| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Oddělení správy budov

Útvar:
Oddělení správy budov
Zkratka Kód Typ útvaru
R-OSB 99330 oddělení

Vedení útvaru

Vedoucí:
Kůrka Josef, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Bubeníková Jarmila
Kopecká Veronika
Kůrka Josef, Ing.
Mantlík Petr
Prášková Monika
Rabochová Miroslava
Thon Václav
Zvoníková Martina

Informace o útvaru

Další aktivity:
Oddělení správy budov vykonává správu a údržbu budov, spravuje podatelnu, RS Janov, aulu, archiv dokumentace staveb. Eviduje nemovitý majetek školy, spolupracuje při změnách vlastnictví a evidenci na katastru nemovitostí. Sestavuje a spravuje smlouvy na pronájem nemovitého majetku, organizuje a eviduje ubytování v RS Janov, Zajišťuje provoz a servis dodávek některých služeb a médií - výtahy, voda, odpad, plyn. Sestavuje statistická a jiná hlášení pro orgány státní správy - odpady, ubytování v RS Janov, odběr ze studen. Spravuje pasport budov a inženýrských sítí areálu Suchdol, Zpracovává vyjádření k cizím stavbám, pokud je ČZU účastníkem řízení, pro vlastní stavby spolupracuje se stavebním úřadem při jejich přípravě, výstavbě a kolaudaci. Spolupracuje při přípravě a realizaci staveb.
 
page foot