| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Oddělení celoživotního vzdělávání

Útvar:
Oddělení celoživotního vzdělávání
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia
Zkratka Kód Typ útvaru
KCVPS 61300 oddělení
WWW    
http://katedry.czu.cz/kcvps/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Králová Jana, Bc.

Členové útvaru

Členové:
Červený Jaroslav, prof. Ing. CSc.
Klementová Barbora, Ing.
Kottová Blanka, Ing. Ph.D.
Králová Jana, Bc.
Macháček Zdeněk, Ing. Ph.D.
Silovský Václav, Ing.
Stein Junková Jessica, Bc.
Šťastný Karel, prof. RNDr. CSc.
Zajíček Jiří, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia (dále KCVPS) na Institutu vzdělávání a poradenství (dále IVP) vznikla 1. 6. 2005 při transformaci původní katedry pedagogiky ČZU, která byla rektorátním pracovištěm. Ta měla na ČZU dlouholetou tradici především v oblasti přípravy učitelů odborných předmětů pro střední odborné školy a učiliště zemědělského, lesnického a příbuzného zaměření.V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze se původní katedra pedagogiky transformovala na Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a nová katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia se stala jeho součástí stejně jako další vzniklé katedry.
Zaměření:
Katedra je zaměřena na organizování a výuku v programech celoživotního vzdělávání, především na primární pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů, dále pak na programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizuje a pedagogicky zjišťuje akreditované kurzy pro učitele odborných předmětů na středních odborných školách se zemědělským, lesnickým a příbuzným zaměřením, pro instruktory praktického vyučování a pro odborné poradce registrované v síti Mze i pro další pracovníky z oblasti agrokomplexu. Cílovými skupinami vzdělávacích aktivit jsou pracovníci agrokomplexu, které potřebují ve své práci pedagogicko-psychologickou přípravu. Katedra má zřízeno oddělení podpory zdravotně znevýhodněných studentů a je metodickým pracovištěm pro tuto oblast v rámci celé univerzity.
Pedagogická činnost:
Pedagogové katedry se významně podílejí na výuce v akreditovaných bakalářských programech garantovaných IVP ČZU. KCVPS převzalo tradici původní katedry pedagogiky při přípravě učitelů odborných předmětů v programech celoživotního vzdělání. Organizuje a zajišťuje spolu s dalšími katedrami výuku v doplňujícím pedagogickém studium učitelství odborných předmětů, učitelství praktického vyučování, vychovatelství pro školská zařízení. Organizuje toto pedagogické studium i pro studenty denního studia ČZU jako studium souběžné. Organizuje a zajišťuje inovační akreditované kurzy pro učitele odborných předmětů na středních odborných školách a středních odborných učilištích se zemědělským, lesnickým, zahradnickým, ekologickým zaměřením (a dalších příbuzných oborů) podle potřeb vzdělávacích subjektů. Podle požadavků zájmové sféry organizuje a zajišťuje výuku v kurzech pro instruktory praktického vyučování, pro odborné poradce registrované v síti Mze apod. Oddělení podpory zdravotně znevýhodněných studentů zajišťuje především metodickou i technickou přípravu pedagogů univerzity pro práci se zdravotně znevýhodněnými studenty. V areále ČZU v Suchdole bylo zřízeno poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost katedry je zaměřena na průzkum trhu ve vzdělávání, vzdělávacích potřebách zájemců o různé formy celoživotního vzdělávání pro oblast odborného školství. Předpokládá spolupráci s MŠMT, MPSV, Mze, MV ČR, s úřady práce a dalšími institucemi. Spolupodílí se na výzkumných aktivitách IVP při řešení náročných projektů se širokým záběrem z oblasti vzdělávání. jak v ČR tak i v mezinárodních projektech. Zaměřuje se rovněž na monitoring a návrhy pro následné řešení možností studia hendikepovaných studentů ve studijních programech univerzity
Zahraniční styky:
Katedra vychází z mezinárodní spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi, které rozvinula původní katedra pedagogiky a v mezinárodních aktivitách se zaměřuje na spolupráci s obdobnými institucemi, zabývajícími se celoživotním vzděláváním a podporou studentů se zdravotním postižením. Velmi dobré kontakty má s univerzitami ve Velké Britanii (Reading, Plymouth) s univerzitou ve Wageningen (Nizozemí), s Tampere Polytechnic (Finsko) a se Slovenskou pol‘nohospodárskou univerzitou v Nitře aj.
 
page foot