| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Útvar:
Katedra agroekologie a rostlinné produkce
Department of Agroecology and Crop Production
Zkratka Kód Typ útvaru
KARP 21150 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/karp/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Soukup Josef, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Holec Josef, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Raichlová Hana
Sekretariát:
Raichlová Hana
Sekretariát:
Šafránková Marie
Zástupce VT:
Hamouz Pavel, Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Hiřmanová Dita, Ing.
Editor CV:
Bečková Lucie, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Cihlář Pavel, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Türkott Luboš, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Tyšer Luděk, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Adamová Anežka
Andr Jiří, Ing. Ph.D.
Bačina Ondřej
Bazika Václav, Ing.
Bečka David, Ing. Ph.D.
Bečková Lucie, Ing. Ph.D.
Béreš Juraj, Ing.
Bhattacharya Soham
Bínová Alexandra, Ing.
Brant Václav, doc. Ing. Ph.D.
Brinar Jan, Ing.
Capouchová Ivana, prof. Ing. CSc.
Cihlář Pavel, Ing. Ph.D.
Dindová Anna, Ing.
Donner Pavel, Ing.
Dorková Martina, Mgr.
Dreksler Jiří, Ing.
Dumitriu Alexandra Cristina
Dvořák Petr, Ing. Ph.D.
Dýsl Radek
El-Mastouri Zakia, PhDr. Mgr.
Fuksa Pavel, Ing. Ph.D.
Hakl Josef, prof. Ing. Ph.D.
Hamouz Pavel, Ing. Ph.D.
Hamouzová Kateřina, Ing. Ph.D.
Hašek Karel, Ing.
Hellebrandová Eva, Ing. et Ing.
Herout Marcel, Ing.
Hiřmanová Dita, Ing.
Hlídková Žaneta, Ing.
Holec Josef, Ing. Ph.D.
Holejšovský Jiří, Ing.
Holík Michal, Bc. Ing.
Hoová Thien Thanh, Ing.
Hrevušová Zuzana, Ing. Ph.D.
Hromada Zdeněk, Ing.
Hruška Adam, Bc.
Chára Josef, Ing.
Chawdhery Rafique Ahasan
Janata Pavel, Ing.
Jirmanová Jana, Ing.
Kolářová Michaela, Ing. Ph.D.
Konečná Jana, Ing.
Korábek Vít, Ing.
Korenko Stanislav, doc. Mgr. Ph.D.
Košnarová Pavlína, Ing. Ph.D.
Koukolíček Jan, Ing.
Král Martin, Ing.
Krček Vítězslav, Ing.
Kropáček Martin
Kučera Josef, Ing.
Kuchtová Perla, Ing. Ph.D.
Kysilková Kristýna, Ing.
Ličková Simona, Ing.
Ludvíková Vendula, Ing. Ph.D.
Matějček Miroslav
Mayerová Markéta, Mgr.
Mičák Libor
Mičáková Alena, Ing.
Mikulka Jakub, Ing.
Možný Martin, Dr. Ing.
Muntean Nina, PhDr. Mgr.
Otipka Michal, Ing.
Pazderů Kateřina, Ing. Ph.D.
Paznocht Luboš, Ing. Ph.D.
Pisarčik Martin, Ing. Ph.D.
Pisarčiková Valérie, Ing.
Pišoft Petr, doc. RNDr. PhD.
Poláková Jana, Ing. Mgr. Ph.D.
Potop Igor, Ing.
Potopová Vera, doc. Dr. Mgr.
Pozdíšek Jan, Ing.
Prášil Jan
Procházka Antonín, Mgr. Ing.
Procházka Luděk, Ing.
Procházka Pavel, Ing. Ph.D.
Pulkrábek Josef, prof. Ing. CSc.
Raichlová Hana
Reinhardt Piskackova Theresa Ann, Ph.D.
Řehoř Jan, Ing.
Satranský Matěj, Ing.
Sen Madhab Kumar, PhDr. Mgr.
Schamberger Jakub, Bc.
Smrž Jiří, Ing.
Sobota Ondřej, Ing.
Soukup Josef, prof. Ing. CSc.
Stárková Kateřina, Ing.
Stehlíková Kateřina Alžběta, Ing.
Svoboda Adam, Ing.
Sýkora Jakub, Ing.
Szabó Ondřej, Ing.
Šafránková Marie
Šantrůček Jaromír, prof. Ing. CSc.
Šímová Ilona, Ing.
Šuk Jaromír, Ing.
Šuk Jaroslav, Ing.
Teuer Josef, Ing.
Tocauerová Štěpánka, Ing.
Tomášek Jaroslav, Ing. Ph.D.
Trifan Tudor, PhDr. Mgr.
Tržický Jan
Türkott Luboš, Ing. Ph.D.
Tyšer Luděk, Ing. Ph.D.
Uhlík Martin, Ing.
Ulber Lena
Vašák Jan, prof. Ing. CSc.
Vašicová Patricie, Bc.
Velichko Irina, Mgr.
Venc Filip, Bc.
Vrabcová Zuzana, Ing.
Vršťala Josef, Bc.
Zábranský Petr, Ing. Ph.D.
Zimmer Patrik, Ing.
Zoubek Petr
Žalud Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Žamboch Martin, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Samostatná katedra vznikla v roce 1952 vyčleněním z katedry rostlinné výroby a získala název katedra obecného zemědělství. V r. 1959 byl ke katedře přiřazen ústav agrometeorologie, který organizačně patřil na katedru půdoznalství a agrochemie a byl přijat název katedra základní agrotechniky a agrometeorologie.

