| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Oddělení rozvoje

Útvar:
Oddělení rozvoje
Zkratka Kód Typ útvaru
R-OR 99340 oddělení

Vedení útvaru

Ředitel:
Jungmannová Miloslava, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Fibír Tomáš, Ing.
Jeřábek František, Ing.
Jungmannová Miloslava, Ing.
Krátká Michaela, Ing.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Oddělení rozvoje - spolupracuje na plánování a rozvoji areálu, - zajišťuje přípravu a realizaci rekonstrukcí a výstavby nových staveb, - podílí se na přípravě technických podkladů pro zpracování stavebního programu k rekonstrukci a modernizaci areálu, - zajišťuje zpracování studií proveditelnosti a investičních záměrů .., - zabezpečuje, ve spolupráci s MŠMT, realizaci akcí zařazených do programu Rozvoje a obnovy materiálně technické základny vysokých škol, předkládá podklady k ročnímu zúčtování poskytnutých prostředků ze SR a dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akcí, - spolupracuje na přípravě a realizaci staveb financovaných z různých dotačních programů, - vyřizuje změny vlastnictví a evidenci na katastru nemovitostí.
 
page foot