| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Útvar:
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Department of Agrienvironmental Chemistry and Plant Nutrition
Zkratka Kód Typ útvaru
KAVR 21140 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kavr/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Balík Jiří, prof. Ing. CSc., dr. h. c.
Zástupce vedoucího:
Tlustoš Pavel, prof. Ing. CSc.
Tajemník:
Pavlíková Daniela, prof. Ing. CSc.
Sekretariát:
Vítková Renáta, Ing.
Zástupce VT:
Jakl Michal, Ing. Ph.D.
Emeritní rektor:
Balík Jiří, prof. Ing. CSc., dr. h. c.
Editor SYLABUS:
Černý Jindřich, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Hanč Aleš, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Jakl Michal, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Pavlíková Daniela, prof. Ing. CSc.

Členové útvaru

Členové:
Ahmari Behnad, MSc.
Balík Jiří, prof. Ing. CSc., dr. h. c.
Bazalová Marie, Ing.
Bouček Jiří, Ing.
Brezáni Adam, Ing.
Částková Tereza, Ing.
Černý Jindřich, Ing. Ph.D.
Drešlová Markéta, Ing. et Ing.
Habart Jan, Ing. Ph.D.
Hailegnaw Niguss Solomon, Ing.
Hanč Aleš, doc. Ing. Ph.D.
Jakl Michal, Ing. Ph.D.
Javor Tomáš, Ing.
Jermář Josef
Jermářová Eva
Kaplan Lukáš, Ing. Ph.D.
Košnář Zdeněk, Ing.
Kroulíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Kubátová Pavla, Ing.
Kulhánek Martin, Ing. Ph.D.
Major Vladimír, Ing.
Mercl Filip, Ing.
Mihalík Ján, Ing.
Míchal Pavel, Ing.
Najmanová Jana, Ing.
Nallanthigal Sridhara Chary
Pavlíková Daniela, prof. Ing. CSc.
Pračke Kateřina, Ing.
Praus Lukáš, Ing.
Radechovská Helena, Ing.
Růžička Pavel, Ing.
Sedlář Ondřej, Ing. Ph.D.
Száková Jiřina, prof. Ing. CSc.
Šmolík Jakub, Ing.
Švehla Pavel, Ing. Ph.D.
Tlustoš Pavel, prof. Ing. CSc.
Vaněk Václav, prof. Ing. CSc.
Velechovský Jiří
Vítková Renáta, Ing.
Zámečníková Hana, Ing.

Informace o útvaru

Zaměření:
VLASTNÍ STRÁNKY KATEDRY
Pedagogická činnost:
Výuka předmětů z oblasti agrochemie, výživy rostlin a hnojení pro inženýrské a bakalářské studium na FAPPZ, FLE, PEF a na ITS ČZU v Praze.

Garant oboru bakalářského studia:
Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Garant magisterských studijních oborů:
Výživa a ochrana rostlin
Odpady a jejich využití
Udržitelný rozvoj biosféry
Výzkumná činnost:
Studium transformace půdního dusíku a využití jeho jednotlivých forem k optimalizaci hnojení.
Hnojení polních a zahradních plodin, především obilovin, řepky a kukuřice.
Frakcionace vybraných rizikových prvků v půdě, stanovení jejich přijatelných forem a omezení vstupu do rostlin, remediace znečištěných půd.
Studium procesů probíhajících v rhizosféře rostlin z hlediska příjmu živin a rizikových prvků rostlinami.
Využití stabilizovaných čistírenských kalů v zemědělství, jejich vliv na půdu, rostlinnou produkci a její kvalitu.
Uplatnění precizního hnojení. Péče o půdní úrodnost a omezování heterogenity půdních vlastností.

Tradičně je pořádána celostátní konference Racionální použití hnojiv.
Zahraniční styky:
Univerzita v Berlíně, Bonnu, Grazu, Krakově, Vídni, Wageningenu a další
Další aktivity:
VLASTNÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot