| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra zahradní a krajinné architektury

Útvar:
Katedra zahradní a krajinné architektury
Department of Gardening
Zkratka Kód Typ útvaru
KZKA 21350 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kzka/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Jebavý Matouš, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Skalická Jitka, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Skalická Jitka, Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Kunt Miroslav, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Halamová Jana, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Kunt Miroslav, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Augustin Martin, Ing. arch. Ph.D.
Bartoňová Denisa, Ing.
Ezechel Miroslav, Ing.
Grulich Jiří, Ing.
Halamová Jana, Ing. Ph.D.
Hendrych Jan
Hnízdil Aleš, doc. akad. soch.
Holasová Lenka, Ing.
Jakubcová Eva, Mgr. Ph.D.
Jebavý Matouš, doc. Ing. Ph.D.
Kadlecová Petra, Bc. Ing. Ph.D.
Kunt Miroslav, Ing. Ph.D.
Máčalík Lukáš, Ing.
Martínek Lukáš, Ing. Bc.
Pšikalová Lucie, Ing. Ph.D.
Roith Matyáš, Ing. arch.
Skalická Jitka, Ing. Ph.D.
Součková Anna, Ing.
Syřišťová Veronika, Ing. MgA.
Tomsová Jitka, Ing. Ph.D.
Turba Maxim, Ing.
Vacek Oldřich, RNDr. CSc.
Vaněk Jan, doc. Ing. arch. CSc.
Vaněk Jindřich, Ing.
Zlatohlávková Eliška, PhDr. Ph.D.

Informace o útvaru

Zaměření:
Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti zahradní a krajinné architektury. Zajišťuje výuku profilových předmětů pro bakalářský studijní obor Produkční a okrasné zahradnictví (ATZZ), jehož zaměření je teoretické a připravuje na studium v navazujícím magisterském programu, a pro dva profesně zaměřené bakalářské obory, a to Zahradnictví (ABZ) a Zahradní a krajinářské úpravy (U tohoto oboru je výuka ve 2. a 3. ročníku zajišťována ve spolupráci v VOŠZa Mělník). Na bakalářské obory navazuje magisterský studijní obor Zahradní tvorba (AMZO), jehož předměty dále rozvíjejí a specializují schopnosti studentů, zejména s ohledem na znalosti dendrologického materiálu a tvorby projektů vegetačních úprav na různé úrovni v intravilánu i venkovské krajině. Grafické výstupy studentů ateliérových předmětů jsou pravidelně vystavovány v prostorách ČZU. Ve výuce některých předmětů jsou zařazeny kromě běžných přednášek i přednášky významných hostujících osobností z oboru působících v různých oblastech praxe. Kromě přednášek a cvičení v učebnách školy výuku doplňují také domácí i zahraniční exkurze za historickými i současnými díly zahradní a krajinné architektury. V posledních letech se jednalo například o Lednicko-valtický areál, městskou zeleň Hradce Králové a Poděbrad, ze zahraničí pak zahrady, parky a krajinářské úpravy Anglie, Francie, Holandska, Německa či Itálie.

Výzkumná činnost:
Katedra je zapojená do výzkumného záměru univerzity pod názvem Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje. Dále je v rámci grantů dlouhodobě řešena: • digitalizace dřevin v rámci areálu České zemědělské univerzity, • digitalizace dřevin v zahradách Pražského hradu, • využití kalů ČOV a sutí z demolicí pro tvorbu zatravňovacích dlaždic pro osazování suchých a svažitých stanovišť, • využití či rozmnožování dřevin v podmínkách trhu EU. Významnou částí práce katedry je projektová činnost.
Další aktivity:
Připravujeme spolupráci s Českou komorou architektů, Národním památkovým ústavem Kroměříž, Národním památkovým ústavem Veltrusy. Svoji činnost prezentujeme na veletrhu For Garden.
Osobní stránky Prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc.
Dřeviny areálu ČZU
Podrobnější stránky katedry
 
page foot