| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra geoenvironmentálních věd

Útvar:
Katedra geoenvironmentálních věd
Department of Environmental Geosciences
Zkratka Kód Typ útvaru
KGEV 42400 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kgev/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Komárek Michael, prof. RNDr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Chrastný Vladislav, prof. RNDr. Ph.D.
Tajemník:
Jenšíková Hana, Ing.
Sekretariát:
Hrdinová Kateřina, Ing.
Editor CV:
Hrdinová Kateřina, Ing.
Editor SYLABUS:
Hrdinová Kateřina, Ing.
Editor SYLABUS:
Jehlička Jan, RNDr. CSc.
Editor CV:
Jenšíková Hana, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Astray Uceda Blanca
Buchtelík Stanislav, Ing.
Fathi Jafar
Frýda Jiří, prof. RNDr. Dr.
Hrdinová Kateřina, Ing.
Hudcová Barbora, Ing. Ph.D.
Chrastný Vladislav, prof. RNDr. Ph.D.
Jehlička Jan, RNDr. CSc.
Jenšíková Hana, Ing.
Jetmar Miroslav, RNDr. Ph.D.
Komárek Michael, prof. RNDr. Ph.D.
Králová Marie, Ing.
Lewandowská Šárka, Ing.
Mitzia Aikaterini, Ing.
Noumbissi Ngambia Audrey Lucrece
Ojo Omolola Elizabeth, MSc.
Omara-Ojungu Carol
Ouředníček Petr, Ing.
Punčochář Jan, Ing.
Ratié Gildas
Seyedsadr Samar
Šillerová Hana, Ing. Ph.D.
Šimek Pavel, Ing. Ph.D.
Šípková Adéla, Ing. Ph.D.
Trakal Lukáš, doc. Mgr. Ph.D.
Vaňková Zuzana, Ing. Ph.D.
Vítková Martina, doc. Mgr. Ph.D.
Wickramasinghe Niluka
Zarzsevszkij Szimona
Žitková Andrea, Ing. Bc.

Informace o útvaru

Pedagogická činnost:
Pedagogická činnost katedry geoenvironmentálních věd zajišťuje výuku zejména geologicky a geochemicky zaměřených předmětů. Studenti jsou seznámeni se základy geologie, geochemie, hydrogeologie, fungování a evoluce zemského systému a paleoekologie. V rámci specializovaných kurzů a terénních cvičení z oboru kontaminační geochemie, sanačních technologií, biogeochemických cyklů v přírodě a environmentální analytické chemie, získají absolventi významné znalosti v oboru, které rozšíří jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Katedra garantuje program Environmental Geosciences a PhD program Environmentální vědy o Zemi/Environmental Earth Sciences.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku environmentální geochemie, hydrogeologie, geologie a paleoekologie: » formy a mobilita anorganických polutantů v životním prostředí » modelování sorpce a povrchové komplexace kovů/metaloidů v půdním systému » remediace a sanace kontaminovaných půd, chemická stabilizace a fytostabilizace kovů/metaloidů v půdách » modelování transportu polutantů v nesaturované zóně » hydropedologie (vylepšení retence vody v půdě) » stopování zdrojů kontaminace a biogeochemických procesů s využitím izotopových metod » aplikace tradičních (Sr, Pb) a netradičních (např. Ca, Cd, Cr, Ni, Zn) izotopů kovů v environmentálních vědách a pro studium globálních změn v geologické minulosti studium globálních klimatických změn a jejich vlivu na evoluci mořského ekosystému » vliv globálních bioeventů na evoluční dynamiku, biodiverzitu a disparitu mořských organismů. Výzkumná činnost katedry je financována zejména formou projektů tuzemských grantových agentur (GAČR, TAČR, COST), ale i mezinárodních projektů (Norské fondy, Marie-Curie Action). Výzkumný tým environmentální a izotopové geochemie a výsledky výzkumu na: http://leadresearchgroups.fzp.czu.cz/72-about
Zahraniční styky:
Katedra úzce spolupracuje nejen s tuzemskými vědecko-výzkumnými institucemi (např. PřF UK, Česká geologická služba, Akademie věd ČR, VŠCHT, PřF UPOL), ale i se zahraničními univerzitami, např. Université de Rennes I (F), Université de Bretagne Occidentale (F), BOKU Vienna (A), Leibniz Institute of Marine Sciences IFM-GEOMAR (D), University of Adelaide (AUS), Western Michigan University (USA), University of Notre Dame (USA), Oregon State University (USA), The Hong Kong Polytechnic University, CEBAS (ESP), University of Santiago de Compostela (ESP), University of Oviedo (ESP), James Hutton Institute (UK) atd.
 
page foot