| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

Útvar:
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia
Zkratka Kód Typ útvaru
KCVPS 61300 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kcvps/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Smékalová Lucie, PhDr. Ph.D. et Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Dobiášová Monika, PhDr. Ph.D.
Jirsáková Jitka, PhDr. Ph.D.
Smékalová Lucie, PhDr. Ph.D. et Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia (dále KCVPS) na Institutu vzdělávání a poradenství (dále IVP) vznikla 1. 6. 2005 při transformaci původní katedry pedagogiky ČZU, která byla rektorátním pracovištěm. Ta měla na ČZU dlouholetou tradici především v oblasti přípravy učitelů odborných předmětů pro střední odborné školy a učiliště zemědělského, lesnického a příbuzného zaměření.V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze se původní katedra pedagogiky transformovala na Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a nová katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia se stala jeho součástí stejně jako další vzniklé katedry.
Zaměření:
Katedra je zaměřena na organizování a výuku v programech celoživotního vzdělávání, především na primární pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů, dále pak na programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizuje a pedagogicky zjišťuje akreditované kurzy pro učitele odborných předmětů na středních odborných školách se zemědělským, lesnickým a příbuzným zaměřením, pro instruktory praktického vyučování a pro odborné poradce registrované v síti Mze i pro další pracovníky z oblasti agrokomplexu. Cílovými skupinami vzdělávacích aktivit jsou pracovníci agrokomplexu, které potřebují ve své práci pedagogicko-psychologickou přípravu. Katedra má zřízeno oddělení podpory zdravotně znevýhodněných studentů a je metodickým pracovištěm pro tuto oblast v rámci celé univerzity.
Pedagogická činnost:
Pedagogové katedry se významně podílejí na výuce v akreditovaných bakalářských programech garantovaných IVP ČZU. KCVPS převzalo tradici původní katedry pedagogiky při přípravě učitelů odborných předmětů v programech celoživotního vzdělání. Organizuje a zajišťuje spolu s dalšími katedrami výuku v doplňujícím pedagogickém studium učitelství odborných předmětů, učitelství praktického vyučování, vychovatelství pro školská zařízení. Organizuje toto pedagogické studium i pro studenty denního studia ČZU jako studium souběžné. Organizuje a zajišťuje inovační akreditované kurzy pro učitele odborných předmětů na středních odborných školách a středních odborných učilištích se zemědělským, lesnickým, zahradnickým, ekologickým zaměřením (a dalších příbuzných oborů) podle potřeb vzdělávacích subjektů. Podle požadavků zájmové sféry organizuje a zajišťuje výuku v kurzech pro instruktory praktického vyučování, pro odborné poradce registrované v síti Mze apod. Oddělení podpory zdravotně znevýhodněných studentů zajišťuje především metodickou i technickou přípravu pedagogů univerzity pro práci se zdravotně znevýhodněnými studenty. V areále ČZU v Suchdole bylo zřízeno poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost katedry je zaměřena na průzkum trhu ve vzdělávání, vzdělávacích potřebách zájemců o různé formy celoživotního vzdělávání pro oblast odborného školství. Předpokládá spolupráci s MŠMT, MPSV, Mze, MV ČR, s úřady práce a dalšími institucemi. Spolupodílí se na výzkumných aktivitách IVP při řešení náročných projektů se širokým záběrem z oblasti vzdělávání. jak v ČR tak i v mezinárodních projektech. Zaměřuje se rovněž na monitoring a návrhy pro následné řešení možností studia hendikepovaných studentů ve studijních programech univerzity
Zahraniční styky:
Katedra vychází z mezinárodní spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi, které rozvinula původní katedra pedagogiky a v mezinárodních aktivitách se zaměřuje na spolupráci s obdobnými institucemi, zabývajícími se celoživotním vzděláváním a podporou studentů se zdravotním postižením. Velmi dobré kontakty má s univerzitami ve Velké Britanii (Reading, Plymouth) s univerzitou ve Wageningen (Nizozemí), s Tampere Polytechnic (Finsko) a se Slovenskou pol‘nohospodárskou univerzitou v Nitře aj.
 
page foot