| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra pedagogiky

Útvar:
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Zkratka Kód Typ útvaru
KPE 61100 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kpe/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Smékalová Lucie, PhDr. Ph.D. et Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Dobiášová Monika, PhDr. Ph.D.
Dytrtová Radmila, doc. PhDr. CSc.
Klugerová Jarmila, PaedDr. Ph.D.
Němejc Karel, Ing. Ph.D.
Nováková Daniela, Mgr. DiS., Ph.D.
Smékalová Lucie, PhDr. Ph.D. et Ph.D.
Stárek Lukáš, Mgr. MBA, DBA, Ph.D., dr. h. c.

Informace o útvaru

Historie:
V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze se původní katedra pedagogiky transformovala ke dni 1.6.2005 na Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále IVP) a nová katedra pedagogiky se stala jeho součástí stejně jako další vzniklé katedry. Původní katedra pedagogiky, jako rektorátní pracoviště byla zřízena již v roce 1964 a na základě dlouholeté historie přípravy učitelů pro zemědělství v Českých zemích byla zaměřena na oblast přípravy učitelů odborných předmětů pro střední odborné školy a učiliště zemědělských, lesnických a příbuzných oborů.
Zaměření:
Katedra pedagogiky (dále KP) zajišťuje výuku jednak v akreditovaných studijních programech garantovaných IVP (specializace v pedagogice), jednak i výuku některých dalších akreditovaných předmětů ve studijních programech jiných fakult a Institutu tropů a subtropů včetně předmětů v programech doktorského studia, týkající se přípravy v oblasti pedagogické, prezentační a pod. Rovněž výzkum a zahraniční aktivity jsou zaměřeny na oblast vzdělávání včetně agrárního komplexu.
Pedagogická činnost:
Katedra zajišťuje výuku v akreditovaných bakalářských studijních programech: Specializace v pedagogice - učitelství odborných předmětů Specializace v pedagogice - učitelství praktického vyučování Zajišťuje, nebo se spolupodílí na výuce předmětů pro jiné fakulty, jako je např. předmět poradenství pro fakultu APPZ, předmět didaktické a prezentační dovednosti pro studenty doktorského studia. Pedagogové KP se podílí rovněž na výuce v programech celoživotního vzdělávání a programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které organizuje IVP
Výzkumná činnost:
Katedra pedagogiky navazuje na rozsáhlou vědecko-výzkumnou činnost původní katedry pedagogiky. Vědecké a výzkumné aktivity IVP jsou na národní i mezinárodní úrovni zaměřeny na pedagogickou realitu sekundárního a terciárního vzdělávání a kompetence pedagogů, na tvorbu nových studijních programů . Výzkumné programy zahrnují projekty vnitřní grantové agentury ČZU, na národní úrovni granty MŠMT a MZe ČR a na mezinárodní úrovni projekty evropských grantových agentur. Výsledky jsou diseminovány mezi pedagogickou a odbornou veřejnost na národních a mezinárodních workshopech, seminářích a konferencích a ve vyžádaných přednáškách na zahraničních univerzitách.
Zahraniční styky:
Katedra pedagogiky pokračuje v četných zahraničních aktivitách původní katedry v oblasti pedagogické, výzkumné i studentských mobilit. Je rozvíjena reciproční výměna pedagogických pracovníků přednáškami na zahraničních univerzitách, a stejně tak zahraničních pedagogů na katedrách IVP. Bilaterální dohody se realizují v rámci programu Socrates-Erasmus s institucemi v Nizozemí, Finsku, Francii, Španělsku, Velké Británii. Prohlubuje se spolupráce s univerzitami na Slovensku. V oblasti výzkumu se především navazuje na projekty Comenius, Leonardo.
Další aktivity:
Katedra pedagogiky zajišťuje součinnost s ostatními katedrami a organizuje celouniverzitní mezinárodní konference zaměřené na oblast vzdělávání v agrárním prostoru. Podílí se na realizaci rozvojových projektů ČZU v různých zemích, např. v Namibii, Moldavii atd.
 
page foot