| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra zoologie a rybářství

Útvar:
Katedra zoologie a rybářství
Department of Zoology and Fisheries
Zkratka Kód Typ útvaru
KZR 21260 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kzr/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Langrová Iva, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Barták Miroslav, prof. RNDr. CSc.
Tajemník:
Jankovská Ivana, prof. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Malá Lucie
Zástupce VT:
Kalous Lukáš, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Petrtýl Miloslav, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Barták Miroslav, prof. RNDr. CSc.
Editor CV:
Vrabec Vladimír, Mgr. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Albrechtová Martina, Ing.
Antošová Tereza
Barták Miroslav, prof. RNDr. CSc.
Bohatá Lucie, Ing.
Bubová Terezie, Ing.
Burešová Eva
Čadková Zuzana, Ing. DiS.
Douda Karel, Ing. Ph.D.
Dvořák Jan, RNDr. Ph.D.
Hlava Jakub, Ing.
Horáková Barbora, Ing.
Horký Pavel, Ing. Ph.D.
Husák Tomáš, Ing.
Chvalová Kateřina, Ing.
Jankovská Ivana, prof. Ing. Ph.D.
Jirsíková Monika, Ing.
Kalous Lukáš, prof. Ing. Ph.D.
Kanavalová Liliana, Ing.
Karbanová Eva, Ing.
Klimešová Vanda, Ing.
Koleška Daniel, Ing.
Kopecký Oldřich, Mgr. Ph.D.
Křivská Daniela, Ing.
Kubík Štěpán, Ing. Ph.D.
Kuljanishvili Tatia
Kulma Martin, Ing.
Kuříková Pavlína, Ing.
Kyriánová Iveta Angela, Ing.
Langrová Iva, prof. Ing. CSc.
Langrová Stanislava, Ing.
Lanková Sylva, Ing.
Lásková Leona, Ing.
Magdálek Jan, Ing.
Malá Lucie
Malík Jan, Ing.
Matasová Klára, Mgr.
Matušková Denisa, Ing.
Michalcová Pavlína, Ing.
Michalčíková Lenka, Mgr.
Millarová Michaela, Ing.
Nechanská Denisa, Mgr. Ing.
Nechybová Stanislava, Ing.
Olekšáková Tereza, Ing.
Patoka Jiří, Ing. Ph.D., DiS.
Peřinková Pavla, Ing.
Petrtýl Miloslav, Ing. Ph.D.
Pimakhin Alexey, MSc.
Rylková Kateřina, Ing. Ph.D.
Sehnal Richard, Ing.
Slavík Ondřej, doc. Mgr. Ph.D.
Sloup Vladislav, Ing.
Svobodová Veronika, Ing.
Šulcová Tereza, Ing.
Titěra Dalibor, Ing. CSc.
Vadlejch Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Vavrečka Antonín, Ing.
Vecková Iveta, Ing.
Vejtrubová Markéta, Ing.
Vodáková Barbora, Ing.
Vrabec Vladimír, Mgr. Ph.D.
Vynikalová Lucie, Ing.
Wackermannová Marie, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra zoologie a rybářství vznikla v roce 1994 a navázala na dlouhou tradici výuky a výzkumu v oblasti zoologie a rybářství na naší univerzitě.Zaměření:

Katedra je zaměřena na výuku a výzkum v zoologii a rybářství a s těmito obory spojené specializované předměty a výzkumné okruhy.

V rámci katedry se dají identifikovat sekce: parazitologická, entomologická, rybářská a malakologická.
Katedra také zajišťuje ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským výuku včelařství.Pedagogická činnost:

pedagogická činnost zahrnuje základní kurz zoologie a množství specializovaných předmětů: webové stránky vyučovaných předmětůVýzkumná činnost:

KZR se účastní výzkumného záměru fakulty, grantů a dalších projektů. Katedra je součástí společného pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově
a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JČU ve Vodňanech

V rámci řešených výzkumů se profiluje se v několika směrech:

1) objasnění hypobiozního jevu u vybraných druhů parazitických hlístic

2) vztah zatížení organizmu těžkými kovy ve vztahu k zatížení parazity

3) základní výzkum ohrožených druhů hmyzu a jeho aplikace na úrovni managementu (trvale udržitelný rozvoj)

4) faunistika a systematika hmyzu jako nástroje pro aplikace v bioindikačních modelech

5) vztah fauny a využití krajiny včetně aplikované biocenologie v ochraně rostlin

6) využití vodních plžů pro ekotoxikologii a bioindikaci

7) použití genetických metod a metod geometrické morfometrie při rozlišování plemen a linií kapra obecného

8) studium rozdílného pelagického chování plůdku okouna ve spolupráci s HBU AVCR Českých Budějovicích

9) spolu s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově se dlouhodobě řeší problematika genetické, populační a reprodukční variability invazní ryby, karase stříbřitého s alternujícím bisexuálně/asexuálním rozmnožováním

10) KZR je také zapojena do řešení projektů s Národním muzeem přírodních věd v Madridu týkající se ochrany biodiverzity sladkovodních ryb.Zahraniční styky:

KZR spolupracuje se zahraničními organizacemi a institucemi viz níže:

Museo Nacional de Sciencias Naturales, Madrid, Spain

Faculty of Science, University of Lisbon, Portugal

Faculty of Aquatic Science, Istanbul University, Turkey

Animal Nutrition and Health Department, Scottish Agricultural College, Edinburgh, Scottland

University of Copenhagen, Denmark

Departement d Entomologie, Museum d histoire naturelle, Geneve, Suisse-Switzerland

Zoological Museum of M.V.Lomonosov Moscow State University, Russia

Zoological Museum, Lund University, Sweden

Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum and Animal Ecology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary

Jagiellonian University, Krakow, Poland

Agriculture and Agri-Food Canada, Department of Entomology, Ottawa, CanadaDalší aktivity:
INFORMAČNÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot