| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra genetiky a šlechtění

Útvar:
Katedra genetiky a šlechtění
Department of Genetics and Breeding
Zkratka Kód Typ útvaru
KGŠ 21360 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kgs/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Vejl Pavel, doc. Dr. Ing.
Zástupce vedoucího:
Sedlák Petr, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Čílová Daniela, Ing.
Zástupce VT:
Čílová Daniela, Ing.
Editor CV:
Sedlák Petr, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Calta Jan, Ing.
Čermáková Agáta, Ing.
Černá Radka, Ing.
Čílová Daniela, Ing.
Fulínová Daniela, Ing.
Hofmannová Michala, Ing.
Karásková Barbora, Ing.
Melounová Martina, Mgr. Ph.D.
Noman Mohamed, Ing.
Přibyl Josef, prof. Ing. Bc. DrSc.
Rylková Kateřina, Ing. Ph.D.
Sedlák Petr, Ing. Ph.D.
Sedláková Vladimíra, Ing. Ph.D.
Štefková Kašparová Eva
Štikarová Radka, Ing.
Vařeka Jan, Ing.
Vašek Jakub, Ing. Ph.D.
Vejl Pavel, doc. Dr. Ing.
Vítek Radek, Ing.
Vostrý Luboš, prof. Ing. Ph.D.
Zelený Lubor, Ing.
Zunová Tereza, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Gregor Johann Mendel (1822 - 1884) provedl rozsáhlé pokusy s křížením hrachu. Na základě jeho objevů pak vznikla nová věda – genetika.
Katedra genetiky a šlechtění vznikla sloučením Katedry genetiky a obecné zootechniky, která byla zaměřena od roku 1965 na problematiku obecné zootechniky a plemenitby hospodářských zvířat a Katedry genetiky a šlechtění, jejíž činnost spočívala ve výuce obecné genetiky, genetiky rostlin a šlechtění rostlin. Jako jednotná katedra působí od 1.9. 2001.
Zaměření:

V souladu s koncepcí dlouhodobého rozvoje fakulty a univerzity katedra působí ve výuce a výzkumu genetiky rostlin a zvířat s aplikací ve šlechtění.
Další sférou působení katedry s ohledem na šlchtění zvířat je obecná zootechnika a související discipliny, které se zabývají obecnými principy chovu hospodářských a zájmových zvířat.Pedagogická činnost:

Katedra zajišťuje rozsáhlou výuku v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, zejména na FAPPZ a PEF, podílí se na předmětech vyučovaných společně s jinými katedrami.

Mezi základní předměty patří:
Genetika obecná
Zootechnika
Základy obecné zootechniky
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat
Šlechtění a semenářství
Tvorba a reprodukce odrůd

Specializačními předměty pak jsou:
Obecná molekulární biologie
Genetika rostlin
Biometrická genetika
Šlechtění zvířat I, II

Genové technologie, které umožňují profilaci ve šlechtění rostlin i hospodářských zvířat v magisterském studiu jak ve směru molekulárně genetickém, tak biometrickém.

Katedra garantuje magisterské obory:
Šlechtění rostlin
Šlechtění zvířat
a spolupůsobí v realizaci doktorského studia oboru:
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnikaVýzkumná činnost:

Výzkumná a odborná činnost je zaměřena na:

• studium variability primárních a sekundárních znaků hospodářských zvířat uvnitř populací a mezi populacemi a využití této variability ve šlechtění zvířat v malých i velkých populacích;

• studium vybraných chovatelských, ekonomických a genetických aspektů masné užitkovosti králíků (hybridizace masných plemen, hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty brojlerových králíků – testy hybridních populací);

• uchování genových rezerv hospodářských zvířat – regenerace a udržení České červinky, genetická analýza a šlechtění Starokladrubského koně;

• aplikace molekulárně genetických technik ve šlechtění hospodářských zvířat (detekce laktoproteinových genů a mikrosatelitů DNA u skotu a koní;

• využití genetických markerů (DNA markery), zejména pro stanovení genetické struktury odrůd, odrůdový fingerprinting a markerování hospodářsky významných znaků a vlastností;

• studium markerů napomáhajících ve šlechtění rostlin, detekce genetických markerů rezistence vůči některým významným chorobám a škůdcům rostlin.
Zahraniční styky:

Zahraniční aktivity katedry představuje spolupráce s HU Berlin společným programem ve studiu a uchování genových rezerv hospodářských zvířat, aktivní účastí na konferencích, studijními pobyty a pedagogickými výměnami v rámci programu Socrates-Erasmus.
Další kontakty v pedagogické a odborné spolupráci jsou navázány s BOKU (Rakousko), Nitra.
 
page foot