| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Oddělení projektů

Útvar:
Oddělení projektů
Project Management Office
Zkratka Kód Typ útvaru
OP 99110 středisko

Vedení útvaru

Členové útvaru

Členové:
Černý Pixová Kateřina, Ing. Ph.D.
Chaloupková Petra, Ing. PhD., dr. h.c.
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Libra Martin, prof. Ing. CSc., dr. h. c.
Pacek Lukáš, Ing. Mgr. Ph.D.
Rinn Radek, Ing. Ph.D.
Votava Jiří, Mgr. Ph.D.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Zástupci Centra projektů na jednotlivých fakultách a institutech. Zástupci CP na jednotlivých fakultách a institutetech jsou:
PEF - doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. - subrt@pef.czu.cz,
FAPPZ - Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D. - pacek@af.czu.cz,
TF - prof. Ing. Martin Libra, CSc. - libra@tf.czu.cz,
TF - doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D: - choteborsky@tf.czu.cz,
FLD - Ing. Radek Rinn - rinn@fld.czu.cz,
FŽP - Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D. - pixova@fzp.czu.cz,
FTZ - Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. - chaloupkova@ftz.czu.cz,
IVP - Ing. Jiří Votava, Ph.D. - votava@ivp.czu.cz.

Centrum projektů (CP) organizačně spadá pod prorektora pro strategii a vytváří síť mezi fakultami a instituty k podpoře a rozvíjení vědecko-výzkumných projektů.
Konkrétně tak na každé fakultě a instutu v součinnosti s proděkany pro vědu a výzkum či rozvoj fakulty působí zástupce CP, který konzultuje, shromažďuje a rozvíjí podněty a projektové ideje a potenciální záměry. Zároveň tito pracovníci úzce spolupracují s Oddělením pro strategii, které jim zajišťuje informační, administrativní a metodickou podporu.

Náplň práce fakultního zástupce centra
o Shromažďování potenciálních témat projektů na pracovišti.
o Vytipování řešitelských kolektivů a komunikace s nimi.
o Evidence "projektových podnětů" a motivace k jejich přípravě.
o Vyhledávání partnerů a komunikace s nimi.
o Sledování projektových výzev (informace zajistí OPS).
o Analýza potenciálních projektových rizik.
o Komunikace s OPS ve fázi projektové žádosti, předprojektové přípravy a diseminace výsledků projektů.
o Komunikace s řešitelskými týmy v ostatních projektových fázích (zahajovací, realizační, ukončovací).
o Předkládání pravidelných zpráv prorektoru pro strategii.
 
page foot