| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra zoologie a rybářství

Útvar:
Katedra zoologie a rybářství
Department of Zoology and Fisheries
Zkratka Kód Typ útvaru
KZR 21260 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kzr/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Langrová Iva, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Jankovská Ivana, prof. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Malá Lucie
Sekretariát:
Malá Lucie
Zástupce VT:
Kalous Lukáš, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Petrtýl Miloslav, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Barták Miroslav, prof. RNDr. CSc.
Editor CV:
Vrabec Vladimír, doc. Mgr. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Akmal Surya Gentha
Albrechtová Martina, Ing.
Barták Miroslav, prof. RNDr. CSc.
Berishvili Tamari
Boateng Enoch Mensah, Ing.
Čadková Zuzana, Ing. DiS.
Daněk Ondřej, MVDr.
Douda Karel, Ing. Ph.D.
Escobar Calderon Juan Felipe
Gottwald Milan, Ing.
Gregarová Kateřina
Gremlica Tomáš, Mgr.
Hlava Jakub, Ing.
Horký Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Hrabětová Václava, Ing.
Hradečný Jakub, Mgr.
Hubená Pavla, Ing.
Husák Tomáš, Ing.
Jankovská Ivana, prof. Ing. Ph.D.
Jedličková Lucie, RNDr. Ph.D.
Kalianko Tereza, Ing.
Kalous Lukáš, prof. Ing. Ph.D.
Karešová Veronika, Ing.
Klimková Zdeňka
Kofentová Nikola Kofentová, Mgr.
Konečný Lukáš, Mgr.
Kopecký Oldřich, doc. Mgr. Ph.D.
Kubík Štěpán, Ing. Ph.D.
Kuljanishvili Tatia
Kulma Martin, Ing. Ph.D.
Kumkar Pradeep
Kurečka Michal, Ing.
Langrová Iva, prof. Ing. CSc.
Lanková Sylva, Ing.
Máca Ondřej, Ing. Ph.D.
Magdálek Jan, Ing.
Malá Lucie
Marková Jana, Ing.
Mohammadi Mehrak, PhDr. Mgr.
Musilová Lucie, Ing.
Nápravníková Jana, Ing.
Nechanská Denisa, Mgr. Ing.
Novotný Pavel, Ing.
Patoka Jiří, doc. Ing. Ph.D., DiS.
Peterková Kristýna, Mgr.
Petrtýl Miloslav, Ing. Ph.D.
Pfauserová Nikola, Ing.
Pilařová Anna, Ing.
Pise Manoj D.
Pise Manoj D.
Ribas Salvador Alexis
Sehnal Richard, Ing. PhD.
Slavík Ondřej, prof. Mgr. Ph.D.
Sloup Vladislav, Ing.
Svitačová Kristína, Mgr.
Špalková Viera, Ing. PhD.
Titěra Dalibor, Ing. CSc.
Vacek Vojtěch, Mgr.
Vadlejch Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Valchářová Tereza, Ing.
Vavrečka Antonín, Ing.
Verma Chandani
Vodáková Barbora, Ing.
Vrabec Vladimír, doc. Mgr. Ph.D.
Vynikalová Lucie, Ing.
Zachardová Stanislava

Informace o útvaru

Historie:

Katedra zoologie a rybářství vznikla v roce 1994 a navázala na dlouhou tradici výuky a výzkumu v oblasti zoologie a rybářství na naší univerzitě.Zaměření:

Katedra je zaměřena na výuku a výzkum v zoologii a rybářství a s těmito obory spojené specializované předměty a výzkumné okruhy.

V rámci katedry se dají identifikovat sekce: parazitologická, entomologická, rybářská a malakologická.
Katedra také zajišťuje ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským výuku včelařství.Pedagogická činnost:

pedagogická činnost zahrnuje základní kurz zoologie a množství specializovaných předmětů: webové stránky vyučovaných předmětůVýzkumná činnost:

KZR se účastní výzkumného záměru fakulty, grantů a dalších projektů. Katedra je součástí společného pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově
a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JČU ve Vodňanech

V rámci řešených výzkumů se profiluje se v několika směrech:

1) objasnění hypobiozního jevu u vybraných druhů parazitických hlístic

2) vztah zatížení organizmu těžkými kovy ve vztahu k zatížení parazity

3) základní výzkum ohrožených druhů hmyzu a jeho aplikace na úrovni managementu (trvale udržitelný rozvoj)

4) faunistika a systematika hmyzu jako nástroje pro aplikace v bioindikačních modelech

5) vztah fauny a využití krajiny včetně aplikované biocenologie v ochraně rostlin

6) využití vodních plžů pro ekotoxikologii a bioindikaci

7) použití genetických metod a metod geometrické morfometrie při rozlišování plemen a linií kapra obecného

8) studium rozdílného pelagického chování plůdku okouna ve spolupráci s HBU AVCR Českých Budějovicích

9) spolu s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově se dlouhodobě řeší problematika genetické, populační a reprodukční variability invazní ryby, karase stříbřitého s alternujícím bisexuálně/asexuálním rozmnožováním

10) KZR je také zapojena do řešení projektů s Národním muzeem přírodních věd v Madridu týkající se ochrany biodiverzity sladkovodních ryb.Zahraniční styky:

KZR spolupracuje se zahraničními organizacemi a institucemi viz níže:

Museo Nacional de Sciencias Naturales, Madrid, Spain

Faculty of Science, University of Lisbon, Portugal

Faculty of Aquatic Science, Istanbul University, Turkey

Animal Nutrition and Health Department, Scottish Agricultural College, Edinburgh, Scottland

University of Copenhagen, Denmark

Departement d Entomologie, Museum d histoire naturelle, Geneve, Suisse-Switzerland

Zoological Museum of M.V.Lomonosov Moscow State University, Russia

Zoological Museum, Lund University, Sweden

Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum and Animal Ecology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary

Jagiellonian University, Krakow, Poland

Agriculture and Agri-Food Canada, Department of Entomology, Ottawa, CanadaDalší aktivity:
INFORMAČNÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot