| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra mechaniky a strojnictví

Útvar:
Katedra mechaniky a strojnictví
Department of Mechanical Engineering
Zkratka Kód Typ útvaru
KMS 31130 katedra

Vedení útvaru

Vedoucí:
Neuberger Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Šleger Vladimír, doc. Ing. CSc.
Sekretariát:
Poláková Zuzana, Mgr.
Zástupce VT:
Neuberger Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Neuberger Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Šleger Vladimír, doc. Ing. CSc.

Členové útvaru

Členové:
Adamovský Radomír, prof. Ing. DrSc.
Akangbe Olaosebikan Layi, M.Sc.
Černý Jan, Ing.
Dajbych Oldřich, Ing. Ph.D.
Guth David, Ing.
Guth Martin, RNDr.
Herák David, prof. Ing. Ph.D.
Kabutey Abraham, doc. Ing. Ph.D.
Letsoin Sri Murniani Angelina
Meluš Ladislav, Ing.
Michal Petr, Ing.
Míšek Pavel, Ing.
Mizera Čestmír, Ing. Ph.D.
Neuberger Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Novák Jakub, Ing.
Polák Martin, doc. Ing. Ph.D.
Poláková Zuzana, Mgr.
Saller Tomáš, Ing.
Sedláček Aleš, Ing. Ph.D.
Sedláček Luboš, Ing.
Sitte David, Ing.
Škach Dominik, Ing.
Šleger Vladimír, doc. Ing. CSc.
Vrecion Pavel, Ing.
Wasserbauer Michal, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra mechaniky a strojnictví byla při vzniku VŠZ v Praze v roce 1952 přidělena Fakultě mechanizace zemědělství.
Vedoucí katedry:
  • 1952 – 1955 doc. Ing. Jindřich Nesvadba
  • 1955 – 1973 prof. Ing. Dr. Antonín Pěkný
  • 1973 – 1990 doc. Ing. Ladislav Zachariáš, CSc.
  • 1990 – 2000 doc. Ing. Roman Scheller, CSc.
  • 2000 – 2014 prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
  • 2014 – dosud doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
Zaměření:
Katedra mechaniky a strojnictví se věnuje rozvoji teoretických technických disciplín a jejich aplikacím v praxi.
Pedagogická činnost:
Posláním katedry mechaniky a strojnictví je výuka základních teoretických technických disciplín, jejichž znalost je nezbytná v tvůrčí práci inženýra - technika. Na teoretické disciplíny navazují předměty, které se věnují aplikacím získaných teoretických znalostí a rozvíjí schopnost studentů orientovat se při řešení konkrétních technických problémů.
Výzkumná činnost:
V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se pracovníci katedry věnují řešení technologických systémů využití biomasy a bioplynu, konstrukčním úpravám spalovacích zařízení s cílem snížení produkce emisí, využití druhotného tepla větracího vzduchu, kvalitě a úpravě stájového prostředí, energetické náročnosti technologických procesů v živočišné výrobě, přenosům a regulaci výkonu energetických prostředků a vysokocyklové časované pevnosti vrubovaných konstrukčních částí.
Další aktivity:
Informace o plnění rozvojového programu MŠMT ČR.

Celý dokument ke stažení ve formátu doc.
 
page foot