| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra veterinárních disciplín

Útvar:
Katedra veterinárních disciplín
Department of Veterinary Sciences
Zkratka Kód Typ útvaru
KVD 21230 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kvd/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Rajmon Radko, doc. MVDr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Sedmíková Markéta, prof. Mgr. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Šimoník Ondřej, Ing.
Sekretariát:
Lhotská Renata
Zástupce VT:
Šichtař Jiří, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Fučíková Alena, doc. Ing. CSc.
Editor CV:
Chmelíková Eva, doc. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Pávková Dagmar
Editor CV:
Ptáčková Zuzana, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Ptáčková Zuzana, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Sedmíková Markéta, prof. Mgr. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Berka Pavel, MVDr.
Bernardy Jan, MVDr. Ph.D.
Bubeníčková Filipa, Ing.
Čížková Jana, Ing.
Folková Petra, Ing.
Fučíková Alena, doc. Ing. CSc.
Grieblová Adéla
Haloun Tomáš, MVDr.
Herian Monika
Chmelíková Eva, doc. Ing. Ph.D.
Jandová Vendula, MVDr.
Jovičić Marija, Mgr.
Karlasová Barbora, MVDr. Ph.D.
Kinterová Veronika, Ing.
Krejcárková Adéla, Ing.
Krejčířová Romana, MVDr.
Lhotská Renata
Marešová Jana, Ing.
Němeček David, Ing.
Nováková Dita, MVDr. Ph.D.
Papáčková Zuzana, Mgr.
Pávková Dagmar
Petr Jaroslav, prof. Ing. DrSc.
Pintus Eliana, Ph.D.
Postlerová Pavla, RNDr. Ph.D.
Procházková Barbora, Ing.
Prokešová Šárka, Ing.
Ptáčková Zuzana, Ing. Ph.D.
Rajmon Radko, doc. MVDr. Ph.D.
Ros-Santaella Jose Luis, Ph.D.
Sedmíková Markéta, prof. Mgr. Ing. Ph.D.
Slavík Petr, MVDr. Ph.D.
Strnadová Kristýna, Ing.
Šichtař Jiří, Ing. Ph.D.
Šimoník Ondřej, Ing.
Tůmová Lucie, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra veterinárních disciplín vznikla v roce 1959 jako součást Vysoké školy zemědělské v Praze - Dejvicích. Ve školním roce 1963-64 se oddělila samostatná katedra fyziologie hospodářských zvířat a mikrobiologie. V roce 1966 se katedra přestěhovala z Dejvic do nového samostatného pavilonu na Suchdole, kde sídlí dosud. V roce 1996 se katedra znovu spojila s katedrou fyziologie hospodářských zvířat.
Zaměření:

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na vývoj pohlavních buněk a časných embryí, poruchy zdraví a reprodukce hospodářských zvířat a na biologické účinky těžkých kovů a jejich reziduí.
Pedagogická činnost:

Katedra zajišťuje ze základních biologických předmětů výuku morfologie a fyziologie hospodářských zvířat a to pro FAPPZ, PEF a ITSZ. Ze specializovaných předmětů zajišťuje pro FAPPZ výuku zoohygieny a prevence chorob, porodnictví, reprodukci, inseminaci a biologii buňky.
Výzkumná činnost:

Výzkumná témata katedry veterinárních disciplin: dynamická mikromorfologie gamet a časných embryí meiotické zrání a aktivace oocytů prasete biologická testace vitaminů u drůbeže vliv těžkých kovů na živočišný organismus poruchy v reprodukci krav histochemie fytoestrogenů
Zahraniční styky:

Université des Science et Technologies de Lille, Laboratoire de Biologie Du Développment (Francie)
Universidad de Murcia, Facultad de Veterinaria, Dept. Fisiología Veterinaria (Španělsko)
Nyugat Magyarországi Egyetem, Mezögazdaság és Élelemiszertudományi Kar (Maďarsko)
University of Tennessee (USA).
Další aktivity:
PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot