| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra geoenvironmentálních věd

Útvar:
Katedra geoenvironmentálních věd
Department of Environmental Geosciences
Zkratka Kód Typ útvaru
KGEV 42400 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kgev/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Komárek Michael, prof. RNDr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Chrastný Vladislav, prof. RNDr. Ph.D.
Tajemník:
Jenšíková Hana, Ing.
Sekretariát:
Hrdinová Kateřina, Ing.
Editor CV:
Hrdinová Kateřina, Ing.
Editor SYLABUS:
Hrdinová Kateřina, Ing.
Editor SYLABUS:
Jehlička Jan, RNDr. CSc.
Editor CV:
Jenšíková Hana, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Buchtelík Stanislav, Ing.
Francová Anna, Ing.
Francová Michaela, Mgr.
Frýda Jiří, prof. RNDr. Dr.
Gaspers Natalie, M.Sc.
Hošek Zdeněk, Mgr. Bc.
Hrdinová Kateřina, Ing.
Hudcová Barbora, Ing. Ph.D.
Chrastný Vladislav, prof. RNDr. Ph.D.
Jehlička Jan, RNDr. CSc.
Jenšíková Hana, Ing.
Jetmar Miroslav, RNDr. Ph.D.
Komárek Michael, prof. RNDr. Ph.D.
Králová Marie, Ing.
Mitzia Aikaterini, Ing.
Ojo Omolola Elizabeth, MSc.
Ouředníček Petr, Ing.
Poórová Zuzana, Ing. arch. Ph.D.
Ratié Gildas
Seyedsadr Samar
Šillerová Hana, Ing. Ph.D.
Šimek Pavel, Ing. Ph.D.
Šípková Adéla, Ing. Ph.D.
Teodoro Manuel
Törber Philip Benjamin, M.Sc.
Trakal Lukáš, doc. Mgr. Ph.D.
Vaňková Zuzana, Ing. Ph.D.
Vavrla Tomáš
Veselská Veronika, Mgr. Ph.D.
Vítková Martina, doc. Mgr. Ph.D.
Zarzsevszkij Szimona
Žitková Andrea, Ing. Bc.

Informace o útvaru

Pedagogická činnost:
Pedagogická činnost katedry geoenvironmentálních věd zajišťuje výuku zejména geologicky a geochemicky zaměřených předmětů. Studenti jsou seznámeni se základy geologie, geochemie, hydrogeologie, fungování a evoluce zemského systému a paleoekologie. V rámci specializovaných kurzů a terénních cvičení z oboru kontaminační geochemie, sanačních technologií, biogeochemických cyklů v přírodě a environmentální analytické chemie, získají absolventi významné znalosti v oboru, které rozšíří jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Katedra garantuje obor Environmental Geosciences.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku environmentální geochemie, hydrogeologie, geologie a paleoekologie: » formy a mobilita anorganických polutantů v životním prostředí » modelování sorpce a povrchové komplexace kovů/metaloidů v půdním systému » remediace a sanace kontaminovaných půd, chemická stabilizace a fytostabilizace kovů/metaloidů v půdách » modelování transportu polutantů v nesaturované zóně » stopování zdrojů kontaminace a biogeochemických procesů s využitím izotopových metod » aplikace tradičních (Sr, Pb) a netradičních (např. Ca, Cd, Cr, Ni, Zn) izotopů kovů v environmentálních vědách a pro studium globálních změn v geologické minulosti studium globálních klimatických změn a jejich vlivu na evoluci mořského ekosystému » vliv globálních bioeventů na evoluční dynamiku, biodiverzitu a disparitu mořských organismů Výzkumná činnost katedry je financována zejména formou projektů tuzemských grantových agentur (GAČR, TAČR, COST), ale i mezinárodních projektů (Norské fondy, Marie-Curie Action). Výzkumný tým environmentální a izotopové geochemie a výsledky výzkumu na: http://leadresearchgroups.fzp.czu.cz/72-about
Zahraniční styky:
Katedra úzce spolupracuje nejen s tuzemskými vědecko-výzkumnými institucemi (např. PřF UK, Česká geologická služba, Akademie věd ČR, VŠCHT), ale i se zahraničními univerzitami, např. Université de Limoges (F), Université de Rennes I (F), Université de Bretagne Occidentale (F), BOKU Vienna (A), Leibniz Institute of Marine Sciences IFM-GEOMAR (D), University of Adelaide (AUS), Western Michigan University (USA), Oregon State University (USA).
 
page foot