| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra chovu hospodářských zvířat

Útvar:
Katedra chovu hospodářských zvířat
Department of Animal Science
Zkratka Kód Typ útvaru
KCHHZ 21320 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kchhz/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Stupka Roman, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Stádník Luděk, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Nohejlová Lenka, Ing.
Sekretariát:
Nováková Zdeňka
Zástupce VT:
Čítek Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Nohejlová Lenka, Ing.
Editor CV:
Stádník Luděk, doc. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Zita Lukáš, doc. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Bahelka Ivan, Ing.
Codl Radim, Ing.
Čítek Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Ducháček Jaromír, Ing. Ph.D.
Edrová Jitka, Ing.
Folbrechtová Kateřina, Ing.
Gašparík Matúš, Ing. Ph.D.
Chodová Darina, doc. Ing. Ph.D.
Janošíková Martina, Ing.
Kluzáková Eva, Ing. Ph.D.
Krunt Ondřej, Ing.
Málková Anežka, Ing.
Neumann Cyril, Ing.
Nohejlová Lenka, Ing.
Nováková Zdeňka
Okrouhlá Monika, Ing. Ph.D.
Petričáková Kristýna, Ing.
Ptáček Martin, Ing. Ph.D.
Savvulidi Filipp, Ing. Ph.D.
Schreinerová Markéta, Bc. Ing.
Sochor Adam, Ing.
Stádník Luděk, doc. Ing. Ph.D.
Starostová Lucie, Ing.
Stupka Roman, prof. Ing. CSc.
Süssenbeková Hana, Ing.
Šprysl Michal, doc. Ing. CSc.
Tůmová Eva, prof. Ing. CSc.
Tyl Jan, Ing.
Valenta Gabriela, Ing.
Vorel Jakub, Ing.
Vrhel Marek, Ing.
Zadinová Kateřina, Ing. Ph.D.
Zita Lukáš, doc. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra speciální zootechniky (KSZ) vznikla na FAPPZ, sloučením kateder chovu skotu a mlékařství, chovu prasat a drůbeže.
Zaměření:
Nejvýznamější publikace 2010-2011:
Beran, J., Louda, F. & Stadnik, L. 2010. The effect of egg yolk on the survival of sperm from an ai dose after thawing. Reproduction in Domestic Animals, 45, 78-78.
Dvorakova, V., Stupka, R., Sprysl, M., Citek, J., Okrouhla, M., Kluzakova, E. & Kratochvilova, H. 2011. Effect of the missense mutation Asp298Asn in MC4R on growth and fatness traits in commercial pig crosses in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 56, 176-180.
Heindl, J., Ledvinka, Z., Englmaierova, M., Zita, L. & Tumova, E. 2010. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 55, 572-578.
Lewis, P. D., Gous, R. M. & Tumova, E. 2010. Broiler performance and bone strength minimally affected by either a simulated dusk or night-interruption photoperiod. South African Journal of Animal Science, 40, 1-5.
Makovicky, P., Dudova, M., Tumova, E., Rajmon, R. & Vodkova, Z. 2011. Experimental study of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on a model of starving chickens: Is generalization of steatosis accompanied by fibrosis of the liver tissue? Pathology Research and Practice, 207, 151-155.
Sprysl, M., Citek, J. & Stupka, R. 2010. Interaction of selected production indicators of the economics of pork production. Czech Journal of Animal Science, 55, 1-10.
Stadnik, L., Louda, F., Bezdicek, J., Jezkova, A. & Rakos, M. 2010. Changes in teat parameters caused by milking and their recovery to their initial size. Archiv Fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 53, 650-662.
Tuma, J., Tumova, E. & Valasek, V. 2010. The effect of season and parity order on fertility of rabbit does and kit growth. Czech Journal of Animal Science, 55, 330-336
Pedagogická činnost:

Katedra speciální zootechniky zajišťuje výuku předmětů:
  • chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koní
  • jezdectví
  • chov kožešinových zvířat a králíků, laboratorních zvířat
  • reprodukce a inseminace hospodářských zvířat v různém rozsahu na všech fakultách ČZU.
Zvýšená pozornost je věnována praktické výuce, u které je volena forma samostatné práce studentů, ve vybraných předmětech na zpracování projektů a výchovu studentů k týmové práci.

Po odborné a organizační stránce zajišťujeme také provoz Jízdárny ČZU (ŠZP Lány- hosp.Suchdol), kde probíhá výuka předmětů chov koní, jezdectví a další. Mimo výuku toto pracoviště plně slouží všem studentům pro využití jejich volného času a zájmu o danou problematiku.
Výzkumná činnost:

Katedra se podílí na řešení grantových úkolů NAZV ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves a VÚCHS Rapotín, koordinuje Program ochrany genetických zdrojů králíků a nutrií v rámci Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, řeší 4 externí granty v rámci FR VŠ.

Další část výzkumu souvisí s hospodářskou činností formou externích podnikových grantů. Výzkum v oblasti chovu prasat se realizuje na detašovaném pracovišti katedry v nadstandardní Testační a pokusné stanici prasat v Ploskově, která je vybavena nejmodernější technologií pro testování prasat.

Intenzivní je také zapojení katedry do výzkumných záměrů fakulty. Pro řešení všech těchto úkolů je katedra vybavena třemi laboratořemi – mléko, maso, reprodukce.

Výsledky vlastní vědecké činnosti jsou publikovány v odborných a vědeckých časopisech a konferencích v zahraničí i ČR.
Další aktivity:
 
page foot