| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra ekonomiky a rozvoje

Útvar:
Katedra ekonomiky a rozvoje
Department of Economics and Development
Zkratka Kód Typ útvaru
KER 51140 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/ker/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Bavorová Miroslava, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Verner Vladimír, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Pallova Lucie, Ing.
Editor SYLABUS:
Hejkrlík Jiří, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Kulíková Barbora, Ing.
Editor CV:
Verner Vladimír, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Abdalla Niga Rzgar, Ing.
Amoako Agyemang Sylvester, Ing.
Barnabas Bulus, PaedDr. Ing.
Bavorová Miroslava, doc. Ing. Ph.D.
Bažata Miroslav, Ing.
Donkor Ebenezer
Essel Bernard Kwamena Cobbina
Gorgan Maxim, PhDr. Mgr.
Gurung Binod
Hejkrlík Jiří, Ing. Ph.D.
Houžvová Soňa
Chaloupková Petra, Ing. PhD., dr. h.c.
Ibrahim Kindah, Ing.
Imami Drini
Jimoh Kazeem, M.Sc.
Jumpah Emmanuel Tetteh
Kandel Giri Prasad, Ing.
Kareyapath Liji
Kulíková Barbora, Ing.
Litia Lutangu Andrew
Lysáková Tereza, Ing.
Muench Steffen, Ing.
Murage Francis Mucira
Nguyen Phuong Anh
Nkomoki William, Ing. et Ing. Ph.D.
Nnahiwe Pius, Ing. B.Sc.
Obad Taisir
Olasoji Oluwaseyi
Pallova Lucie, Ing.
Pilařová Tereza, Ing.
Rakshit Shoumyadeep, Mgr.
Ratinger Tomáš, doc. Dr. RNDr.
Rembulan Yosephine Avi Ayu, M.A.
Rojas Pardo Laura Natalia, MSc.
Salman Ibrahim, Ing. MBA
Torres Ulloa Angelica Malena, Ing.
Ullah Ayat, Dr.
Upadhyay Namdev, MSc.
Van Damme Patrick, prof. dr. ir.
Verner Vladimír, Ing. Ph.D.
Volodina Evgeniya, Ing.
Yakubu Madaki Mustapha
Zimuto Welcome
Zwan Rammah, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Historie katedry sahá do roku 1967, kdy byla součástí katedry technického a ekonomického rozvoje venkova tropů a subtropů. Od počátku svého vzniku zajišťovala katedra výuku předmětů a výzkum v oblasti problematiky socioekonomické zaostalosti, strategií pro potlačování chudoby, ekonomiky rozvoje venkova a zemědělských soustav, marketingu a mezinárodního obchodu s tropickými a subtropickými produkty. Do roku 1989 studovali na katedře především zahraniční studenti z rozvojových zemí, což se změnilo roku 1992, kdy se studijní program otevřel také pro české studenty. V roce 2008 došlo k osamostatnění ekonomické větve a vznikla tak katedra ekonomického rozvoje (KER). Mezi nejvýznamnější osobnosti, které působily či působí na KER, patří: Prof. Jiří Havel, Prof. Vladimír Jeníček, Prof. Ladislav Kabát, Doc. Tomáš Doucha, Doc. Bohuslav Robeš, Dr. Jiří Pospíchal, Dr. Miroslav Novotný či Dr. Zdeňka Pešková.
Zaměření:
Hlavním zaměřením KER je v současné vzdělávání odborníků a výzkum v oborech zemědělské ekonomiky a rozvoje venkova, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. V rámci České republiky jsou nejbližšími partnerskými organizacemi ostatní fakulty a pracoviště ČZU v Praze, výzkumné ústavy, zejména Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a nevládní organizace jako Člověk v tísni o.p.s., ADRA aj. Základním zaměřením katedry je orientace na udržitelné strategie pro snižování chudoby v rozvojových regionech tropů a subtropů, které vychází z tradic a aktivní účasti místního obyvatelstva a jejich implementace minimalizuje negativní dopady na životní prostředí.
Pedagogická činnost:
Výuka probíhá v anglickém a českém jazyce, přičemž některé předměty jsou vyučovány ve spolupráci s ostatními fakultami České zemědělské univerzity v Praze (Provozně-ekonomická fakulta, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta lesnická a dřevařská a Fakulta životního prostředí). V současnosti pracuje na katedře 10 zaměstnanců, z toho osm pedagogů a dva techničtí pracovníci.
