| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

Útvar:
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin
Department of Genetics and Physiology of Forest Trees
Zkratka Kód Typ útvaru
KGFLD 43130 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kgfld/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Lstibůrek Milan, prof. Ing. MSc, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Tomášková Ivana, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Ptáčková Blanka
Sekretariát:
Ptáčková Blanka
Zástupce VT:
Lstibůrek Milan, prof. Ing. MSc, Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Akinyemi Olusegun Olaitan
Březinová Anna, RNDr.
Čepl Jaroslav, RNDr. Ph.D.
Černý Jakub, Ing.
Dvořák Jakub, Ing.
Faltinová Zuzana, Ing.
Gezan Pacheco Salvador Alejandro
Harant Karel, Mgr.
Hejtmánek Jakub, Ing.
Chaloupková Kateřina, Ing.
Jansa Václav, Ing.
Korecký Jiří, Ing. Ph.D.
Krejzková Anna, Ing.
Lísková Aneta, Ing.
Lstibůrek Milan, prof. Ing. MSc, Ph.D.
Pastierovič Filip, Ing. Bc.
Poupon Valérie, Ing.
Ptáčková Blanka
Stejskal Jan, Ing. Ph.D.
Tomášková Ivana, doc. Ing. Ph.D.
Zádrapová Dagmar, Ing.

Informace o útvaru

Zaměření:
Vědecko-pedagogická činnost původní Katedry dendrologie a šlechtění lesních dřevin se po obnovení činnosti fakulty v r. 1990 rozvíjela v následujících oborech: botanika, fytocenologie a lesnická typologie, lesnická dendrologie, fyziologie lesních dřevin, genetika a šlechtění lesních dřevin. Po transformaci katedry v r. 2014 došlo k následujícímu uspořádání garancí a odborné profilaci: Botanika, dendrologie, fytocenologie a lesnická typologie: Katedra ekologie lesa Genetika a šlechtění lesních dřevin, fyziologie lesních dřevin: Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin (KGFLD) Pracovníci KGFLD se odborně profilují v následujících pracovních skupinách: Fyziologie lesních dřevin Populační genetika a genomika Šlechtění lesních dřevin
Výzkumná činnost:
Fyziologie lesních dřevin, doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (odborný garant) - vodní režim rostlin, index listové plochy Populační genetika a genomika, Ing. Jiří Korecký, Ph.D. (odborný garant) - obecná a molekulární genetika (molekulární markery) s aplikací v lesnictví – management semenných sadů, rekonstrukce rodokmene, studium genetické variability a struktury populací lesních dřevin. Šlechtění lesních dřevin, doc. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D. (odborný garant) - genetika kvantitativních znaků, teoretické základy šlechtění lesních dřevin, deterministické a stochastické modely šlechtitelských strategií, testování potomstev, statistické metody genetické evaluace lesních dřevin, semenné sady lesních dřevin
Další aktivity:
Aktuální informace o katedře: http://katedry.czu.cz/kgfld/
 
page foot