| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Oddělení rozvoje a udržitelnosti

Útvar:
Oddělení rozvoje a udržitelnosti
Sustainability and Development Office
Zkratka Kód Typ útvaru
ORU 99180 oddělení

Vedení útvaru

Prorektorka pro rozvoj a udržitelnost:
Vlková Eva, prof. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Dvořáková Simona, Ing.
Vlková Eva, prof. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Oddělení rozvoje a udržitelnosti (oddělení CSR) vzniklo na základě narůstajících potřeb komplexně a koordinovaně řešit cíle odpovědného a udržitelného rozvoje na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU). Na ČZU každoročně vzniká řada aktivit a projektů s primárním nebo sekundárním zaměřením na společenskou odpovědnost a udržitelnost. Samotná realizace je často zajišťována jednotlivými fakultami. Oddělení CSR si klade za cíl mezifakultní koordinaci, centralizovanou propagaci, sdílení dobré praxe a šíření povědomí mezi studenty, zaměstnanci a veřejností.
Vzdělávání, tvůrčí činnost, strategické řízení i provoz univerzity jsou v souladu s dlouhodobými cíli a strategií udržitelnosti. Svoji činnost a výkonnost v jednotlivých oblastech trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ČZU každoročně zveřejňuje ve Zprávě o udržitelnosti nazvané CSR Report. Oddělení CSR zpracovává Zprávu o udržitelnosti, pořádá CSR konferenci a pořádá studentskou soutěž ČZU Campus Sustainability Challenge. Podílí se jako koordinátor za ČZU na Centralizovaném rozvojovém programu MŠMT University leaders in SDG (UNILEAD), který se zabývá společnými aktivitami pro naplňování udržitelných cílů OSN (Sustainable Development Goals).
Prorektor pro rozvoj a udržitelnost je předsedou Rady pro udržitelný rozvoj (Rada), která je stálým odborným poradním orgánem rektora v oblasti udržitelného rozvoje. Rada se podílí především na přípravě koncepčních a metodických materiálů v oblasti udržitelného rozvoje, vyhodnocuje implementace strategií se zřetelem na principy udržitelného rozvoje a dlouhodobé priority, projednává a doporučuje základní směry postupu ČZU při prosazování větší míry koordinace a spolupráce všech pracovišť, identifikuje aktuální problémy v oblasti udržitelného rozvoje a doporučuje vhodná opatření a následně sleduje a hodnotí jejich implementaci.
 
page foot