| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí

Útvar:
Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí
Department of Wood Products and Wood Constructions
Zkratka Kód Typ útvaru
KDVK 43240 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kdvk/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Trgala Kamil, Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Pánek Miloš, doc. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Kalousová Radka, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Adamová Tereza, Ing.
Arnetová Karolina, Ing.
Beránek Tomáš, Ing.
Blažek Jaroslav, Ing.
Böhm Martin, doc. Ing. Ph.D.
Bomba Jan, Ing. Ph.D.
Boška Pavel, Ing.
Havelka Petr, Ing.
Hodoušek Matěj, Ing.
Hýsek Štěpán, Ing.
Kalousová Radka, Ing.
Kasal Tomáš, Bc.
Oberhofnerová Eliška, Ing.
Orálková Regína, Ing.
Pánek Miloš, doc. Ing. Ph.D.
Pavelek Miloš, Ing.
Pešata Jan
Podlena Milan, Ing.
Prajer Marek, Ing.
Procházka Jiří, Ing.
Srba Jaromír, Ing.
Šedivka Přemysl, Ing. Ph.D.
Šimůnková Kristýna, Ing.
Trgala Kamil, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Výuka dřevařských oborů probíhá na Fakultě lesnické a dřevařské od roku 1994. Od původní katedry Zpracování dřeva se po jejím rozšíření v roce 2003 oddělila Katedra lesní těžby. Na počátku roku 2013 vznikly jejím rozdělením dvě nové katedry – Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí a Katedra základního zpracování dřeva. V současné době se dřevařské katedry rozšiřují nejen po stránce přístrojového a personálního vybavení, ale také rozsahem svých aktivit. Zvyšuje se nabídka nových předmětů a studijních programů s ohledem na potřeby odborné praxe. Dále se zvyšují možnosti pořádání školení, kurzů a spolupráce na výzkumných projektech.
Zaměření:
Katedra se zaměřuje zejména na problematiku týkající se produkce dřevěných výrobků a na technologie výroby dřevěných konstrukcí. Tyto oblasti zahrnují především konstrukci a výrobu nábytku a speciálních dřevařských výrobků, s čímž souvisí i problematika výroby a použití materiálů na bázi dřeva. Oblast dřevěných konstrukcí zahrnuje zejména návrhy, konstrukce a výrobní technologie dřevostaveb a stavebně-truhlářských výrobků.
Pedagogická činnost:
Pracovníci katedry zajišťují výuku odborných předmětů pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Při výuce je kladen velký důraz na její praktickou část. Většina cvičení probíhá v PC učebnách, dílnách, odborně zaměřených laboratořích nebo formou exkurzí do výrobních podniků. Nedílnou součástí výuky jsou terénní cvičení a individuální odborná praxe u firem z oboru zpracování dřeva. Mezi základní vyučované předměty patří například: Výroba nábytku, Konstrukce nábytku, Vybavení interiérů, Speciální dřevařská výroba, Dřevěné konstrukce, Stavebně truhlářské výrobky a Technické materiály na bázi dřeva. V souladu s moderními trendy jsou při výuce využívány specializované počítačové aplikace např. pro design a technickou přípravu výroby nábytku, pro řízení výrobního procesu nebo pro konstrukci dřevostaveb. Pro podporu výuky jsou také připravovány elektronické podklady. Výuka části předmětů je v rámci spolupráce zajišťována externími pedagogy z jiných vysokých škol, jako např. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Lepidla a nátěrové hmoty), České vysoké učení technické Praha (Stavební truhlářství), Technická univerzita Liberec (Čalounictví) a dalších institucí, např. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (Řízení jakosti) apod. Pracovníci katedry se podílejí také na výuce zahraničních studentů v rámci programu Socrates/Erasmus, a to jak v rámci vyžádaných odborných přednášek na univerzitách v zahraničí, tak vedením závěrečných prací zahraničních studentů na FLD ČZU v Praze.
Výzkumná činnost:
Činnosti katedry v této oblasti vyplývají z oblastí zaměření jednotlivých pracovníků v kontextu s vyučovanými předměty. Mezi hlavní partnerské organizace podílející se na výzkumných projektech patří výše uvedené vysoké školy, ostatní fakulty ČZU, ale i zahraniční partneři, jakými jsou např. Institut für Holztechnologie Dresden (IHD), University of Alexandria a další. Jedná se především o následující oblasti problematiky: • Vývoj, výroba, řízení vlastností a hodnocení způsobu použití materiálů na bázi dřeva. • Hodnocení vlastností lepidel a nátěrových hmot používaných v dřevařském průmyslu. • Hodnocení a optimalizace vybraných vlastností dřevěných konstrukcí, jako např. průvzdušnost, akustické a izolační vlastnosti, ale i vyztužování konstrukčních prvků vlákny s vysokou pevností a další. • Konstrukce a výroba nábytku včetně hodnocení životního cyklu výrobků. • Využití CAD-CAP-CAM systémů v dřevařském a nábytkářském průmyslu pro optimalizaci návrhu, technické přípravy výroby a řízení výrobního cyklu. Výsledky výzkumné činnosti jsou pravidelně publikovány na mezinárodních konferencích, v odborných časopisech, monografiích i vědeckých časopisech s IF.
Další aktivity:
Katedra mimo jiné provozuje vlastní truhlářskou dílnu, kde se vyrábí vzorky pro výuku i pro různé výzkumné záměry. Připravují se zde výstavní expozice, se kterými se fakulta i celá ČZU prezentuje na různých výstavách a podobných akcích. Pracovníci katedry také zpracovávají různé posudky a expertní zprávy z výše uvedené problematiky. Pro komerční sféru a odbornou praxi jsou ve zkušební laboratoři vykonávány experimentální měření, ať již pro zjištění či ověření konkrétní vlastnosti materiálů nebo výrobků, tak i jako příprava pro certifikaci. V případě zájmu je možné zprostředkovat certifikaci výrobku partnerskou organizací – Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze.
 
page foot