| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra práva

Útvar:
Katedra práva
Department of Law
Zkratka Kód Typ útvaru
KPr 11180 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kpr/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Cvik Eva Daniela, JUDr. Ing. Ph.D. et Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Řeháček Oldřich, JUDr. Ph.D., LL.M.
Tajemník:
Čermáková Mária, Ing.
Sekretariát:
Čermáková Mária, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Boháčková Švábová Jana, JUDr. Ph.D., LLM, MBA
Borská Jana, JUDr. Ph.D.
Cvik Eva Daniela, JUDr. Ing. Ph.D. et Ph.D.
Čermáková Mária, Ing.
Dodamgoda Arachchige Veronika, JUDr. Bc. Ph.D.
Fabšíková Tereza, JUDr. Ph.D.
Falteisková Sabina, JUDr. Ph.D.
Hort Radek, Mgr.
Janků Martin, doc. JUDr. CSc.
Jansa Viktor, JUDr. CSc.
Kadlecová Eva, JUDr.
Kellner Michal, JUDr. LL.M.
Krejčí Antonín, JUDr. Ing. MBA
Langpaul Martin, Mgr. et Mgr.
MacGregor Pelikánová Radka, JUDr. Ph.D., LLM, MBA
Mráčková Jitka, JUDr. CSc.
Reichert Michal, Mgr. DiS.
Řeháček Oldřich, JUDr. Ph.D., LL.M.
Řezníková Sylva, JUDr. Bc. Ph.D., MA
Světlíková Daniela, JUDr.
Vittková Hana

Informace o útvaru

Historie:
Právo se jako 1. semestrový předmět vyučovalo na Vysoké škole zemědělské již od roku 1961. Samostatná katedra práva vznikla v roce 1968. V letech 1976 až 1985 byla výuka zemědělskodružstevního práva politicky protěžována a katedra se stala jedním z významných center tohoto oboru. V roce 1985 se také otevřela veřejnosti formou kurzů pro vedoucí pracovníky zemědělských podniků. Od roku 1989 se zájem studentů o výuku práva zvyšoval takovou měrou, že v letech 1992/1993 již 60 studentů absolvovalo volitelnou dílčí státní zkoušku z předmětu \"Právní úprava podnikání\" a tento zájem přetrvává i v řadě jiných předmětů podnes. Od vzniku katedry do současnosti se ve vedení katedry postupně vystřídali prof. JUDr. Pavel Vokatý, CSc., doc. JUDr. Zbyněk Kieseweter, CSc., JUDr. Ing. Jiřina Homolková,CSc. a od roku 2000 je vedoucím katedry JUDr. Viktor Jansa, CSc.
Zaměření:
Posláním katedry práva je předat studentům základní rozsah právních znalostí, které jsou nutné pro jejich budoucí uplatnění. Soustava předmětů byla na všech fakultách přebudována tak, aby byly zabezpečeny návaznosti jednotlivých předmětů vyučovaných katedrou a studenti získali ucelený teoretický základ a na něj navazující podrobnější znalosti o jednotlivých právních odvětvích. Katedra práva je nejen největším šiřitelem dílčích právnických znalostí pro neprávníky v ČR, ale díky svému výukovému profilu si udržuje i vysokou kvalitatitvní úroveň při sledování nejnovějších právních trendů, souvisejících s implementací evropského práva do legislativního rámce ČR.
Pedagogická činnost:
Obecná část studia: Pro všechny fakulty (kromě ITSZ) katedra práva zajišťuje jak v rámci řádného studia, tak pro studenty dálkového studia, výuku předmětu „Základy právních nauk“. Jeho cílem je seznámit studenty se základy právního řádu ČR a naučit je orientovat se v právních předpisech. Specializační část studia: Specializační část studia zahrnuje předměty, které se podrobněji zabývají jednotlivými oblastmi práva významnými zejména z hlediska podnikání. Studenti mají možnost složit dílčí závěrečnou zkoušku z práva. Pro každý studijní obor v rámci PEF je vytvořen státnicový koridor, do kterého jsou zařazeny příslušné předměty z nabídky katedry práva.
Výzkumná činnost:
Ve vědeckovýzkumné oblasti katedra spolupracuje na interdisciplinárních tématech s ostatními katedrami a hledí si vlastní cesty zejména v oblasti zemědělského práva a práva životního prostředí.
Zahraniční styky:
Jednou z nejvýznamnějších zahraničních aktivit je bezesporu spolupráce se Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitře. Členové katedry práva se aktivně účastní konferencí, pořádaných Provozně ekonomickou fakultou, zejména pak právní sekce mezinárodní konference Agrární perspektivy. Tato sekce je pod patronátem katedry práva PEF ČZU. Podobně jako se slovenští kolegové účastní konferencí u nás, vystupují i někteří členové naší katedry na konferencích pořádaných na Slovensku.
Další aktivity:
Univerzita třetího věku Specializované kurzy pro interesovanou a odbornou veřejnost Praxe a exkurze
 
page foot