| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra humanitních věd

Útvar:
Katedra humanitních věd
Department of Humanities
Zkratka Kód Typ útvaru
KHV 11190 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/khv/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Lošťák Michal, prof. PhDr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Čopík Jan, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Varvažovská Pavla, Ing. Bc. Ph.D.
Sekretariát:
Kail Roman
Editor SYLABUS:
Kail Roman
Editor CV:
Varvažovská Pavla, Ing. Bc. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Adamcová Jiřina, Ing.
Aišmannová Tereza, Ing.
Barlow Holly
Bartošková Cejpová Irena, Ing. Mgr.
Bernard Lukáš, Ing.
Borecký Felix, Mgr. Ph.D.
Boukalová Kateřina, Ing. Ph.D.
Brabec Jan, Mgr. Ph.D.
Bubeníček Václav, Ing. Ph.D.
Čmejrek Jaroslav, doc. PhDr. CSc.
Čopík Jan, Ing. Ph.D.
Duxová Rudolfína, Mgr. et Mgr.
Haman Michael, Mgr. Ph.D.
Hauzer Karel, RNDr. CSc.
Hrabák Jiří, RNDr. Ph.D.
Hudečková Helena, doc. Mgr. CSc.
Husák Jakub, doc. Ing. Ph.D.
Jílek Karel, Ing.
Jüptnerová Markéta, Ing. Ph.D.
Juránková Petra, Ing.
Kail Roman
Kobzev Kotásková Sylvie, Ing. Ph.D.
Kocmánková Menšíková Lucie, Ing. Ph.D.
Kokaisl Petr, doc. Ing. PhDr. Ph.D., prof. h. c.
Kopřiva Radek, Ing. Ph.D.
Kreisslová Sandra, PhDr. Ph.D.
Kubálek Michal, RNDr. PhDr. Ph.D.
Kučerová Eva, Ing. Ph.D.
Lederová Michaela, Bc. Ing.
Lošťák Michal, prof. PhDr. Ph.D.
Majerová Věra, prof. Ing. PhDr. CSc.
Minotti Bianca
Mostýn Alexandr, Ing.
Mrnuštík Konečná Marta, Ing.
Najmanová Tereza, Ing.
Petránková Lada
Plzáková Lucie, Ing. Ph.D.
Regassa Ashame Rebecca, Ing.
Sálus Jiří, Ing.
Slávik Jakub, Ing.
Smékalová Tereza, Ing.
Soukup Petr, Ing. PhD.
Surová Diana, Ing. Ph.D.
Swain Daniel, Ph.D.
Školník Milan, Mgr. Ph.D.
Uhnák Tomáš, MgA.
Urban Jan, Ing.
Varvažovská Pavla, Ing. Bc. Ph.D.
Veselovská Andrea, Ing.
Vlková Martina, Ing.
Yelisseyeva Margarita, Bc.
Zagata Lukáš, doc. Mgr. Ing. Ph.D.
Zichová Jana, MgA. Ph.D.
Zrůbková Pavlína, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra humanitních věd (KHV) byla zřízena v roce 1990 s úkolem seznamovat posluchače s klasickým myšlenkovým odkazem a se soudobými poznatky o člověku a společnosti. V čele KHV postupně stanuli: Doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc., PhDr. Vladislav Labudek, Doc. PhDr. Josef Špaček, CSc., RNDr. Karel Hauzer, CSc., Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Zaměření:
KHV se v souladu se zaměřením strategického rozvoje ČZU soustřeďuje především na přípravu odborníků schopných nalézt uplatnění při řešení celé škály sociálních problémů zasahujících český venkovský prostor a zemědělství, včetně uplatnění v rámci veřejné správy, regionálního rozvoje i neziskového sektoru. Absolventi jsou vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi pro práci s lidmi, při které je nezbytné pochopení vztahů a procesů probíhajících mezi lidmi v jejich každodenních a profesních životech.
Pedagogická činnost:
KHV ČZU je garantem magisterského i bakalářského stupně studijního oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“ v prezenční i kombinované formě studia a dále doktorského studijního oboru „Regionální a sociální rozvoj“. Kromě toho KHV rovněž garantuje akreditované habilitační řízení v tomto oboru. Členové KHV vyučují na všech fakultách ČZU i v regionálních střediscích PEF v českém a anglickém jazyce.
Výzkumná činnost:
V oblasti výzkumu KHV navazuje na bohatou tradici rurální sociologie a její výzkumné aktivity směřují do oblasti venkovského a regionálního rozvoje z pohledu sociálně-vědních disciplín vč. pohledu filosofického. KHV participovala a participuje na výzkumných záměrech: „Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice“, „Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje“; „Informační a znalostní podpora strategického řízení“ a „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů“. Členové katedry se stali úspěšnými řešiteli a spoluřešiteli projektů financovaných poskytovateli z ČR (GA ČR, TA ČR, MPSV ČR, MMR ČR, MŠMT ČR, FRVŠ a další) a Evropy (Open Society Fund, 6. rámcový program – CORASON; COFAMI, 7. rámcový program – “Data Network for Better European Organic Market Information” a další). V současnosti je KHV spoluřešitelem 3 mezinárodních projektů: "Sustainable Agriculture and Rural Development" (Erasmus+), “An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europe“ (EU Fondy) a “The Central-Eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development“ (Standardní Visegrádský fond).
Zahraniční styky:
KHV udržuje trvalé odborné kontakty s řadou evropských i zámořských univerzit a vědeckých pracovišť: University of Vasa (Finsko); Wageningen University (Holandsko); Universidad de externado de Colombia (Kolumbie); Research Institute of Agricultural Economics (Maďarsko); Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (Polsko); University of Natural Resources and Life Sciences (Rakousko); Slovenská Poľnohospodarska Univerzita (Slovensko); Universidad de Sevilla (Španělsko); Queen's University Belfast (Velká Británie). Pracovníci KHV jsou zapojeni v národních i mezinárodních poradních a výzkumných skupinách – RSG (Research and Study Group při ESRS); ERDN (European Rural Development Network).
Další aktivity:
K nejvýznamnějším mezinárodním aktivitám KHV patří společná organizace tradičních Letních škol pro studenty a organizace mezinárodních konferencí a seminářů pro odbornou i širokou veřejnost. Dále rozvíjení spolupráce s MAS, celostátní sítí pro venkov, budování platformy CzechRural a další.
 
page foot