| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Právní oddělení

Útvar:
Právní oddělení
Zkratka Kód Typ útvaru
R-PRO 99740 oddělení

Vedení útvaru

Vedoucí:
Mádlová Iva, Mgr.

Členové útvaru

Členové:
Berger Pavel, JUDr.
Horáčková Alena
Hort Radek, Mgr.
Kohoutová Markéta, Mgr.
Krumbholcová Hana, Mgr.
Mádlová Iva, Mgr.
Smrčinová Lucie, Mgr.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Zabezpečuje komplexní agendu související s veřejnými zakázkami. Zajišťuje podporu jednotlivých pracovišť a školních podniků při zadávání zakázek. Zajišťuje smluvní agendu (sepisování smluv, kontrola přijatých návrhů smluv a související úkony, jako jednání se zástupci ČZU a se smluvními stranami, posouzení kupních smluv na převody majetku či smluv o zřizování věcných břemen) včetně licenčních smluv, problematiky autorského práva a smluv souvisejících se zahraničními aktivitami. Spolupracuje při uzavírání kolektivní smlouvy, konzultuje pracovně-právní problematiku jak s personálním oddělením, tak se zaměstnanci. Zpracovává vnitřní předpisy ČZU včetně jejich registrace na MŠMT. Připravuje dokumenty a podklady pro zasedání Správní rady ČZU a pro zasedání Akademického senátu ČZU. Zabezpečuje agendu spojenou s pohledávkami (vymáhání - jednání s dlužníky, upomínky, sepisování žalob, zastupování u soudů, exekuční řízení aj.). Připravuje podklady a zastřešuje škodní komisi ČZU. Poskytuje právní stanoviska, konzultace, poradenství.
 
page foot