| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra jazyků

Útvar:
Katedra jazyků
Department of Languages
Zkratka Kód Typ útvaru
KJ 11200 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kj/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Kučírková Lenka, PhDr. Mgr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Jarkovská Martina, PhDr. Ph.D.
Tajemník:
Vlkovičová Radka, Ing.
Sekretariát:
Pilařová Tereza, Ing.
Zástupce VT:
Sálus Martin

Členové útvaru

Členové:
Adossou Frédéric-Thierry, Ing. Ph.D.
Carcione Ryan Gaetano, B.A.
Černý Vlastimil, PhDr. CSc.
Drebitková Malá Alena, Mgr. Ph.D.
Dvořáková Milena, PhDr. Mgr. MBA
Elisová Kateřina, PhDr.
Hrbek Ivan, Ing.
Hudousková Marta, Mgr. et Mgr.
Chistruga Cristina, BA
Jarkovská Martina, PhDr. Ph.D.
Kolthofová Eva, PhDr. Mgr.
Kšandová Drahoslava, PhDr. Mgr. Ph.D.
Kučírková Lenka, PhDr. Mgr. Ph.D.
Laputková Adriana, Mgr.
Ludvíková Vendula, Ing. Ph.D.
Lustigová Lenka, Mgr.
Mrva Jan, Mgr.
Peroutková Michaela, Mgr. Ph.D.
Pilařová Tereza, Ing.
Prachařová Jitka, PhDr.
Sálus Martin
Songová Fengman, Bc.
Vlkovičová Radka, Ing.
Voráček Jaroslav, doc. PhDr. CSc.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra jazyků vznikla v roce 1990, sloučením kateder slovanských a neslovanských jazyků.
Zaměření:
Katedra jazyků se v souladu se zásadami evropské jazykové politiky a strategickým rozvojem ČZU Praha soustřeďuje na přípravu odborníků schopných sledovat a studovat cizojazyčné materiály, získávat informace v cizím jazyce a používat jej ke komunikaci nejen v reálných situacích denního života, ale především života profesionálního. Pracovní tým KJ vychází ze skutečnosti, že jazykové dovednosti jsou jedním z nejdůležitější prvků pro vzájemné pochopení, evropskou integraci, zaměstnanost a mobilitu.
Pedagogická činnost:
Svou pedagogickou činností usilujeme o realizaci výše uvedených zásad tím, že pro vzájemné pochopení v rámci evropského regionu považujeme za nutné zachování výuky cizích jazyků v širší škále – je vyučována: angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština, portugalština a čeština pro cizince. Kurzy se dělí do různých úrovní v souladu s Evropským referenčním rámcem a jsou doplňovány specializacemi pro jednotlivé fakulty ČZU. Studijní programy PEF s rozšířenou jazykovou výukou, které souvisejí s odborným jazykovým vzděláváním a s evropskou integrací, mají připravit studenty na studium v zahraničí, na aktivní účast na mezinárodních konferencích a jednáních a v konečné fázi na budoucí profese v zahraničních firmách a institucích. V rámci těchto specializací se uskutečňuje úspěšně přednášková činnost hostujících zahraničních profesorů a studenti se zúčastňují v hojném počtu 1-2 semestrálních stáží na zahraničních partnerských univerzitách. Výstupem těchto specializací je získání mezinárodního certifikátu. KJ zajišťuje dále intenzivní výuku francouzštiny ve studijním programu Evropská agrární diplomacie.
V současné době zajišťuje 33 – členný tým pedagogů výuku jazyků pro celou univerzitu, a to v řádné a kombinované formě, u 10 910 studentů a 780 doktorandů. Sylaby 107 nabízených předmětů jsou k dispozici na webové stránce ČZU.
Výzkumná činnost:
V oblasti vědy a výzkumu je katedra zapojena do řešení institucionálního výzkumu-pozornost je soustředěna na zpracovávání cizojazyčné odborné terminologie řešené ekonomické problematiky. Dále jsou realizovány úspěšné granty FRVŠ, MŠMTa programů EU.
Zahraniční styky:
Katedra vynakládá maximální úsilí na vytváření podmínek pro studentské a učitelské mobility v rámci programů Evropské unie, především pak programu SOCRATES / ERASMUS.
Studentská a učitelská mobilita je zajišťována realizací bilaterálních dohod KJ s partnerskými univerzitami:
* HU zu Berlin
* SUPAgro Montpellier
* UP Valencia
* EUEE Sevilla
* UP Madrid
* Instituto Politécnico do Porto
* University of Plymouth
* FH Niederrhein
Další aktivity:
Katedra jazyků prochází úspěšně výběrovým řízením v oblasti Lifelong learning programme ERASMUS a získává opakovaně grant Evropské komise a MŠMT, v jehož rámci se realizuje letní škola Erasmus Intensive Language Courses – Czech Language. První ročník se konal v srpnu a září 2002 a zúčastnilo se jej 24 studentů ze zemí EU (SRN, Francie, Finsko, Švédsko, Itálie). Od té doby jsou letní školy pořádány každoročně a zájem zahraničních studentů pravidelně přesahuje počty uchazečů, které můžeme do kurzu přijmout. Podstatně se též rozšířila národnostní bohatost studentů, kteří k nám přijíždějí prakticky ze všech členských i přidružených států EU.
* Vytváření výukového materiálu pro kombinované studium ve virtuálním prostředí.
* Zavádění nových studijních specializací souvisejících s odborným jazykovým vzděláváním a s evropskou integrací.
* V tomto směru je nadále nutná a prospěšná spolupráce s ostatními odbornými katedrami. Širší spolupráce je rozvinuta s katedrou řízení, katedrou zemědělské ekonomiky, katedrou humanitních věd, katedrou statistiky a katedrou ekonomických teorií.
* Katedra spolupracuje na vytváření curriculí odborného cizího jazyka na vysokých školách nefilologického zaměření, má zástupce v lingvistických mezinárodních institucích, v hlavním výboru České asociace evropských studií, v mezinárodní jazykové organizaci CERCLES, jehož stěžejním úkolem je v současné době příprava Evropského jazykového portfolia pro VŠ, které by mělo být v nejbližší budoucnosti nedílnou součástí osobních podkladů studentů, doktorandů a pedagogů VŠ pro účely mobility v rámci Evropské Unie.

Další informace naleznete na http://www.pef.czu.cz/kj
 
page foot