| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra psychologie

Útvar:
Katedra psychologie
Department of Psychology
Zkratka Kód Typ útvaru
KPs 11220 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kps/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Rymešová Pavla, PhDr. Ph.D.
Tajemník:
Michálek Pavel, Mgr. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Míková Nikola, Bc.
Zástupce VT:
Michálek Pavel, Mgr. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Michálek Pavel, Mgr. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Balcha Daniel Messele, Mgr. Ph.D.
Bobková Eva, doc. Mgr.
Heller Daniel, PhDr.
Höfrová Alena, Ing.
Chýlová Hana, PhDr. Ph.D.
Krejčová Kristýna, PhDr. Ph.D.
Michálek Pavel, Mgr. Ing. Ph.D.
Míková Nikola, Bc.
Natov Pavel, Ing. Bc. Ph.D.
Natovová Ludmila, PhDr. Ph.D.
Rymešová Pavla, PhDr. Ph.D.
Surová Květa, Mgr. Bc.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra psychologie na ČZU v Praze byla ustanovena v květnu 1990 na Provozně ekonomické fakultě a od té doby působí na celé České zemědělské univerzitě.
Zaměření:
Katedra psychologie je dynamickým pracovištěm, které se věnuje pedagogické, vědeckovýzkumné a poradenské činnosti.
Pedagogická činnost:
V pedagogickém procesu poskytuje poznatky o člověku jako jedinci a o postavení člověka v organizaci (formou sociálně psychologického výcviku si studenti osvojují sociální dovednosti důležité pro výkon své profese; aplikaci kreativních metod, apod.). Předměty katedry psychologie jsou základními pro profilové předměty PEF (řízení, ekonomie, obchod, apod.) a rozvíjejícími předměty všech fakult ČZU. Velký důraz je ve výuce kladen na využívání aktivních metod a metod sociálního učení, které se zhodnocují rovněž v participaci na týmových úkolech během semestru.
Výzkumná činnost:
Vědecko-výzkumná činnost byla rozvíjena již od založení katedry v roce 1990 spoluprací s Iowa State University. V současné době je na katedře řešeno několik grantových projektů. Mezi nejvýznamnějšími externími granty za poslední tři roky jmenujme 8 grantů FRVŠ zaměřených na vytvoření multimediální podpory předmětů, modernizaci učebny katedry a vytvoření moderní psychologické laboratoře, dále dva tříleté granty podpořené GAČR. Významné je i zapojení katedry do řešitelského týmu institucionálního výzkumného záměru PEF, jehož gestorem je katedra řízení. Odborné úspěchy katedry jsou pravidelně prezentovány v odborných publikacích a na mezinárodních konferencích.
Zahraniční styky:
Katedra spolupracuje s Univerzitou v Tillburgu v Holandsku na výzkumu komunikace mezi kulturami, zejména s emeritním profesorem Geertem Hofstedem, předním světovým odborníkem této výzkumné oblasti. V rámci antropologického výzkumu se zaměřuje na území postsovětských republik, spolupráce se rozvíjí zvláště s univerzitami v Kazachstánu, Turkmenistánu a Tádžikistánu.
Další aktivity:
Mimo standardní výukové povinnosti poskytuje katedra psychologie studentům i pedagogickým a ostatním pracovníkům školy psychologické poradenství. Tvoří pro ně jakési „nárazníkové pásmo“ v době osobních krizí, větších zátěží, studijních selháních a dalších problémů. V současné době se tak děje nejenom formou individuálních konzultací, ale též s využitím www prostředí poradny, které napomáhá pružnějšímu a rychlejšímu kontaktu. Katedra psychologie sponzoruje v Pražské zoologické zahradě Makaka magota. Tento druh makaků je výrazně sociální a byl využíván pro experimenty jak z oblasti psychologie, tak z medicíny.
 
page foot