| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra ekonomiky

Útvar:
Katedra ekonomiky
Department of Economics
Zkratka Kód Typ útvaru
KE 11110 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/ke    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Čechura Lukáš, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Tomšík Karel, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Pánková Ludmila, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Fílová Zdeňka
Zástupce VT:
Jiral Jiří, Ing.
Editor CV:
Čtyroká Hana, Ing.
Editor CV:
Jiral Jiří, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Abu Zummarová Adriana, Ing. Mgr.
Altouma Ahmed
Anajwala Denim Umeshkumar, Ing.
Andrýsková Martina, Ing.
Appiah-Kubi Seth Nana Kwame
Aulová Renata, Ing. Ph.D.
Bajan Bartłomiej
Bardová Zuzana, Ing.
Bartoňová Klára, Ing.
Benešová Irena, doc. Ing. Ph.D.
Boučková Bohuslava, Ing. CSc.
Brecklová Veronika, Ing.
Caetano Joao Mario Augusto, Ing. PhD.
Čechura Lukáš, prof. Ing. Ph.D.
Čermák Jiří, Ing. Ph.D.
Čermák Michal, Ing.
Červený Jaroslav, Ing.
Čtyroká Hana, Ing.
Ejiba Lubanda Jean-Paul
Fílová Zdeňka
Fördöš Julius, Ing.
Gebeltová Zdeňka, Ing. Ph.D.
Gent Jusufi
Gouri Boyinová Sumudu Namali, Ing.
Guth Karel, Ing.
Güven Eylül, Ing.
Haidar Sawsan
Hálová Pavlína, Ing. Ph.D.
Hasa Lucia, Ing.
Havlíková Michaela, Ing. Ph.D.
Hazer Ali, Ing.
Heijman Wilem
Hlaváček Martin, Ing.
Ho Huong Lien, Ing.
Hojiev Ruslan, Mgr. MSc.
Homolka Jaroslav, prof. Ing. CSc.
Chea Sivpheng, Ing.
Ibrahim Mohammed Ali
Israilova Aiganysh
Janecká Marie, Ing.
Jiral Jiří, Ing.
Karasová Lucie, Ing.
Kobera Lukáš, Ing.
Kotyza Pavel, Ing. Ph.D.
Kuna Zbyněk, Ing. Ph.D.
Kuzmenko Elena, Mgr. Ph.D.
Laction Florin
Lamžová Martina, Ing.
Landová Petra, Ing.
Mach Jiří, Ing. Ph.D.
Maier Tomáš, PhDr. Ing. Ph.D.
Maitah Mansoor, prof. Ing. Ph.D. et Ph.D.
Malaťáková Jitka, Ing.
Malec Karel, Ing. Ph.D.
Malinová Adéla, Ing.
Malý Michal, doc. Ing. Ph.D.
Martinec Lukáš, Ing.
Marušiak Jiří, Ing.
Mazánková Jana, Ing.
Moravec Jiří, Ing.
Mullen Jan Kevin, Ing.
Murjan Ahmed Nuri Muftah, Ing.
Mussa Mohamed Omar, Mgr.
Náglová Zdeňka, Ing.
Ortikov Akhmadjon
Pandya Bhavesh Bharatkumar
Pánková Ludmila, Ing. Ph.D.
Pařízek Vojtěch
Petriashvili Mariam, Ing.
Phiri Joseph
Pismennyi Sergei, Ing.
Pletichová Dobroslava, Ing.
Pokorný Jiří, Mgr.
Pola Martin, PhDr. Ing.
Pola Tomáš, Ing.
Procházka Jan, Ing.
Procházka Petr, doc. Ing. MSc, Ph.D.
Procházka Václav, Ing.
Rumánková Lenka, Ing. Ph.D.
Rza Orkhan, Ing.
Řezbová Helena, Ing. Ph.D.
Sahatqija Jeta
Sailesh Kafle
Saleem Nayif, Ing.
Skalický Adam, Ing.
Slaboch Josef, Ing. Ph.D.
Smeets Křístková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.
Smetanová Lucie, Ing.
Smutka Luboš, prof. Ing. Ph.D.
Soleimani Daryoush
Steininger Michal, Ing. Ph.D.
Suvorova Victoria, B.Sc. M.Sc.
Svatoš Miroslav, prof. Ing. CSc.
Šeráková Petra, Ing.
Šír Jiří, Ing.
Škaloud Jakub, Ing.
Škubna Ondřej, Ing. et Ing. Ph.D.
Šťastná Aneta, Ing.
Tanner Leopold, Ing.
Tomashevskyi Yevhen, Ing.
Tomšík Karel, doc. Ing. Ph.D.
Trnková Gabriela, Ing. Ph.D.
