| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra chemie

Útvar:
Katedra chemie
Department of Chemistry
Zkratka Kód Typ útvaru
KCh 21120 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kch/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Orsák Matyáš, Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Hönig Vladimír, doc. Ing. Ph.D. et Ph.D.
Tajemník:
Kotíková Zora, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Masopustová Renata, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Táborský Jan, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Dohnalová Michaela, Bc.
Frątczak Jakub
Goderdzishvili Giorgi
Hájek Jiří, Ing.
Hamplová Annemarie, Ing.
Hönig Vladimír, doc. Ing. Ph.D. et Ph.D.
Hradecká Ivana, Mgr.
Jenčík Jan, Ing.
Kačer Petr, doc. Ing. Ph.D.
Kotíková Zora, Ing. Ph.D.
Kovařík Jiří, Ing. Bc.
Krausová Ivana, RNDr. Ph.D.
Lachman Jaromír, prof. Ing. CSc.
Masopustová Renata, Ing. Ph.D.
Michlová Tereza, Ing. Ph.D.
Orsák Matyáš, Ing. Ph.D.
Paznocht Luboš, Ing. Ph.D.
Svobodová Kateřina, Ing. et Ing.
Šmíd Petr, Ing.
Šťastný Jakub, Ing.
Štěrba Karel, Ing. Ph.D.
Táborský Jan, Ing. Ph.D.
Vilímková Lenka, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra chemie navazuje na dlouholetou tradici výchovy a vzdělávání v oblasti chemie, která byla vždy součástí základních poznatků a znalostí studentů zemědělství na původní Vysoké škole zemědělské a lesního inženýrství (VŠZLI) Českého vysokého učení technického (ČVUT).
V tomto duchu se pokračovalo i po přeměně na Vysokou školu zemědělskou (VŠZ) a následně na Českou zemědělskou univerzitu (ČZU).

Mezi první význačné pracovníky chemie patřili:
Prof. Dr. Ing. Jaroslav Formánek (půs. 1912 - 1930)
Prof. Dr. Ing. Josef Žďárský (1920 - 1958)
Prof. Dr. Ing. Jaroslav Voříšek (1957 - 1965)
Prof. Ing. Jaromír Hubáček, CSc. (1946 - 1990)
Zaměření:

Katedra chemie FAPPZ ČZU se zaměřuje na vzdělávání a výzkum v oblasti chemie se zaměřením na chemii přírodních látek ve významných zemědělských plodinách a potravinách, kontaminanty životního prostředí a potravin, chemii dřeva, paliv a maziv a další speciální oblasti aplikované chemie.Pedagogická činnost:

Pracovníci katedry chemie zajišťují výuku chemických předmětů na všech fakultách ČZU včetně ITS s výjimkou PEF.
Výuka zahrnuje obecnou, anorganickou, analytickou a organickou chemii, biochemii, chemii dřeva a řadu chemií aplikovaných a ve školním roce 2004/2005 představovala 14 497 přepočtených (4 500 přímých) výukových hodin, tj. 283,1 % úvazku pedagogických pracovníků katedry (215,9 % v reálných hodinách).

Katedra dále zajišťuje výuku v anglickém jazyce předmětu „Environmental Analytical Chemistry“ a "Organic Chemistry" v rámci studijního programu „Natural Resources and Environment“ a v rámci programu Sokrates – Erasmus a je garantem oboru postgraduálního doktorského studia “Zemědělská chemie”, kde zajišťuje výuku speciální chemie analytické, chemie přírodních látek a speciální biochemie rostlin a živočichů.
Výzkumná činnost:

Ve vědecké činnosti katedry je několik směrů, vázaných na výzkumné záměry fakulty a řešené granty.

Vedle analýz zemědělských materiálů a produktů na obsah stopových prvků včetně metodologie jejich stanovení jsou studovány změny obsahu polyfenolů, flavonoidů, polyhydroxykyselin, glykosidů, některých antinutričních látek a esenciálních olejů ve vybraných léčivých rostlinách a zemědělsky významných plodinách a v řadě druhů potravin, jako jsou čaje, ovocné nápoje a víno.

K výzkumu důležitých enzymů se váže sledování vlivu polutantů a biostimulátorů na jejich činnost. Katedra monitoruje antioxidanty typu karotenoidů, flavonoidů, anthokyanů a askorbové kyseliny ve vybraných druzích zeleniny a ovoce, bramborách a obilninách - významných zdrojích těchto látek v lidské výživě.

Dlouhodobě se provádí i výzkum biodegradabilních paliv a maziv, obsahujících derivovaný řepkový olej. Na katedře chemie je jediné pracoviště v ČR v oboru částicové analýzy exploatovaných olejů a komplexní diagnostiky olejů s ohledem na prevenci strojních havárií.

Servisní laboratoř byla v mezilaboratorním porovnávání zkoušek uznána jako způsobilá poskytovat požadovanou úroveň analýz vody (ASLAB).
Zahraniční styky:

Katedra chemie spolupracuje s těmito českými a zahraničními institucemi: Výzkumný ústav mlékárenský Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Akademie věd ČR (Ústav experimentální botaniky, Ústav organické chemie a biochemie, Endokrinologický ústav, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Ústav chemických procesů, Biofyzikální ústav, Mikrobiologický ústav)
University of Applied Sciences Zittau/Görlitz
Warsaw Agricultural University
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Buenos Aires
ARMINES, Paris aj.
Další aktivity:
PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot