| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra informačních technologií

Útvar:
Katedra informačních technologií
Department of Information Technologies
Zkratka Kód Typ útvaru
KIT 11150 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kit/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Vaněk Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Šilerová Edita, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Jarolímek Jan, doc. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Suchá Melanie
Zástupce VT:
Benda Petr, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Ambruz Pavel, Ing.
Benda Petr, Ing. Ph.D.
Brabec Miroslav, Ing.
Burešová Tereza, Ing.
Cihelka Petr, Ing.
Čupić Stipan, Ing.
Galba Alexander, RNDr.
Havránek Martin, Ing. Ph.D.
Hellerová Ivana, Ing.
Hřebejková Jana, Ing.
Jarolímek Jan, doc. Ing. Ph.D.
Jungwirth Miroslav, Ing.
Kánská Eva, Ing. Ph.D.
Kholová Jana, Mgr. Ph.D.
Kovář Lukáš, Ing.
Kubata Karel, Ing. Ph.D.
Kubičková Martina, Ing.
Lohr Václav, Ing. Ph.D.
Lukáš Martin, Ing. Ph.D.
Masner Jan, Ing. Ph.D.
Mikeš Vojtěch, Ing.
Motyčková Věra, M.A.
Novák Jakub Štěpán, Ing.
Novák Vojtěch, Ing. Ph.D.
Očenášek Vladimír, Mgr. Ing. Ph.D.
Pavelka Miroslav, Ing.
Pavlík Jan, Ing. Ph.D.
Poláček Lukáš, Ing.
Samek Jakub, Ing.
Stehlík Zdeněk, Ing.
Stočes Michal, Ing. Ph.D.
Suchá Melanie
Šilerová Edita, doc. Ing. Ph.D.
Šimek Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Šimpachová Pechrová Marie, Ing. Ph.D.
Ulman Miloš, Ing. Ph.D.
Vaněk Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Vasilenko Alexandr, Ing. Ph.D.
Vokoun Tomáš, Ing.
Voral Vladimír, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra vznikla historicky z Katedry účetnictví a financí. Postupem času začaly mít předměty související s informačními systémy a jejich projektováním převahu nad účetnictvím, proto byla v roce 1980 katedra přejmenována na Katedru informačních soustav a využití počítačů (KISVP). V návaznosti na prohlubující se specializaci se tento útvar v roce 1991 rozdělil na Katedru informatiky (KI) a Katedru obchodu a financí (KOF). Katedra informatiky byla v roce 1998 dále rozčleněna na tři samostatné jednotky: Katedru informačních technologií (KIT), Katedru informačního inženýrství (KII) a Středisko informačních služeb (SIS).
Zaměření:
Katedra informačních technologií (KIT) se svým zaměřením - pedagogickou činností, vědecko-výzkumnou činností, poradenstvím, spoluprací s firmami a centrálními institucemi - řadí mezi profilující katedry Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Odbornou a pedagogickou činnost katedry zajišťuje 16 pedagogů, 6 techniků a 12 posluchačů doktorského studia - z toho 7 interních. KIT dále spolupracuje s řadou externích pracovníků a odborníků v oblasti ICT. Hlavním posláním KIT je výchova odborníků a vědeckovýzkumná činnost v oblasti aplikací informačních a komunikačních technologií při řízení sociálních a ekonomických procesů.
Pedagogická činnost:
KIT garantuje celouniverzitní předměty Informatika I a Informatika II a dalších 7 specializovaných předmětů v bakalářském stupni studia na PEF. V magisterském stupni studia katedra zabezpečuje 6 povinných předmětů a tři komplexní předměty SZZ (např. Internetové a sítové technologie) a dále nabízí 7 volitelných předmětů, které umožňují užší specializaci v oblasti ICT. Katedra zajišťuje 4 odborné předměty v rámci doktorských studijních programů.
Výzkumná činnost:
Výzkum KIT se orientuje především na tyto oblasti:

Informační management - aplikace nových informačních a komunikačních technologií v agrobyznysu,

e-learning - systémy pro podporu výuky,

portálová řešení - rozvoj agrárního WWW portálu Agris.cz,

internetové technologie a web design - Java a XML,

elektronické obchodování (e-commerce),

bezpečnost informačních systémů a její zajištění.

Katedra organizuje každoročně mezinárodní workshop na aktuální téma. Např. v roce 2007 Internet, výuka a videokonference.
Zahraniční styky:
Katedra spolupracuje s několika partnerskými institucemi v zahraničí. Mezi hlavní partnery patří: AgroParisTech a ENESAD Dijon (F), FUSAGx Gembloux (B), UNI DEBRECEN (H), UNI SIBIU (RO), SGWW Varšava (PL), BOKU Vídeň (A), UNI Hohenheim (D).
Další aktivity:
KIT spolupracuje s předními firmami v oboru ICT (HP, Microsoft, Novell, IBM,,…). Dále je rozvíjena spolupráce s VŠE, MZLU Brno, SPU Nitra, VÚZE, ČAZV, ČSÚ, ČSSI a dalšími partnery. Mezi ostatní činnosti KIT patří i rozsáhlá poradenská a konzultační činnost v oblasti ICT, zajišťování kurzů ICT v rámci celoživotní vzdělávání a kurzy ECDL (European Computer Driving Licence).
 
page foot