| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra zahradní a krajinné architektury

Útvar:
Katedra zahradní a krajinné architektury
Department of Gardening
Zkratka Kód Typ útvaru
KZKA 21350 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kzka/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Vaněk Jan, doc. Ing. arch. CSc.
Zástupce VT:
Kunt Miroslav, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Halamová Jana, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Kunt Miroslav, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Augustin Martin, Ing. arch. Ph.D.
Bartková Sodomová Renáta, Ing. Mgr.
Čechová Kateřina
Čunátová Miroslava, Ing.
Ezechel Miroslav, Ing.
Fedurcová Alena, Ing.
Grulich Jiří, Ing.
Halamová Jana, Ing. Ph.D.
Hendrych Jan
Hnízdil Aleš, doc. akad. soch.
Hovorka Jan, Ing.
Jakubcová Eva, Mgr.
Jebavý Matouš, doc. Ing. Ph.D.
Jirásek Jan, Ing.
Kostyunicheva Yuliana, Ing.
Kozáková Dagmar, Ing.
Kunt Miroslav, Ing. Ph.D.
Miovská Lucie, Ing.
Mlčoch Matěj, Ing.
Písečný Roman, Ing.
Pšikalová Lucie, Ing. Ph.D.
Roith Matyáš, Ing. arch.
Skalická Jitka, Ing. Ph.D.
Sopouch David, Ing. arch.
Surová Květa, Mgr. Bc.
Sýkora Jaroslav, prof. Ing. arch.
Syřišťová Veronika, Ing. MgA.
Šimčíková Johana, Ing.
Vacek Oldřich, RNDr. CSc.
Vanc Ondřej, Ing.
Vaněk Jan, doc. Ing. arch. CSc.
Vaněk Jindřich, Ing.
Vavřík Ivan, Ing. arch.
Veselá Anna, Ing.
Vondra Krupková Zuzana, Ing.

Informace o útvaru

Zaměření:
Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti zahradní a krajinné architektury. Zajišťuje výuku profilových předmětů pro bakalářský studijní obor Produkční a okrasné zahradnictví (ATZZ), jehož zaměření je teoretické a připravuje na studium v navazujícím magisterském programu, a pro dva profesně zaměřené bakalářské obory, a to Zahradnictví (ABZ) a Zahradní a krajinářské úpravy (U tohoto oboru je výuka ve 2. a 3. ročníku zajišťována ve spolupráci v VOŠZa Mělník). Na bakalářské obory navazuje magisterský studijní obor Zahradní tvorba (AMZO), jehož předměty dále rozvíjejí a specializují schopnosti studentů, zejména s ohledem na znalosti dendrologického materiálu a tvorby projektů vegetačních úprav na různé úrovni v intravilánu i venkovské krajině. Grafické výstupy studentů ateliérových předmětů jsou pravidelně vystavovány v prostorách ČZU. Ve výuce některých předmětů jsou zařazeny kromě běžných přednášek i přednášky významných hostujících osobností z oboru působících v různých oblastech praxe. Kromě přednášek a cvičení v učebnách školy výuku doplňují také domácí i zahraniční exkurze za historickými i současnými díly zahradní a krajinné architektury. V posledních letech se jednalo například o Lednicko-valtický areál, městskou zeleň Hradce Králové a Poděbrad, ze zahraničí pak zahrady, parky a krajinářské úpravy Anglie, Francie, Holandska, Německa či Itálie.

Výzkumná činnost:
Katedra je zapojená do výzkumného záměru univerzity pod názvem Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje. Dále je v rámci grantů dlouhodobě řešena: • digitalizace dřevin v rámci areálu České zemědělské univerzity, • digitalizace dřevin v zahradách Pražského hradu, • využití kalů ČOV a sutí z demolicí pro tvorbu zatravňovacích dlaždic pro osazování suchých a svažitých stanovišť, • využití či rozmnožování dřevin v podmínkách trhu EU. Významnou částí práce katedry je projektová činnost.
Další aktivity:
Připravujeme spolupráci s Českou komorou architektů, Národním památkovým ústavem Kroměříž, Národním památkovým ústavem Veltrusy. Svoji činnost prezentujeme na veletrhu For Garden.
Osobní stránky Prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc.
Dřeviny areálu ČZU
Podrobnější stránky katedry
 
page foot