| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Oddělení rozvoje a projektového řízení

Útvar:
Oddělení rozvoje a projektového řízení
Centre for Projects Implementation
Zkratka Kód Typ útvaru
R-ORPR 99810 středisko

Vedení útvaru

Vedoucí:
Nevěřil Jakub, Ing.
Prorektor pro strategii:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.
Bělčická Zuzana, Ing.
Filgasová Martina, Ing.
Hlavová Anna, Ing.
Hynková Michaela, Ing.
Janková Zuzana, Mgr.
Jechová Jitka, Ing.
Král Ladislav, Ing.
Mužíková Lucie, Ing.
Němcová Dana
Nevěřil Jakub, Ing.
Peterková Lucie, Ing.
Slavětínská Magdaléna, Ing.
Šeflová Tereza, Bc.
Šlechtová Karolína, Ing.
Toula Patrik, Ing.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Zajišťuje a koordinuje aktivity zaměřené na administrativní a technickou podporu pro navrhovatele a zpracovatele vědeckovýzkumných, vzdělávacích a investičních projektů na všech pracovištích univerzity. Spravuje a aktualizuje databáze projektových záměrů a kontaktních partnerů projektů. Komunikuje se státní správou, grantovými agenturami (TAČR, GAČR, NAZV, 7.RP /EK/, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) a navazuje spolupráci s partnerskými domácími i zahraničními univerzitami a se soukromými firmami v odpovídajících oblastech. Organizuje tematické informační semináře zaměřené na problematiku přípravy a zpracování návrhů projektů. Zabezpečuje procesní a informační podporu pro řešitele projektů v rámci domácích a zahraničních grantových agentur. Konzultuje sporné body v pravidlech zadávacích dokumentací u daných grantových agentur a zajišťuje hromadné odevzdávání návrhů projektů v řádných termínech ke grantovým agenturám. Monitoruje vývoj vnějšího prostředí, především pak strategie Rady pro výzkum, vývoj a inovace, dlouhodobý záměr MŠMT, výsledky mezinárodních auditů výzkumu, vývoje a inovací a implementuje je do strategických dokumentů ČZU. Vyhodnocuje úspěšnost/neúspěšnost podaných projektových žádostí (informování neúspěšných žadatelů a pomoc při odstranění nedostatků, vedení odvolacích řízení u grantových agentur). Vytváří statistiky a zabezpečuje organizaci a realizaci kontrol na žádost poskytovatelů finančních dotací.
 
page foot