| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra pícninářství a trávníkářství

Útvar:
Katedra pícninářství a trávníkářství
Department of Forage Crops and Grassland Management
Zkratka Kód Typ útvaru
KPT 21240 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kpt/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Šantrůček Jaromír, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Fuksa Pavel, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Sedláčková Jarmila, Ing.
Sekretariát:
Sedláčková Jarmila, Ing.
Zástupce VT:
Fuksa Pavel, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Fuksa Pavel, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Sedláčková Jarmila, Ing.
Editor CV:
Svobodová Miluše, prof. Ing. CSc.

Členové útvaru

Členové:
Bláhová Jindřiška, Ing.
Burýová Stanislava
Dindová Anna, Ing.
Fuksa Pavel, Ing. Ph.D.
Hakl Josef, doc. Ing. Ph.D.
Hrevušová Zuzana, Ing. Ph.D.
Jirmanová Jana, Ing.
Konečná Jana, Ing.
Pisarčik Martin, Ing.
Pisarčiková Valérie, Ing.
Sedláčková Jarmila, Ing.
Skalická Jitka, Ing. Ph.D.
Stárková Kateřina, Ing.
Stehlíková Kateřina, Ing.
Svobodová Miluše, prof. Ing. CSc.
Šantrůček Jaromír, prof. Ing. CSc.
Uhlík Martin, Ing.
Vrabcová Zuzana, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Obor pícninářství patří k tradičním disciplínám při studiu na vysokých školách.

Již před rokem 1918 se rozvíjely přednášky a vědecká činnost o lučních a pastevních porostech.

V roce 1930 přichází do čela semináře lukařství, pastvinářství a rašelinářství nově habilitovaný doc. dr. ing. A. Klečka, který byl u nás prakticky zakladatelem nové lukařské školy a je oprávněně považován za nestora celého vědního oboru pícninářství.

Katedra pícninářství jako samostatný útvar byla založena na VŠZ v Praze v roce 1963.
V důsledku rostoucího zájmu o trávníkářské specializace se na katedře od roku 1995 začalo s výukou samostatných trávníkářských předmětů. V roce 2002 byla proto katedra pícninářství výstižněji přejmenována na katedru pícninářství a trávníkářství.


Zaměření:

Katedra se na pedagogickém a vědeckovýzkumném úseku zabývá tématikou pěstování víceletých a jednoletých pícnin na orné půdě, pratotechnikou trvalých lučních a pastevních porostů.

Stále větší pozornost je věnována mimoprodukčním (ekologickým) funkcím porostů, trávníkářství, ukládání půdy do klidu a využití vybraných pícních plodin jako alternativních zdrojů energie.Pedagogická činnost:

Ve výuce se katedra zcela nebo částečně podílí na výuce 35 předmětů řádného i distančního studia všech fakult ČZU.

Pro praktickou výuku slouží:

- výuková laboratoř
- demonstrační pozemek FAPPZ v Suchdole
- pokusné plochy
- hřiště
- pozemky školního zemědělského podniku v Lánech
- a jiné plochy (trávníky, rekultivovaná území atd.)

Na katedře se každoročně zpracovává řada diplomových a bakalářských prací jak z oblasti pěstování pícních plodin tak i z hlediska mimoprodukčního významu (trávníkářství, ukládání půdy do klidu) a alternativního využití travních porostů.Výzkumná činnost:

Pokusy zaměřené na víceleté a jednoleté pícniny na orné půdě jsou vedeny převážně na Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném Újezdě a na pokusném pozemku v areálu ČZU.

K zajišťování dlouholetého výzkumu na trvalých travních porostech slouží katedře síť stacionárních lučních pokusů.Zahraniční styky:

Katedra rozvíjí spolupráci s polskou zemědělskou univerzitou Krakow, se zemědělskou fakultou srbské univerzity Novi Sad a s katedrou krmovinárstva SPU v Nitře.
Další aktivity:
DATABÁZE JETELOVIN A TRAV

PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot