| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra ochrany rostlin

Útvar:
Katedra ochrany rostlin
Department of Crop Protection
Zkratka Kód Typ útvaru
KOR 21180 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kor/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Zouhar Miloslav, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Mazáková Jana, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Ryšánek Pavel, prof. Ing. CSc.
Zástupce VT:
Zouhar Miloslav, doc. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Vospělová Jaroslava

Členové útvaru

Členové:
Ali Asad, prof. MVDr.
Ben Mansour Karima, PhDr. Mgr.
Bokšová Aneta, Ing.
Cejnar Pavel, RNDr.
Dunovská Kateřina, Mgr.
Dušek Jakub, Ing.
Fajemisin Olufadekemi
Grimová Lenka, Ing. Ph.D.
Helmer Štěpán, Mgr.
Hnátek Jonáš, Ing.
Hovorka Tomáš, Ing.
Jindra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Kadlíková Klára, Ing.
Kazda Jan, doc. Ing. CSc.
Khodashenas Rudsari Maryam, PhDr. Mgr.
Kocourek František, prof. Ing. RNDr. CSc.
Konradyová Veronika, Mgr.
Krishnamurthy Priyanka
Kumar Ram
Maňasová Marie, Ing. Ph.D.
Mansouri Faten
Mazáková Jana, Ing. Ph.D.
Mohri Marzieh, PhDr. Mgr.
Nabeel Muhammad
Novák Matěj, Ing.
Patar Usha Rani
Pavela Roman, Ing. Ph.D.
Raška Jan, RNDr. Ph.D.
Rubil Nikoleta, Mag.
Ryšánek Pavel, prof. Ing. CSc.
Samková Alena, Mgr. Ph.D.
Sarmad Muhammad, MSc.
Shah Jawad, PhDr. Mgr.
Skalský Michal, Ing.
Slavětínská Barbora, Ing.
Slavíková Lucie, Ing.
Stejskal Václav, Ing. Ph.D.
Stejskalová Martina, Ing.
Talašová Anna, Ing.
Trefilová Markéta, Ing.
Valentová Lucie, Mgr.
Venc Martin, Ing.
Volková Jana, RNDr.
Vospělová Jaroslava
Wenzlová Jana, Ing.
Zouhar Miloslav, doc. Ing. Ph.D.
Zusková Eva, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra ochrany rostlin patří mezi katedry Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (dříve Agronomické fakulty) s nejdelší tradicí.
Byla založena už v padesátých letech 20. století, nicméně jednotlivé předměty oboru ochrana rostlin byly vyučovány už před první světovou válkou.
Postupně zde působila řada význačných pedagogů, např. prof. Baudyš, prof. Bubák, prof. Bartoš aj.

V současnosti je KOR v rámci českých vysokých škol jedinou samostatnou katedrou specializovanou právě na ochranu rostlin.

Zaměření:

Katedra je specializována na výuku a výzkum v oboru ochrany rostlin. Její pracovníci se zabývají chorobami a škůdci zahradních a polních plodin i okrasných rostlin, navazující problematikou jejich detekce a determinace a chemickou, nechemickou a alternativní ochranou rostlin a jejím řízením.Pedagogická činnost:

Pracovníci katedry ochrany rostlin vyučují 17 předmětů pro studenty FAPPZ a dva předmětů pro studenty ITS.

Dále se podílejí na výuce předmětu FYTO I pro některé obory bakalářského studia na FAPPZ a předmětu Obecná fytotechnika pro studenty PEF.
KOR je gestorem specializačního studia v oboru rostlinolékařství. Kromě vlastních pedagogů využívá katedra i práci externích pracovníků, kteří zajišťují výuku specializovaných úseků některých předmětů, např. rostlinolékařskou bakteriologii.Výzkumná činnost:

Výzkumná činnost katedry je zaměřena především do těchto oblastí:

- adaptace a využití molekulárních diagnostických metod pro detekci škůdců (háďátka, skladištní škůdci) a patogenů (viry, viroidy, houby)
- virózy cukrové řepy
- virózy ovocných dřevin
- choroby a škůdci řepky
- choroby obilnin
- nematologie
- choroby a škůdci dřevin v rekultivovaných oblastech
- faunistické průzkumy chráněných oblastí a městských parků se zřetelem na ploštice a roztoče.

Výzkumná činnost je financována řadou grantů, v rámci výzkumného záměru i smluv se zainteresovanými subjekty.

Katedra spolupracuje ve výzkumu s celou řadou českých a zahraničních pracovišť a organizací:

VÚRV
SRS
ZVÚ Kroměříž
VÚO Opava
VÚB Havlíčkův Brod
ÚEB AV
Svaz pěstitelů řepky
UP Olomouc
Zoologický ústav v Petrohradě
Univerzita v Evoře (Portugalsko)
Univerzita Göttingen

Pracovníci katedry se podílejí i na poradenské činnosti pro zemědělce.Zahraniční styky:

Zoologický ústav v Petrohradě
Univerzita v Evoře (Portugalsko)
Univerzita Göttingen
Univerzita Potenza (Itálie)
CNR Bari (Itálie)
Běloruský bramborářský ústav Minsk
Další aktivity:

Katedra ochrany rostlin se podílí na organizaci vědeckých a odborných konferencí jak pro širokou veřejnost, tak pro studenty doktorského studia oboru ochrana rostlin.

Z posledních let lze jmenovat např. VI. konferenci EFPP (2002), Českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin (2006) či Konferenci doktorandů oboru ochrana rostlin (2005). KOR také téměř každoročně pořádá krátkodobé odborné kurzy pro pracovníky Státní rostlinolékařské správy.
PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot