| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra obecné zootechniky a etologie

Útvar:
Katedra obecné zootechniky a etologie
Department of Husbandry and Ethology of Animals
Zkratka Kód Typ útvaru
KOZE 21370 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/koze/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Chaloupková Helena, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Majzlík Ivan, doc. Ing. Mgr. CSc.
Tajemník:
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Svobodová Ivona, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Anandam Martina Victoria Stephen Paul
Bartoš Luděk, prof. Ing. DrSc.
Bartošová Jitka, doc. Ing. Ph.D.
Bittner Václav, Mgr.
Boháč Vojtěch, Ing.
Bolechová Petra, Ing. Ph.D.
Bučková Katarína, Mgr.
Bušina Tomáš, Ing.
Čapková Zuzana, Ing. Ph.D.
Černá Karolina, Ing.
Dokoupilová Adéla, Ing. Ph.D.
Eretová Petra, Ing.
Esattore Bruno
Havlanová Dana, Ing.
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
Hradec Michal, Ing. Ph.D.
Chaloupková Helena, doc. Ing. Ph.D.
Ivanková Lucia
Janda Karel, Ing.
Janouš Martin, Ing.
Ječmínková Kateřina, Ing.
Jirsová Adéla, Ing.
Kouba Marek, Ing. Ph.D.
Kracíková Olga, Ing. Ph.D.
Ledvinková Blanka, Ing.
Lněničková Jana, Ing.
Machová Kristýna, Ing.
Majzlík Ivan, doc. Ing. Mgr. CSc.
Masopustová Renata, Ing. Ph.D.
Ničová Klára, Ing.
Novák Karel, Ing.
Novák Karel, Ing.
Palacká Adéla, Ing.
Pinc Ludvík, Ing. Ph.D.
Písaříková Andrea, Ing.
Pohanková Zuzana, Ing.
Santariová Milena, Ing. Ph.D.
Sommese Andrea
Součková Michaela, Ing.
Svatoňová Martina, Ing.
Svobodová Ivona, Ing. Ph.D.
Svobodová Tereza
Šebková Naděžda, Dr. Ing.
Škochová Petra, Ing.
Tománek Pavel, Ing.
Valníčková Barbora, Ing.
Vostrá Vydrová Hana, Ing.
Vyplelová Petra, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Pedagogická činnost:
Katedra obecné zootechniky a etologie zajišťuje výuku na všech fakultách ČZU. Na FAPPZ se podílí na výuce především ve studijních oborech Živočišná produkce, Chovatelství, Speciální chovy, Chov koní a v nově akreditovaném studijním oboru Kynologie. Pro studenty PEF vyučuje katedra předměty Chov zvířat I, Základy zemědělské výroby, Základy zemědělství II, Zemědělské systémy II, pro studenty ITSZ předmět Obecná zootechnika a genetika. Předměty Etologie hospodářských zvířat, Etika chovu zvířat a Kynologie jsou volitelné předměty určené pro studenty všech fakult.
Výzkumná činnost:
Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena na: • studium variability primárních a sekundárních znaků hospodářských zvířat uvnitř populací a mezi populacemi a využití této variability v plemenitbě zvířat v malých i velkých populacích, • uchování genových rezerv hospodářských zvířat – regenerace a udržení české červinky, genetická analýza a plemenitba starokladrubského koně, • studium vybraných chovatelských, ekonomických a genetických aspektů masné užitkovosti králíků (hybridizace masných plemen, hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty brojlerových králíků – testy hybridních populací), • výzkum biologie, chovu a chování psů, zejména využití metody pachové identifikace u služebních plemen psů, • etologii vybraných skupin zvířat s důrazem na etologii hospodářských zvířat, • zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, • biologii a etologii zvířat v zájmových chovech a chovech laboratorních zvířat.
Další aktivity:
V rámci Katedry obecné zootechniky a etologie působí Centrum pro výzkum chování psů, jehož hlavním úkolem je etologický výzkum psů a to zejména kognice, poruch chování a čichových schopností. Neméně důležitou oblastí je také výuka studentů a realizace jak odborných, tak i učebních praxí. CVCHP úzce spolupracuje s ozbrojenými sbory např. Policií ČR a Celní správou ČR, pro které zajišťuje přednáškovou činnost a realizaci výzkumných projektů sloužících ke zkvalitnění chovu a výcviku.
 
page foot