Výzkumná činnost:
Výzkum katedry reaguje na potřeby rozvojových regionů v oblastech tropů i subtropů a je v současnosti financován jak z vnitřních, tak i z externích zdrojů. Důležitým zdrojem prostředků pro výzkumnou činnost je v současnosti i zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR). Výzkum katedry je realizován přímo v oblastech rozvojových zemí jako jsou Angola, Vietnam, Kyrgyzstán, Mongolsko, Peru, Moldávie, Etiopie či Indonésie. V oblasti vědy a výzkumu spolupracuje katedra s také s ostatními fakultami ČZU v Praze. Hlavní oblasti výzkumu jsou: Socioekonomická zaostalost a strategie v potlačování chudoby V současnosti existuje řada přístupů jak k potlačování chudoby, tak i k celkovému pochopení problematiky zaostalosti tropických a subtropických regionů. Výzkum se v této oblasti specializuje zvláště na výhody a nevýhody jednotlivých přístupů, ale též na problematiku měřitelnosti lidského strádání, jeho hlavní indikátory a možné přesnější predikce vývoje. Praktické využití těchto výsledků má uplatnění především v tvorbě více efektivních politických a rozvojových strategií. Ekonomika rozvoje venkova a zemědělských soustav Zemědělství a přidružená výroba (agrokomplex) dnes tvoří zásadní složku národního hospodářství a váží naprostou většinu pracovních sil rozvojových zemí. Stále velké procento zemědělské produkce má svůj základ v rodinných farmách, některé z nich dokonce fungují na samozásobitelském principu. Sílící populační tlak a stále omezenější přístup ke zdrojům snižuje potravinovou i finanční bezpečnost rodin drobných zemědělců. Výzkum se orientuje především na pochopení rozhodovacích procesů o následném nastavení využívání produkčních faktorů a nastavení dalšího vývoje tak, aby se zvyšovala produktivita práce při ohledu na okolní životní prostředí. Marketing a mezinárodní obchod s tropickými a subtropickými produkty Jedním z největších problémů jakým farmáři v tropických a subtropických oblastech čelí jsou časté překážky v přístupu na trh a také neznalost zásad marketingu. Výkupní ceny tak zůstávají velice nízké a farmářským rodinám zůstávají pouze omezené prostředky na zajištění svého životního standardu. Po mnoha produktech z těchto oblastí je však velká poptávka v rozvinutých zemích, avšak vytvoření fungujícího marketingového řetězu čelí řadě překážek. Výzkum se orientuje na možnosti využití certifikace výrobků, rozšíření zásad fair trade, budování marketingových řetězů a řešení problematiky globálního obchodu s tropickými a subtropickými produkty z hlediska mezinárodních předpisů a dohod. Mikrofinanční aktivity Nejčastěji zmiňovanou příčinou chudoby v rozvojovém světě je velice těžký přístup tamní populace k úvěrům, a to jak spotřebitelským, tak i pro rozvoj podnikání. Mikrofinanční aktivity, i přes řadu problémů, jsou relativně novým, ale velice efektivním nástrojem jak tento negativní trend zvrátit. Při poskytování drobných úvěrů se vychází z tradiční struktury společnosti, využívá se kolektivní odpovědnosti a zasahuje přímo velké procento žen, které ostatní rozvojové aktivity zasahují spíše nepřímo. Výzkum se orientuje především na vybudování efektivního systému mikrofinancování v různých socioekonomických a přírodních podmínkách a také na transformaci mikrofinančních institucí z neformálních na formální. Zemědělské poradenství Úspěšnost veškerého úsilí vědců a rozvojových pracovníků o překonání chudoby v tropických a subtropických oblastech se opírá o úspěšnou adaptaci nových technologií, postupů či strategií místním obyvatelstvem. Více jak 80 procent obyvatelstva světa žije v rozvojových zemích a téměř dvě třetiny hospodaří s méně než dvěmi dolary na den. Prostředky na zlepšení přístupu k vyššímu vzdělání jsou tedy velmi omezené a spolu s velkými kulturními rozdíly není možné „ušít“ standardizovaný poradenský přístup pro všechny oblasti. Výzkum v této oblasti se orientuje zejména na zvyšování efektivity komunikačních technik, zlepšování participačních diagnostik či identifikování a eliminování překážek poradenských přístupů.
Zahraniční styky:
V rámci zahraniční odborné spolupráce udržuje KER kontakty s Universitou v Hohenheimu (Německo), Polytechnickou universitou ve Valencii (Španělsko) či Univerzitou ve Wageningenu (Nizozemí). Při řešení projektů ZRS ČR je katedra v kontaktu s celou řadou partnerských institucí v zemích příjemců rozvojové pomoci, Kyrgyzská státní zemědělská univerzita K. I. Skrjabina (Kyrgyzstán), Lesnická a zemědělská univerzita v Hue (Vietnam), Výzkumný ústav pro akvakulturu č.1 (Vietnam) aj. Pracovníci katedry zajišťují kontakt a spolupráci s profesionální nevládní organizací NATURA (Network of European Agricultural Tropically and Subtropically Oriented Universities and Scientific Complexes Related with Agricultural Development), jejíž členy jsou rektoři a profesoři universit, ředitelé výzkumných ústavů a čelní experti v oblasti tropického a subtropického zemědělství ze zemí EU. Významné jsou i kontakty s institucemi jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace pro výživu a zemědělství při Organizaci spojených národů (FAO) nebo Rozvojový program Organizace spojených národů (UNDP).
 
page foot