| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra systémového inženýrství

Útvar:
Katedra systémového inženýrství
Department of Systems Engineering
Zkratka Kód Typ útvaru
KSI 11160 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/ksi/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Šubrt Tomáš, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Houška Milan, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Houšková Beránková Martina, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Horáková Tereza, Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Burdych Petr, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Bartoška Jan, doc. Ing. Ph.D.
Bláhova Petra, Ing.
Brnka Matěj, Ing.
Brožová Helena, prof. RNDr. CSc.
Burdych Petr, Ing.
Dömeová Ludmila, doc. Ing. CSc.
Fejfar Jiří, Ing. Ph.D.
Flégl Martin, Ing. PhD.
Havazík Ondřej, Ing.
Havlíček Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
Hlavatý Robert, Ing. Ph.D.
Horáková Tereza, Ing. Ph.D.
Houška Milan, doc. Ing. Ph.D.
Houšková Beránková Martina, Ing. Ph.D.
Huguet Simona, Ing.
Chytilová Lucie, Mgr. Ing. Ph.D.
Jedlanová Tereza, Ing.
Kučera Petr, RNDr. Ph.D.
Kunhart Josef, Ing.
Kvasnička Roman, Ing. Ph.D.
Malinovský Vít, Ing. Ph.D.
Mauleshova Mira, Ing.
Pavlíčková Petra, Ing. Ph.D.
Peták Michal, Ing. Ph.D.
Pilný Jiří, Mgr.
Rydval Jan, Ing. Ph.D.
Saro Jan, Ing. MBA
Sedlářová Nehézová Tereza, Ing.
Selivanova Anna, Ing. Bc.
Svobodová Radka, Ing.
Šimůnek Jakub, Ing.
Šubrt Tomáš, doc. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Ve vývoji katedry systémového inženýrství (KSI) (původně katedry operační a systémové analýzy (KOSA)) se odráží celosvětový vývoj v oblasti využívání exaktních metod a modelů při ekonomickém vyhodnocování. PEF ČZU (dříve Vysoká škola zemědělská, VŠZ) v Praze zahájila, jak je všeobecně známo, svoji činnost v roce 1952. V roce 1955 byla oficiálně zřízena katedra statistiky a účetnictví, přičemž v roce 1955 se účetnictví oddělilo jako samostatná katedra a tím vznikla i samostatná katedra statistiky.Na této katedře se někteří pracovníci začali od 60tých let intenzivně zabývat o ekonomicko - matematické metody a tak od školního roku 1962/63 byl zaveden nový předmět: Lineární programování a katedra statisticky a matematických metod. roce 1966 vzniká z části pracovníků katedry statistiky nová katedry vědeckého programování, neboť se ukázalo, že jde o samostatný vědní obor, který se velmi rychle vyvíjí. Postupně, jak se rozšiřovala a měnila obsahová náplň předmětů vyučovaných katedrou, se ukázal původní název katedry málo výstižný a tak v roce 1969 byl zaměněn na výstižnější název - Katedra operační a systémové analýzy.
Zaměření:
V současné době je katedra samostatným pracovištěm a řadí se tak mezi obdobné katedry na jiných vysokých školách, kde existují pod různými názvy (např. katedra matematických metod (FM Jindřichův Hradec), katedra matematických metod v ekonomice (VŠB - Technická universita Ostrava), katedra systémové analýzy resp. katedra ekonnometrie (VŠE Praha). apod.) Je zřejmé, že postavení každé katedry závisí na dané struktuře příslušné fakulty a jejím obsahovém zaměření. Katedra se snaží o syntézu výuky exaktních nástrojů jak pro ekonomii, tak pro řízení a obchod v oblasti APK Katedra působí na Provozně ekonomické fakultě v Praze i v jejích centrech distančního vzdělávání (Cheb, Hradec Králové, Most, Klatovy, Jičín) a na Technické fakultě v Praze v těchto oblastech: výuka teoretického základu matematických metod v ekonomii, výuka aplikací se zaměřením na APK rozvíjení metodických přístupů k řešení rozhodovacích problému spolupráce na vědecko výzkumné činnosti spolupráce v oblasti vysokoškolské pedagogiky.
