| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra myslivosti a lesnické zoologie

Útvar:
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
Department of game management and wildlife biology
Zkratka Kód Typ útvaru
KMLZ 43200 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kmlz/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Ježek Miloš, Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Kušta Tomáš, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Adámková Jana, Ing. MgA. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Adámková Jana, Ing. MgA. Ph.D.
Bartoš Luděk, prof. Ing. DrSc.
Belotti Elisa, Dr.
Benediktová Kateřina, Ing. Ph.D.
Berka Pavel, MVDr.
Brinkeová Hana, Ing. Ph.D.
Burda Hynek, prof. RNDr. CSc.
Červený Jaroslav, prof. Ing. CSc.
Čupić Stipan, Ing.
Faltusová Monika, Ing.
Güldenpfennig Justine, M.Sc.
Häckel Martin, MUDr. Ing. CSc., Ph.D.
Hambálková Lucie, Ing.
Hanzal Vladimír, doc. Ing. CSc.
Hart Vlastimil, doc. Ing. Ph.D.
Homolka Petr, doc. Ing. CSc., Ph.D.
Jandačka Petr, Mgr. Ph.D.
Ježek Miloš, Ing. Ph.D.
Kasič Vojtěch, Mgr.
Kleprlíková Lucie, Ing.
Klimšová Věra
Koubek Petr, prof. RNDr. CSc.
Krivopalova Aleksandra, MSc.
Kušta Tomáš, doc. Ing. Ph.D.
Lazárková Karolína, Ing.
Másílková Michaela, Mgr. Ph.D.
Matějka Košinová Klára, Ing. Ph.D.
Morelle Kevin Bernard, Ph.D.
Olejarz Astrid
Ošťádal Stanislav, Bc.
Painter Michael Scott, Ph.D.
Peterka Tomáš, Mgr.
Pilská Anna, Ing.
Podgórski Tomasz Pawel, Ph.D.
Policht Richard, Mgr. Ph.D.
Salaba Ondřej, Ing. Ph.D.
Silovský Václav, Ing.
Skoták Vlastimil, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra myslivosti a lesnické zoologie (KMLZ) vznikla na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze v roce 2013. Nicméně myslivost a lesnická zoologie vyučovaná v „Praze“ hrála i v minulosti významnou roli nejen ve výuce lesních inženýrů. Již při zahájení vysokoškolské výuky lesnictví (v tom čase jediné v Českých zemích) se v roce 1919 otevírá samostatný lesnický obor, kde byla vyučována i myslivost. První mysliveckou osobností, která působila v Praze ve dvacátých letech, byl docent Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. Nezávislá Lesnická fakulta vzniká teprve po druhé světové válce v roce 1951 a v roce 1959 přechází z ČVUT na Vysokou školu zemědělskou (VŠZ, vznik 1952). V roce 1964 byla na Lesnické fakultě (LF) zrušena pedagogická činnost, fakulta byla přeměněna na Vědecký lesnický ústav VŠZ a její pracoviště bylo přesunuto za Prahu do Kostelce nad Černými lesy. V oblasti myslivosti a zoologie tehdy působil především tým dr. Elišky Novákové. Výuka odborných lesnických předmětů byla obnovena teprve v roce 1990 na znovuotevřené Lesnické fakultě, která byla dočasně umístěna v provizorní budově v areálu VŠZ v Praze Suchdol. Myslivost byla v té době součástí Katedry ochrany lesa, kterou vedl prof. Kalina. V roce 1995 se mění název VŠZ na Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a v 90. letech prošel úpravou také název Katedry ochrany lesa, který se změnil na Katedru ochrany lesa a myslivosti (KOLM) tak, aby lépe vystihoval odborné zaměření katedry v celé šíři. V roce 2003 došlo ke změně názvu Lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a environmentální (FLE), která se později v polovině roku 2007 rozdělila na dvě samostatné fakulty - Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD) a Fakultu životního prostředí (FŽP). Ještě před rozdělením FLE doznalo změny obsazení místa vedoucího katedry KOLM, které od roku 2006 zastával profesor Turčáni. V té době bylo také zřízeno oddělení mysliveckého managementu, jehož vedoucím byl docent Jaroslav Červený. Katedra myslivosti a lesnické zoologie vznikla v lednu 2013 a jejím řízením byl pověřen jediný myslivecký profesor v České republice Jaroslav Červený.
Zaměření:
Katedra myslivosti a lesnické zoologie má několik hlavních směrů, kterými se její členové ubírají. Na katedře působí několik pracovníků zabývajících se mysliveckým managementem (doc. Hanzal), prostorovou aktivitou zvěře a populační dynamikou zvěře (prof. Červený, prof. Koubek, Ing. Ježek, Ing. Kušta), magnetickou orientací zvěře (prof. Burda, Ing. Hart, Ing. Nováková), a zoologií obratlovců (doc. Farkač).
Pedagogická činnost:
Katedra zajišťuje výuku široké avšak specializované palety předmětů zoologické a myslivecké povahy. Základ výuky tvoří předměty, které se týkají mysliveckého managementu (Péče o zvěř a životní prostředí, Management zvěře, Kynologie, Lovectví, Střelectví a balistika, Plánováni a typologie honiteb) a zoologie (Zoologie II). Katedra vypisuje každoročně volitelné předměty také pro zájemce z ostatních fakult ČZU (např. Myslivost). Průběžně se akreditují nové předměty, které pomáhají dotvářet profil absolventa tak, aby jeho vzdělání odpovídalo současným požadavkům praktického ale i vědecko-výzkumného uplatnění. Katedra disponuje také rozsáhlými sbírkami, které tvoří dermoplastické preparáty a kosterní sbírky.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost je zaměřena na několik hlavních oblastí zájmů. Významnou výzkumnou oblastí je studium prostorové aktivity zvěře. Katedra myslivosti a lesnické zoologie tak provádí telemetrické sledování jelena siky, jelena evropského, prasete divokého, rysa ostrovida a lišky obecné. Jako nástroj pro sběr dat slouží GPS obojky. Díky tomuto vybavení se tak mohou členové katedry hlouběji zabývat reakcemi označených jedinců na antropogenní podněty a managementová opatření v chovu zvěře. Dynamicky se v rámci katedry také rozvíjí studie zabývající se magnetickou orientací zvěře a zvířat. Již bylo publikováno několik studií prokazujících silný vliv magnetismu na život jelenů, srnců, lišek, kachen a kaprů. Členové katedry se také zabývají invazními druhy zvířat, především jelenem sikou, psíkem mývalovitým, mývalem severním a norkem americkým.
 
page foot