V souvislosti s novým zaměřením na zemědělské systémy byl v r. 1973 název změněn na katedru zemědělských soustav. V roce 1990 po restrukturalizaci fakulty a kateder byl přijat název blízký původnímu zaměření v době vzniku – katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie.

Se strukturálními změnami a přejmenováním fakulty v r. 2004 byl zvolen název katedra agroekologie a biometeorologie, který vystihuje její širší výzkumné a výukové zaměření.

V roce 2019 došlo ke sloučení 3 tradičních profilových kateder - agroekologie a biometeorologie, rostlinné výroby a pícninářství a trávníkářství. Vznikl tak současný název - katedra agroekologie a rostlinné produkce.
Zaměření:

Katedra se zabývá otázkami strukturálních a funkčních vlastností agroekosystémů, poznání vlivu biofyzikálního a společensko-ekonomického prostředí, studiem vlivu agrotechnických postupů včetně jejich optimalizace z hlediska produkčních i dalších funkcí agroekosystémů s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti jejich funkcí.
Pedagogická činnost:

Katedra zajišťuje vzhledem k svému zaměření poměrně rozsáhlou výuku v především v bakalářských studijních oborech pro všechny fakulty univerzity, ale vyučuje samostatně nebo společně s dalšími katedrami též řadu specializovaných předmětů v magisterských a doktorských studijních programech a rovněž praxe a odborné exkurze.

V anglickém jazyce jsou vyučovány předměty Advanced Agrometeorology v nově zavedeném oboru Natural Resources and Environment a předmět Agricultural systems I. na Provozně ekonomické fakultě.
Výzkumná činnost:

Vědeckovýzkumné aktivity katedry představují značnou část katedrových výkonů.

Katedra je zapojena do výzkumného záměru fakulty a další výzkum je řešen v rámci externích, interních i zahraničních grantů. V oblasti základní agrotechniky jsou dlouhodobě zkoumány možnosti uplatnění minimalizačních technologií s ohledem na tvorbu výnosu, půdní vlastnosti a ekonomiku.

Výzkum v oblasti herbologie zahrnuje okruhy biologie a ekologie významných plevelných druhů, metody ochrany proti plevelům v plodinových systémech a otázky biologické účinnosti, fytotoxicity a dalších jevů souvisejících s aplikací herbicidů.

Meteorologický výzkum je zaměřen na agrometeorologické modely, standardizaci klimatických a povětrnostních dat a měření dynamiky teplotních, radiačních a hydrologických charakteristik v porostech polních plodin a krajině.
Zahraniční styky:

Zahraniční aktivity katedry jsou představovány společnými výzkumným projekty se zahraničními univerzitami, výzkumnými ústavy a výzkumnými centry agrochemických firem.

Pracovníci katedry se aktivně účastní konferencí a workshopů, absolvují výměnné studijní pobyty a exkurse a přednášejí na partnerských univerzitách v rámci programu Socrates-Erasmus.
Další aktivity:
METEOROLOGICKÁ STANICE


ATLAS PLEVELŮ


FENOLOGICKÁ STANICE - prezentace (pdf)


FENOLOGICKÁ STANICE


 
page foot