Pedagogická činnost:
Od roku školního roku 2002/2003 se na fakultě vyučuje nový magisterský studijní obor Systémové inženýrství, jehož je katedra odborným garantem. Mezi profilové předměty tohoto oboru patří z velké části právě předměty KSI, především Teorie systémů a aplikovaná systémová věda, Systémová analýza, Matematické metody v ekonomii, Rozhodovací modely, Systémy pro podporu rozhodování, Stochastické a simulační modely, Metody projektového řízení, Měkké přístupy a fuzzy modelování, Logistické systémy. Na všech ostatních studijních oborech fakulty se katedra podílí výukou minimálně dvou povinných předmětů. Kromě toho si studenti mohou vybrat z velké škály předmětů volitelných jak oblastí matematických základů operačního výzkumu, softwarové podpory metod operačního výzkumu, systémové analýzy a modelování a aplikací v APK). Katedra se rovněž podílí předmětem „Decision Support Systems“ a Mathematics for Economists na výuce v angličtině, na oboru EAM. Naprostá většina výuky je podpořena moderním softwarem ať již z oblasti profesionálních celků (MS Project, Lindo, MS Excel Solver, QSB) tak softwarem vlastní provenience. Některé softwarové celky z produkce katedry se postupem času staly i komerčně využívanými jak v ČR tak v zahraničí – především produkt LINKOSA.
Výzkumná činnost:
Ve výzkumné činnosti se katedra orientuje zejména na získávání grantů ve spolupráci s dalšími institucemi domácími (MZe, VŠE Praha, MZLU Brno, VÚZE Praha). V současné době se podílí na řešení výzkumného záměru MŠMT "Informační a znalostní podpora strategického řízení", ale především zahraničními - viz Zahraniční styky. Někteří pracovníci obdrželi v minulých letech mnoho významných grantových úkolů jak od organizací domácích - Fondu rozvoje vysokých škol, Národní agentury pro zemědělský výzkum, ESF - tak především od organizací evropských. Katedra se v minulých letech podílela i garantovala několik projektů v rámci programu Leonardo da Vinci (Open Distance Learning Module for Management Science“, PTLE, Fadertic, VE-CON, Tranee, YET, Building Bridges), programu Interreg (Ciberstrategy) dále projektů v rámci Pátého i Šestého rámcového programu EU (PRISMA, Beep, e-User, e-Inclusion).
Zahraniční styky:
Mezi nejaktivnější zahraniční partnery katedry patří především: Slovenská polnohospodarská univerzita Nitra; Universita zemědělských věd (BOKU) Vídeň, Rakousko; Etablissement National d Enseignement Superieur Agronomique de Dijon, Francie; Universita degli Studi di Udine, Itálie; Inniciativas Innovadoras, Pamplona, Španělsko; Danish Technological Institute, Kodaň, Dánsko; Dedalo Fundation, Tudela, Španělsko, University of Szeged Maďarsko; University of Patras, Řecko; Agricultural University of Iceland, Hvanneyri, Island; Austrian Academy of Sciences, Rakousko; University of Bremen, Německo; Local Futures Group, London, UK; University of Aveiro, Portugalsko; Telefónica Investigación y Desarrollo, Španělsko; NETU Consultants and University of Cyprus, Kypr; TREBAG Property and Project Management, Maďarsko; A.L.P. PECA d.o.o., Slovinsko; Technical University of Košice, Slovensko; RAND Europe, Holandsko; Steppingstones, Belgie; Institute of Technology, Carlow, Irsko; Forus Digital Business Consulting, Itálie; Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko; Centre for Urban and Regional Sociology, Rumunsko; ASM – Market Research and Analysis Centre, Polsko ; Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko; Vilnus Gediminas Technical University, Litva.
 
page foot