| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra botaniky a fyziologie rostlin

Útvar:
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
Department of Botany and Plant Physiology
Zkratka Kód Typ útvaru
KBFR 21110 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kbfr/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Hnilička František, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Hejnák Václav, prof. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Križková Jana, Ing.
Sekretariát:
Križková Jana, Ing.
Zástupce VT:
Skalický Milan, RNDr. Ph.D.
Editor CV:
Hnilička František, doc. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Križková Jana, Ing.
Editor SYLABUS:
Skalický Milan, RNDr. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Brestič Marián, prof. Ing. CSc.
Gupta Aayushi
Hejnák Václav, prof. Ing. Ph.D.
Hnilička František, doc. Ing. Ph.D.
Hniličková Helena, Ing. Ph.D.
Kolbábek Petr, Ing.
Križková Jana, Ing.
Krucký Jiří, Ing.
Kubeš Jan, PharmDr. Ph.D.
Kudrna Jiří, Ing.
Kuklíková Lucie, Ing.
Lamilla Tamayo Laura Alejandra
Lhotská Marie, Ing.
Pecka Jan, Ing.
Petrů Veronika, Ing.
Rýgl Tomáš, Bc.
Skalický Milan, RNDr. Ph.D.
Štengl Karel, Ing.
Tunklová Barbora, Ing.
Turnovec Tomáš, Ing.
Vachová Pavla, Ing. Ph.D.
Zelený Martin, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra se řadí mezi nejstarší katedry na ČZU v Praze, zajišťuje výuku botaniky a fyziologie rostlin.Zaměření:

Při řešení některých výzkumných úkolů spolupracuje katedra velice úzce s katedrou rostlinné výroby FAPPZ a také s Institutem tropického a subtropického zemědělství ČZU v Praze.

Významná je spolupráce s výzkumnými a dalšími pracovišti z ČR a také ze zahraničí, např.s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze - Ruzyni a Chmelařským institutem v Žatci.

Pokračuje též dlouholetá spolupráce s Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice, v rámci níž se provádí floristická inventarizace před vlastní těžbou, a dále jsou posuzovány změny vegetace po těžbě a na výsypkách a hodnotí se kvalita rekultivačních výsadeb.Pedagogická činnost:

Katedra botaniky a fyziologie rostlin zajišťuje výuku, celkem v 15 předmětech denního a v 6 předmětech kombinovaného studia v bakalářských a doktorských studijních programech na fakultách agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a provozně - ekonomické a na Institutu tropického a subtropického zemědělství.Výzkumná činnost:

Vědecko - výzkumná činnost pracovníků katedry je zaměřena na produkční a stresovou fyziologii rostlin, floristické, fytocenologické a taxonomické studie.

Katedra je zapojena do grantových projektů - GAČR, NAZV a také do řešení výzkumného záměru fakulty. Další výzkumné aktivity katedry jsou podporovány v rámci externích a interních grantů.

Dlouholetou tradici má na katedře pořádání odborných seminářů a konzultační a poradenská činnost pro širší veřejnost. Již tradicí se stává pořádání celostátního vědeckého semináře Vliv abiotických a biotických stresů na vlastnosti rostlin, pořádaného ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze - Ruzyni.Zahraniční styky:

Katedra rozvíjí pracovní kontakty:
- s katedrou fyziologie rostlin SPU v Nitře
- s katedrou agrochemie Petrohradské státní zemědělské univerzity
- s INRA Toulouse.

Velmi důležité pro mobilitu studentů a pedagogů je uzavření smlouvy Socrates - Erasmus s katedrou agronomie a ekofyziologie INP ENSAT Toulouse.
Další aktivity:
DÍLČÍ BOTANICKÁ KNIHOVNA


Více informací (personália, konference, materiály ke stažení, užitečné odkazy apod.)
 
page foot