| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra pedagogiky

Útvar:
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Zkratka Kód Typ útvaru
KPE 61100 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kpe/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Němejc Karel, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Krahulcová Beáta, prof. PhDr. CSc.
Němejc Karel, Ing. Ph.D.
Nováková Daniela, Mgr. DiS., Ph.D.
Šedivý Jiří, PhDr. Mgr.
Tomšíková Kateřina, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze se původní katedra pedagogiky transformovala ke dni 1.6.2005 na Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále IVP) a nová katedra pedagogiky se stala jeho součástí stejně jako další vzniklé katedry. Původní katedra pedagogiky, jako rektorátní pracoviště byla zřízena již v roce 1964 a na základě dlouholeté historie přípravy učitelů pro zemědělství v Českých zemích byla zaměřena na oblast přípravy učitelů odborných předmětů pro střední odborné školy a učiliště zemědělských, lesnických a příbuzných oborů.
Zaměření:
Katedra pedagogiky (dále KP) zajišťuje výuku jednak v akreditovaných studijních programech garantovaných IVP (specializace v pedagogice), jednak i výuku některých dalších akreditovaných předmětů ve studijních programech jiných fakult a Institutu tropů a subtropů včetně předmětů v programech doktorského studia, týkající se přípravy v oblasti pedagogické, prezentační a pod. Rovněž výzkum a zahraniční aktivity jsou zaměřeny na oblast vzdělávání včetně agrárního komplexu.
Pedagogická činnost:
Katedra zajišťuje výuku v akreditovaných bakalářských studijních programech: Specializace v pedagogice - učitelství odborných předmětů Specializace v pedagogice - učitelství praktického vyučování Zajišťuje, nebo se spolupodílí na výuce předmětů pro jiné fakulty, jako je např. předmět poradenství pro fakultu APPZ, předmět didaktické a prezentační dovednosti pro studenty doktorského studia. Pedagogové KP se podílí rovněž na výuce v programech celoživotního vzdělávání a programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které organizuje IVP
Výzkumná činnost:
Katedra pedagogiky navazuje na rozsáhlou vědecko-výzkumnou činnost původní katedry pedagogiky. Vědecké a výzkumné aktivity IVP jsou na národní i mezinárodní úrovni zaměřeny na pedagogickou realitu sekundárního a terciárního vzdělávání a kompetence pedagogů, na tvorbu nových studijních programů . Výzkumné programy zahrnují projekty vnitřní grantové agentury ČZU, na národní úrovni granty MŠMT a MZe ČR a na mezinárodní úrovni projekty evropských grantových agentur. Výsledky jsou diseminovány mezi pedagogickou a odbornou veřejnost na národních a mezinárodních workshopech, seminářích a konferencích a ve vyžádaných přednáškách na zahraničních univerzitách.
Zahraniční styky:
Katedra pedagogiky pokračuje v četných zahraničních aktivitách původní katedry v oblasti pedagogické, výzkumné i studentských mobilit. Je rozvíjena reciproční výměna pedagogických pracovníků přednáškami na zahraničních univerzitách, a stejně tak zahraničních pedagogů na katedrách IVP. Bilaterální dohody se realizují v rámci programu Socrates-Erasmus s institucemi v Nizozemí, Finsku, Francii, Španělsku, Velké Británii. Prohlubuje se spolupráce s univerzitami na Slovensku. V oblasti výzkumu se především navazuje na projekty Comenius, Leonardo.
Další aktivity:
Katedra pedagogiky zajišťuje součinnost s ostatními katedrami a organizuje celouniverzitní mezinárodní konference zaměřené na oblast vzdělávání v agrárním prostoru. Podílí se na realizaci rozvojových projektů ČZU v různých zemích, např. v Namibii, Moldavii atd.
 
page foot