph.D.
Tomášková Ivana, doc. Ing. Ph.D.
Zádrapová Dagmar, Ing.

Informace o útvaru

Zaměření:
Vědecko-pedagogická činnost původní Katedry dendrologie a šlechtění lesních dřevin se po obnovení činnosti fakulty v r. 1990 rozvíjela v následujících oborech: botanika, fytocenologie a lesnická typologie, lesnická dendrologie, fyziologie lesních dřevin, genetika a šlechtění lesních dřevin. Po transformaci katedry v r. 2014 došlo k následujícímu uspořádání garancí a odborné profilaci: Botanika, dendrologie, fytocenologie a lesnická typologie: Katedra ekologie lesa Genetika a šlechtění lesních dřevin, fyziologie lesních dřevin: Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin (KGFLD) Pracovníci KGFLD se odborně profilují v následujících pracovních skupinách: Fyziologie lesních dřevin Populační genetika a genomika Šlechtění lesních dřevin
Výzkumná činnost:
Fyziologie lesních dřevin, doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (odborný garant) - vodní režim rostlin, index listové plochy Populační genetika a genomika, Ing. Jiří Korecký, Ph.D. (odborný garant) - obecná a molekulární genetika (molekulární markery) s aplikací v lesnictví – management semenných sadů, rekonstrukce rodokmene, studium genetické variability a struktury populací lesních dřevin. Šlechtění lesních dřevin, doc. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D. (odborný garant) - genetika kvantitativních znaků, teoretické základy šlechtění lesních dřevin, deterministické a stochastické modely šlechtitelských strategií, testování potomstev, statistické metody genetické evaluace lesních dřevin, semenné sady lesních dřevin
Další aktivity:
Aktuální informace o katedře: http://katedry.czu.cz/kgfld/
 
page foot