| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování

Útvar:
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování
Department of Applied Geoinformatics and Spatial Planning
Zkratka Kód Typ útvaru
KAGUP 42300 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kagup/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Šímová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Moudrý Vítězslav, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Hnátek Michal, Ing.
Sekretariát:
Hnátek Michal, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Barták Vojtěch, Ing.
Batrlová Iva, Bc.
Benedetti Yanina, Ph.D.
Čečáková Stanislava, RNDr.
Dolejš Martin, Mgr.
Dostálová Kateřina, Ing.
Floigl Kristina, Ing. B.Sc.
Fogl Michal, Ing.
Franke Daniel, Ing. Ph.D.
Gábor Lukáš, Ing.
Gdulová Kateřina, Ing.
Hájková Kateřina, Mgr.
Havel David, Bc.
Hnátek Michal, Ing.
Holleschová Ivana, Bc.
Hrach Karel, RNDr. Ph.D.
Ibrahim Batoul, Ing.
Janoušková Klára, Ing.
Janoušková Klára, Ing.
Kašpar Vít
Kirschner Vlaďka, Ing. arch. Ph.D.
Klápště Petr, Ing.
Klouček Tomáš, Ing.
Komárek Jan, Ing.
Kropáček Jan, Mgr. Ph.D.
Kubín Milan
Kuryviálová Anna, Ing.
Lagner Ondřej, Ing.
Langer Ondřej, Ing.
Macoun Milan, Ing. arch.
Maier Karel, prof. Ing. arch. CSc.
Malavasi Marco
Marešová Jana, Ing.
Mazneva Anastasiia, Ing. dipl. um.
Míšková Jana, Ing.
Miškovský Josef, Mgr. Ph.D.
Moravec David, Ing.
Morelli Federico, doc.
Moudrý Vítězslav, Ing. Ph.D.
Novotný Vojtěch, Ing. PhD.
Peltan Tomáš, Ing. arch. PhD.
Prošek Jiří, Ing.
Růžičková Lenka, Ing. Ph.D.
Stojan Daniel, Ing. arch.
Straková Helena, Ing.
Ševčík Richard, Ing.
Šímová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Šindlerová Veronika, Ing. arch.
Škranc Pavel, PhDr.
Šlemr Jan, Ing.
Šmejdová Lucie, Ing.
Špatenková Olga, D.Sc. (Tech.)
Tryjanowski Piotr
Vojtková Karolína, Mgr.
Vrtiška Miroslav, Ing. Mgr.
Wild Jan, doc. Ing. Ph.D.
Zárybnická Markéta, Ing. Ph.D.
Zárybnický Jan, Mgr.

Informace o útvaru

Zaměření:
Pedagogická i výzkumná činnost Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování (KAGÚP) je zaměřena na širokou škálu vzájemně souvisejících oborů. Jde zejména aplikace (geo)informačních technologií v ekologických a environmentálních oborech, prostorové modelování, statistické zpracování dat, problematiku prostorového plánování a&bnsp;oblast technického řešení staveb.
Pedagogická činnost:
Katedra zajišťuje výuku v oblasti základů geografických informačních systémů i jejich pokročilých aplikací, dálkového průzkumu Země, CAD, hydroinformatiky, numerických metod a programování, statistiky, environmentálního modelování, matematického modelování a rozhodovacích procesů, územního plánování a urbanismu, technického a sadovnického kreslení, pozemních a inženýrských staveb, stavební mechaniky, mechaniky zemin a zakládání staveb. Předměty pokrývají všechny stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorandský), obě formy studia (prezenční a kombinovanou) a jsou vyučovány jak pro FŽP, tak i pro ostatní fakulty univerzity.
Ve výuce je akcentováno používání výpočetní techniky a samostatná i týmová práce na semestrálních projektech. Výuka v učebnách je dle potřeby příslušných předmětů doplněna prací v terénu.
V současné době je připraven k akreditaci bakalářský obor Územní plánování, připravován je magisterský obor Geoinformatika v životním prostředí, které budou po akreditaci katedrou garantovány.
Výzkumná činnost:
Katedra se zabývá samostatným specializovaným výzkumem i interdisciplinárními tématy, řešenými ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty a dalšími institucemi. Činnost se týká především následujících okruhů:
 • vliv prostorové přesnosti a tematické podrobnosti geodat na výsledky environmentálních analýz
 • analýzy krajinných struktur a vývoje krajiny
 • prostorové analýzy v ekologii živočichů (habitat selection, šíření a ubývání druhů, vliv struktury krajiny na druhovou diverzitu atd.)
 • statistické zpracování environmentálních dat
 • tvorba hydrologických a hydraulických modelů
 • hydrogeologické poruchy ovlivněné povodňovým režimem
 • řízení vodohospodářských soustav a krizové řízení
 • územní plánování v povodněmi ohrožených oblastech
 • devastace estetických hodnot krajiny jako ohrožení krajinného managementu
 • vývoj zástavby ve vztahu k ekologickým a sociálním podmínkám v krajině a k plánovanému funkčnímu využití území
 • historicko-kulturně-sociální dimenze krajinného managementu
 • sociologické aspekty odezvy veřejnosti na kritické změny krajinného managementu
 • impact analýza vlivů různých forem zástavby a druhů staveb na krajinu
 • metodologie kompozice krajiny - estetická hlediska, základní kompoziční principy, bohatství přírody
Zahraniční styky:
Katedra spolupracuje s řadou zahraničních institucí, například:
 • University of West Hungary, Faculty of Forestry, Sopron, Hungary
 • University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia
 • Univerza v Ljubljani, Biotechniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija
 • Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Zvolen, Slovenská rep.
 • Technological Educational Institute of Kavala, Greece
 • WARREDOC - WAter Resources REsearch and DOcumentation Centre, Centro Studi Villa La Colombela, Perugia, Italy
 • Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK, Potsdam, Deutschland
Další aktivity:
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2011-12 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2010-11 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2009-10 » Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09
 
page foot