| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Útvar:
Katedra agroekologie a rostlinné produkce
Department of Agroecology and Crop Production
Zkratka Kód Typ útvaru
KARP 21150 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/karp/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Soukup Josef, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Holec Josef, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Raichlová Hana
Sekretariát:
Raichlová Hana
Zástupce VT:
Hamouz Pavel, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Kožnarová Věra, Ing. CSc.
Editor CV:
Türkott Luboš, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Tyšer Luděk, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Andr Jiří, Ing. Ph.D.
Brant Václav, doc. Ing. Ph.D.
Hamouz Pavel, Ing. Ph.D.
Hamouzová Kateřina, Ing. Ph.D.
Hofbauer Michael
Holec Josef, Ing. Ph.D.
Hoová Thien Thanh, Ing.
Kolářová Michaela, Ing. Ph.D.
Korenko Stanislav, Mgr. Ph.D.
Košnarová Pavlína, Ing.
Kožnarová Věra, Ing. CSc.
Kysilková Kristýna, Ing.
Luta Tatiana, Bc.
Mayerová Markéta, Mgr.
Mikulka Jakub, Ing.
Možný Martin, Dr. Ing.
Pišoft Petr, RNDr. PhD.
Poláková Jana, Ing. Mgr.
Potopová Vera, doc. Dr. Mgr.
Procházka Luděk, Ing.
Raichlová Hana
Sen Madhab Kumar, PhDr. Mgr.
Soukup Josef, prof. Ing. CSc.
Sulovská Soňa, Ing.
Škeříková Michaela, Ing.
Šuk Jaromír, Ing.
Šuk Jaroslav, Ing.
Türkott Luboš, Ing. Ph.D.
Tyšer Luděk, Ing. Ph.D.
Ulber Lena
Zábranský Petr, Ing. Ph.D.
Žalud Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:

Samostatná katedra vznikla v roce 1952 vyčleněním z katedry rostlinné výroby a získala název katedra obecného zemědělství. V r. 1959 byl ke katedře přiřazen ústav agrometeorologie, který organizačně patřil na katedru půdoznalství a agrochemie a byl přijat název katedra základní agrotechniky a agrometeorologie.

V souvislosti s novým zaměřením na zemědělské systémy byl v r. 1973 název změněn na katedru zemědělských soustav. V roce 1990 po restrukturalizaci fakulty a kateder byl přijat název blízký původnímu zaměření v době vzniku – katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie.

Se strukturálními změnami a přejmenováním fakulty v r. 2004 byl zvolen současný název katedry, který vystihuje její širší výzkumné a výukové zaměření – katedra agroekologie a biometeorologie.
Zaměření:

Katedra se zabývá otázkami strukturálních a funkčních vlastností agroekosystémů, poznání vlivu biofyzikálního a společensko-ekonomického prostředí, studiem vlivu agrotechnických postupů včetně jejich optimalizace z hlediska produkčních i dalších funkcí agroekosystémů s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti jejich funkcí.
Pedagogická činnost:

Katedra zajišťuje vzhledem k svému zaměření poměrně rozsáhlou výuku v především v bakalářských studijních oborech pro všechny fakulty univerzity, ale vyučuje samostatně nebo společně s dalšími katedrami též řadu specializovaných předmětů v magisterských a doktorských studijních programech a rovněž praxe a odborné exkurze.

V anglickém jazyce jsou vyučovány předměty Advanced Agrometeorology v nově zavedeném oboru Natural Resources and Environment a předmět Agricultural systems I. na Provozně ekonomické fakultě.
Výzkumná činnost:

Vědeckovýzkumné aktivity katedry představují značnou část katedrových výkonů.

Katedra je zapojena do výzkumného záměru fakulty a další výzkum je řešen v rámci externích, interních i zahraničních grantů. V oblasti základní agrotechniky jsou dlouhodobě zkoumány možnosti uplatnění minimalizačních technologií s ohledem na tvorbu výnosu, půdní vlastnosti a ekonomiku.

Výzkum v oblasti herbologie zahrnuje okruhy biologie a ekologie významných plevelných druhů, metody ochrany proti plevelům v plodinových systémech a otázky biologické účinnosti, fytotoxicity a dalších jevů souvisejících s aplikací herbicidů.

Meteorologický výzkum je zaměřen na agrometeorologické modely, standardizaci klimatických a povětrnostních dat a měření dynamiky teplotních, radiačních a hydrologických charakteristik v porostech polních plodin a krajině.
Zahraniční styky:

Zahraniční aktivity katedry jsou představovány společnými výzkumným projekty se zahraničními univerzitami, výzkumnými ústavy a výzkumnými centry agrochemických firem.

Pracovníci katedry se aktivně účastní konferencí a workshopů, absolvují výměnné studijní pobyty a exkurse a přednášejí na partnerských univerzitách v rámci programu Socrates-Erasmus.
Další aktivity:
METEOROLOGICKÁ STANICE


ATLAS PLEVELŮ


FENOLOGICKÁ STANICE - prezentace (pdf)


FENOLOGICKÁ STANICE


 
page foot