| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra zahradnictví

Útvar:
Katedra zahradnictví
Department of Horticulture
Zkratka Kód Typ útvaru
KZ 21340 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kz/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Koudela Martin, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Zíka Lukáš, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Svozilová Lenka, Ing.
Sekretariát:
Svozilová Lenka, Ing.
Editor CV:
Svozilová Lenka, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Augustinová Ludmila, Ing.
Burhela Anastasiia
Hromada Zdeněk, Ing.
Jablonský Ivan, Ing. CSc.
Jozífek Miroslav, Ing.
Koudela Martin, doc. Ing. Ph.D.
Kulhánková Adéla, Ing.
Lampíř Lubomír, Ing. Ph.D.
Linhartová Eliška, Bc.
Matiska Pavel, Ing. Ph.D.
Novotný David, RNDr. Ph.D.
Soukupová Miroslava, Ing.
Sus Josef, doc. Ing. CSc.
Svozilová Lenka, Ing.
Vrbová Hana, Ing.
Zíka Lukáš, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Dosavadní Katedra zahradnictví a krajinářské architektury FAPPZ ČZU v Praze byla rozdělena dne 1. 9. 2008 na dvě nové katedry: Katedru zahradnictví a Katedru zahradní a krajinné architektury.

Od 1.2.2016 sídlí katedra zahradnictví v budově MCEV II. (FAPPZ - pavilon D), 6. podlaží.

Zaměření:

Katedra zahradnictví
zajišťuje výuku zahradnických předmětů u tříletého profesního bakalářského studia zahradnictví. S Vyšší odbornou školou zahradnickou (VOŠZa) v Mělníku bylo zahájeno studium Podnikání v zahradnictví. Dále vybraných předmětů v oboru Rostlinná produkce, Trávnikářství, Ekologické zemědělství, Zahradní a krajinářské úpravy a předmětů v teoretických studijních programech bakalářského studia Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova, obory Produkční a okrasné zahradnictví, a Rostlinolékařství.

Zajišťuje výuku v pokračujícím magisterské studium v prezenčním studijním programu Produkční zahradnictví. Tím se dále rozšiřuje nabídka pro zájemce o zahradnickou specializaci a studium splňuje požadavky na absolventy u produkčních, realizačních a manažerských společností nebo u podnikatelů.

Při výuce zahradnických předmětů je vedle teoretického výkladu věnována značná pozornost praktické výuce ve sklenících FAPPZ, na Pokusně demonstrační stanici v Praze Troji a ve sklenících ČZU. Tato pracoviště jsou ve svých záměrech orientována na demonstraci nových technologií a vytvářejí podmínky pro řešení diplomových prací. Ve sklenících jsou zajišťovány praxe studentů magisterského i bakalářského studijního programu.

Při praxi se studenti jednak zdokonalují v zahradnických dovednostech, jednak pomáhají vypěstovat sadbu, která slouží pro demonstrační výsadby letniček a pro pokusnou stanici v Troji.

Úzká spolupráce je navázána s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, kde probíhají pokusy v sadu jabloní při řešení etapy fakultního výzkumného záměru, dále jsou zajišťována vybraná cvičení z předmětu Ovocnictví a jsou tu zadávány i diplomové nebo závěrečné bakalářské práce a končí jedna doktorská dizertační práce. Rovněž tak spolupracujeme s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích, s.r.o., kam jezdí studenti na exkurze a praxe. Podle potřeby se zadávají i bakalářské nebo diplomové práce a témata, která jsou blízká společně řešené problematice.

Vzhledem k tomu, že se počet studentů všech forem studia zahradnických oborů rozšiřuje, hledají se další možnosti spolupráce. Kromě některých ovocnářských a vinohradnických podniků (S.A.D. Daminěves, Výzkumná stanice vinařská VÚRV v Karlštejně) jsou to i zelinářské, květinářské a školkařské firmy (Montano Valtr Semice, Agropodnik Bohušovice, SINCO Mělník, Tulipa Praha, Velkotržnice ovoce, zeleniny a květin Lipence, Hanka Mochov, Arboeko Obříství, školky Montano Přerov nad Labem a jiné).

V roce 2008 bylo na katedře zahradnictví a krajinářské architektury ukončeno a úspěšně obhájeno 25 diplomových a 99 závěrečných bakalářských prací.
Výzkumná činnost:
Výzkum pracovníků katedry je zaměřen na tvarování a řez ovocných rostlin, regulaci růstu a násady plodů, hodnocení světového sortimentu slivoní, testování vlivů působících na produkci zeleniny z hlediska dosažení rentabilní a jakostní produkce s ohledem na šetrný přístup k přírodním zdrojům a trvale udržitelné hospodaření v zemědělství, ochranu původního genofondu při zajišťování ekologické péče o krajinu a rozšiřování pěstovaného sortimentu květin.
Další aktivity:
Na podzim 2007 a na jaře 2008 byly podsazeny uhynulé stromky v nově založené výsadbě vybraného světového sortimentu slivoní z několika ovocných školek z ČR a Rakouska. V této době byl osněž sad dokončen výsadbou okrajové řady a několika stromy meruněk s vysokým stupněm tolerance nebo rezistencí k šarce. Stromy jsou tvarovány jako vřetena s trvalou opěrnou konstrukcí v podobě impregnovaných kůlů. Spolupracujeme s předními zelinářskými a ovocnářskými podniky, kde probíhají exkurze a praxe, dále zajišťujeme širokou poradenskou činnost pro producenty ovoce a zeleniny. Pracovníci katedry odborně garantují a spolu se společností IVEX, s.r.o., organizačně i lektorsky zajišťují úspěšný průběh rekvalifikačního kurzu „Zakládání a údržba sídelní a krajinné zeleně“ v rozsahu 150 hodin, pro 23 účastníků.

Dále jsme se ve spolupráci s regionálními ovocnářskými uniemi podíleli na zajištění několika odborných seminářů spojených s praktickou instruktáží řezu jabloní a soutěží v řezu stromů pro ovocnáře z praxe. Seminářů, které proběhly v sadech ovocnářských podniků v Praze - Ruzyni, Vičicích u Chomutova a Ostroměři, se zúčastnil velký počet ovocnářů, školkařů, ale i studentů středních a vysokých zahradnických škol. O tyto akce je mimořádný zájem ze strany odborné veřejnosti.

METEOROLOGICKÁ STANICE - TROJA
 
page foot