| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra vodních zdrojů

Útvar:
Katedra vodních zdrojů
Department of Water Resources
Zkratka Kód Typ útvaru
KVZ 21380 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kvz/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Matula Svatopluk, prof. Ing. CSc.
Tajemník:
Hrkalová Markéta, RNDr.
Sekretariát:
Hrkalová Markéta, RNDr.
Zástupce VT:
Matula Svatopluk, prof. Ing. CSc.
Editor CV:
Báťková Kamila, Ing. MSc, Ph.D.
Editor BADIS:
Báťková Kamila, Ing. MSc, Ph.D.
Editor SYLABUS:
Báťková Kamila, Ing. MSc, Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Almaz Cansu, Bc.
Báťková Kamila, Ing. MSc, Ph.D.
David Václav, Ing. PhD.
Folaufová Kamila, Ing.
Fweti Europe, Ing.
Hrkalová Markéta, RNDr.
Chala Ayele Teressa, Ing.
Khodjaev Sanjar, Ing.
Mairich Pavel, Ing.
Mansouri Hamed
Matula Svatopluk, prof. Ing. CSc.
Miháliková Markéta, Ing. Ph.D.
Tejkl Adam, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra vodních zdrojů vznikla k 1.1.2009. Navázala tak moderním způsobem na ty původní aktivity Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské, zaměřené na vodní zdroje v zemědělsky využívané krajině, které existovaly nejen od založení školy v roce 1952, ale i v předchozí výuce zemědělských disciplin ještě na ČVUT v Praze. Katedru vodních zdrojů vede prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.

Oficiální logo KVZ

Zaměření:
K tradičním disciplinám, které patří na FAPPZ již od vzniku školy, patří hydropedologie, půdní fyzika, povrchová a půdní hydrologie, hydrogeologie, hospodaření s vodou v zemědělství a vodní přírodní zdroje. Katedra se také věnuje otázce vodních zdrojů v aridních a semiaridních oblastech především zemí rozvojového světa (Afrika…).
Pedagogická činnost:
Katedra vodních zdrojů vyučuje předměty zaměřené na vztah půdy a vody a horniny a vody, otázek vodních zdrojů, jejich hledání, využití a hospodaření s nimi. Členové katedry se podílejí na výuce v prestižním mezinárodním magisterském programu „Natural Resources and Environment“ a bakalářském programu „ Sustainable Use of Natural Resources“. Někteří členové katedry pravidelně vyučují v bakalářských, magisterských a PhD programech v zahraničí (Finsko, Estonsko…) Garant oboru bakalářského studia: „Sustanable Use of Natural Resources“ – mezinárodní BSc. program FAPPZ v angličtině Garant oboru magisterského studia: „Natural Resources and Environment“ – mezinárodní MSc. program FAPPZ v angličtině
Výzkumná činnost:
- Vztah půdy/horniny a vody a jeho modelování - Retence vody v půdě a její modelování - Stanovení hydrofyzikálních charakteristik půdního porézního prostředí terénními a laboratorními metodami - Sledování dynamiky změn půdní vlhkosti nedestruktivními metodami jako součást celosvětové výzkumné sítě
Zahraniční styky:
Katedra se podílí na aktivní účasti ČR v mezinárodních institucích, jako je ICID, International Association of Hydrological Sciences (IAHS), International Union of Soil Sciences, European Geophysical Union a dalších. Katedra řeší grantové projekty v národním i mezinárodním měřítku (6. RP EU v Africe). Pracovníci katedry vyučují v řádných studijních programech na univerzitách v zemích EU i mimo ně. Také působí v zahraničí v rámci programu LLP-ERASMUS. Katedra úzce spolupracuje s řadou domácích zahraničních pracovišť obdobného zaměření. Jsou to především: - BOKU Vídeň (Rakousko) - Wageningen University and Research Centre (Nizozemí) - Cranfield University (UK) - University of Ghent (Belgie) - Catholic University of Lovain (Belgie) - TUDresden (Německo) - University College Vitus Bering in Horsens (DK) - University of Applied Sciences Hämeennlina (Finsko) - Ústav hydrologie SAV (Slovensko)
Další aktivity:
EXPERIMENTÁLNÍ TERÉNNÍ STANICE DYNAMIKY PŮDNÍ VLHKOSTI PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY Novinka! Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření Tyto stránky jsou určeny zájemcům o hydropedologická terénní měření z řad studentů, akademických pracovníků i odborné veřejnosti. Jejich účelem je rozšířit a zkvalitnit výuku v předmětu „Field Training“ a dále také v předmětech „Soil and Water Relationship“, „Půdní fyzika“ a „Hydropedologie a ochrana podzemních vod“, vyučovaných katedrou.
 
page foot