| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Oddělení správy budov

Útvar:
Oddělení správy budov
Zkratka Kód Typ útvaru
R-OSB 99330 oddělení

Vedení útvaru

Vedoucí:
Kůrka Josef, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Frayerová Eva
Kůrka Josef, Ing.
Mantlík Petr
Zvoníková Martina

Informace o útvaru

Další aktivity:
Oddělení správy budov - vykonává správu a údržbu budov, - spravuje rekreační středisko Janov, organizuje a eviduje ubytování, - spravuje aulu, - vede a spravuje archiv dokumentace staveb, - eviduje nemovitý majetek školy, - spolupracuje při změnách vlastnictví a evidenci na katastru nemovitostí, - sestavuje a spravuje smlouvy na pronájem nemovitého majetku, - zajišťuje provoz a servis dodávek některých služeb a médií - výtahy, voda, odpad...po smluvní a fakturační stránce, - sestavuje statistická a jiná hlášení pro orgány státní správy - odpady, ubytování v RS Janov, odběr ze studen... , - spravuje pasport budov a inženýrských sítí areálu Suchdol, - zpracovává vyjádření k cizím stavbám, pokud je ČZU účastníkem řízení, pro vlastní stavby spolupracuje se stavebním úřadem při jejich přípravě, výstavbě a kolaudaci, - spolupracuje při přípravě a realizaci staveb.
 
page foot