Tsenteradze Anna, Ing.
Tůma Vlastislav, Ing.
Vacek Tomáš, Ing. PhD.
Vališ Zdeněk
Valúch Martin, JUDr.
Vlček David, Ing.
Vybíralová Monika, Ing.
Yurik Sergey
Zaganjori Orhan, Ing.
Zarkua Tatia
Žáková Kroupová Zdeňka, doc. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Historická předchůdkyně dnešní Katedry ekonomiky Katedra zemědělské ekonomiky patřila ke třem zakládajícím katedrám Ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze, z nichž se postupně vyčleňovaly i další katedry Provozně ekonomické fakulty. Katedra ekonomiky je od vzniku fakulty jedním z významných pracovišť PEF.
Zaměření:
Katedra ekonomiky patří od vzniku fakulty k základním pracovištím určujícím profil PEF. Z hlediska struktury základních a volitelných předmětů zajišťovaných katedrou dochází k permanentním změnám směrem k posílení úseku obecné podnikatelské činnosti a orientace na problematiku EU. Dochází tak k optimalizaci poměru znalostí studentů ve vztahu k zemědělství, agrobyznysu a podnikatelskému prostředí vůbec se zohledněním vstupu ČR do Evropské unie, což odpovídá stávajícím poměrům na trhu práce. Výuka povinných, fakultativních a doplňkových ekonomických předmětů je katedrou zajišťována prakticky pro studenty všech fakult a oborů, včetně regionálních středisek kombinovaného vzdělávání, v rámci bakalářského a magisterského studia, jakož i doktorského studia. Katedra je gestorem studijního oboru Evropská agrární diplomacie a významně se podílí na zabezpečení výuky a organizace MSc Agricultural Economics and Management.
Pedagogická činnost:
Katedra zajišťuje výuku na oborech: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Veřejná správa a regionální rozvoj, Evropská agrární diplomacie, MSc. – Agricultural Economics and Management. Povinné předměty: Ekonomika agrárního sektoru, Ekonomika podniků, Agrární politika, Ekonometrie, Ekonomika světového zemědělství, Evropská integrace, Agrární a strukturální politika. Volitelné předměty: Hodnocení podnikatelské činnosti, Světový obchod se zemědělskými komoditami, Ekonomika veřejného sektoru, Cenné papíry a burzy, Ekonomika světového hospodářství, Ekonomika a politika životního prostředí, Investice a dlouhodobé financování, Kalkulace nákladů a cen, Personální finance a investování, Prognostické metody, Systém daní, Finanční řízení podniku. Cizojazyčná výuka: Pro obor MSc. – Economics of Agribusiness, Agrarian Policy, Econometric Modelling, Business Economics. Výuka s německou terminologií: Základy podnikové ekonomiky, Ekonomika zemědělských podniků.
Výzkumná činnost:
Těžiště výzkumných aktivit je v současnosti soustředěno na řešení výzkumného záměru „Ekonomika zdrojů“ podporovaného MŠMT pod číslem MSM 6046070906). Za velmi pozitivní lze považovat široké zapojení prakticky všech pracovníků katedry a doktorandů do této perspektivní formy výzkumné činnosti. Tato forma umožňuje dlouhodobější stabilizaci zaměření výzkumu katedry a současně komplexní přístup při řešení výzkumných témat na základě mezikatedrové spolupráce. Kromě toho jsou řešeny granty získané v rámci GAČR, NAZV a FRVŠ a 6. rámcového programu EU. Výsledky výzkumu jsou prezentovány pracovníky katedry ve vědeckých časopisech, na mezinárodních konferencích v zahraničí a zejména na mezinárodních konferencích pořádaných různými univerzitami v ČR.
Zahraniční styky:
Podařilo se stabilizovat vysoký rozsah a funkční úroveň zahraničních partnerských vztahů. Studijní a pracovní zahraniční cesty, hrazené převážně z externích zdrojů, se stávají integrální součástí realizace rozvojových záměrů v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné. V rámci programu ERASMUS/SOCRATES má katedra uzavřeny bilaterální dohody s UNI Hohenheim, TU München, HU Berlin a BOKU Vídeň. V rámci těchto dohod se realizují výměnné pobyty pedagogů (zajištění přednášek) a studijní pobyty doktorandů a studentů.
Další aktivity:
Katedra ekonomiky participuje velmi podstatně na akcích fakultního významu, např. mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy, na zajištění letní školy amerických studentů, na přípravě Dne otevřených dveří ad. Katedra vykazuje i poměrně širokou spolupráci se společenskou praxí. Katedra se podílí na vzdělávání pracovníků státní správy v resortu zemědělství, a to jak personálně, tak i zpracováním studijních textů.
 
page foot