| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Centrum projektů

Útvar:
Centrum projektů
Zkratka Kód Typ útvaru
R-CP 99110 středisko

Vedení útvaru

Členové útvaru

Členové:
Černý Pixová Kateřina, Ing. Ph.D.
Chaloupková Petra, Ing. PhD., dr. h.c.
Kheilová Kateřina, Ing. Ph.D.
Libra Martin, prof. Ing. CSc.
Podrázský Vilém, prof. Ing. CSc.
Votava Jiří, Mgr. Ph.D.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Zástupci Centra projektů na jednotlivých fakultách a institutech. Zástupci CP na jednotlivých fakultách a institutetech jsou:
PEF - prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc. - havlicekj@pef.czu.cz,
FAPPZ - Ing. Kateřina Kheilová, Ph.D. - kheilova@af.czu.cz,
TF - prof. Ing. Martin Libra, CSc. - libra@tf.czu.cz,
FLD - prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. - podrazsky@fld.czu.cz,
FŽP - Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D. - pixova@fzp.czu.cz,
ITS - Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. - chaloupkova@its.czu.cz,
IVP - Ing. Jiří Votava, Ph.D. - votava@ivp.czu.cz.

Centrum projektů (CP) organizačně spadá pod prorektora pro strategii a vytváří síť mezi fakultami a instituty k podpoře a rozvíjení vědecko-výzkumných projektů.
Konkrétně tak na každé fakultě a instutu v součinnosti s proděkany pro vědu a výzkum či rozvoj fakulty působí zástupce CP, který konzultuje, shromažďuje a rozvíjí podněty a projektové ideje a potenciální záměry. Zároveň tito pracovníci úzce spolupracují s Oddělením pro strategii, které jim zajišťuje informační, administrativní a metodickou podporu.

Náplň práce fakultního zástupce centra
o Shromažďování potenciálních témat projektů na pracovišti.
o Vytipování řešitelských kolektivů a komunikace s nimi.
o Evidence "projektových podnětů" a motivace k jejich přípravě.
o Vyhledávání partnerů a komunikace s nimi.
o Sledování projektových výzev (informace zajistí OPS).
o Analýza potenciálních projektových rizik.
o Komunikace s OPS ve fázi projektové žádosti, předprojektové přípravy a diseminace výsledků projektů.
o Komunikace s řešitelskými týmy v ostatních projektových fázích (zahajovací, realizační, ukončovací).
o Předkládání pravidelných zpráv prorektoru pro strategii.
 
page foot