| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. (5159)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace online
Prezenční konzultace probíhají výlučně po dohodě emailem v Út od 17:30 do 18:30 na E 131.

Online konzultace probíhají v MS Teams výlučně po domluvě emailem, obvykle nabízený čas je ve ST a ČT od 18 hodin.

Konzultaci poptejte emailem na moravec@pef.czu.cz.

Pokud vše selže, volejte 608 204 084.


Informace od vedoucího práce pro vedené bakalanty a diplomanty jsou k dispozici na https://projekty2.czu.cz/course/view.php?id=15.Kód předmětu Název předmětu
Citace

KRIVKO, M. – MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – SMUTKA, L. – ŠÁLKOVÁ, D. Frequent Discounts and Loss of VAT for the State Budget of the Czech Republic: Scenario Estimations for Milk. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 11, s. 1-14. ISSN: 2071-1050.

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – BÍNA FILIPOVÁ, D. – KUČÍRKOVÁ, L. Evaluation of estimated direct health expenses on tobacco- and alcohol-related diseases in context of excise taxes revenues in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 2021, roč. 29, č. 2, s. 143-152. ISSN: 1210-7778.

MORAVEC, L. – HINKE, J. – **ŠIMEK, B. THE ELECTRONIC RECORDS OF SALES IN THE LIGHT OF THE CURRENT BUSINESS WORLD DEVELOPMENT. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 04.10.2017, Rajecké Teplice, SLOVAKIA. ZILINA, 010 01, SLOVAKIA: UNIVERZITY OF ZILINA, FACULTY OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, 2021. s. 1638-1645.

MORAVEC, L. – HINKE, J. – **BORSICZKÁ, M. VAT Gap Estimation and Influence of Selected Methods of Financial Administration on its Reduction. Danube: Law and Economics Review, 2021, roč. 12, č. 1, s. 45-60. ISSN: 1804-6746.

MORAVEC, L. – HINKE, J. – **BORSICZKÁ, M. Fiscal effect of VAT control statement - Case study of the Czech Republic. ..., 2021, roč. 69, č. 3, s. 365-377. ISSN: N.

KRIVKO, M. – MORAVEC, L. – ŠÁLKOVÁ, D. – SMUTKA, L. – KUKALOVÁ, G. Impact of permanent sales discounts on value added tax revenues: Case of basic food in the Czech Republic. Journal of International Studies, 2021, roč. 14, č. 4, s. 143-156. ISSN: 2071-8330.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Výzkumná zpráva deklarující vlastnosti rizikové analýzy. Praha: Generální finanční ředitelství ČR, 2021, 18s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Souhrnná výzkumná zpráva obecně deklarující vlastnosti rizikové analýzy. Praha: Generální finanční ředitelství ČR, 2021, 20s. ISBN: ,

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – **WEBER, K. – PFEIFEROVÁ, D. – **ASKARBAYEVA, S. – **KOZLOVÁ, H. Možnosti optimálního nastavení daně z nemovitých věcí z pohledu obce. Praha (online): , 2021, 109s. ISBN: ,

JEČMÍNEK, J. – MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. Vliv agresivního daňového plánování na inkaso daně z příjmů právnických osob. Politická ekonomie, 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-17. ISSN: 0032-3233.

JEČMÍNEK, J. – KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. Volatility modelling and VAR: The case of Bitcoin, ether and ripple. Danube: Law and Economics Review, 2020, roč. 11, č. 3, s. 253-269. ISSN: 1804-8285.

MORAVEC, L. – KRIVKO, M. – SMUTKA, L. – ŠÁLKOVÁ, D. FREQUENT DISCOUNTS AND LOSS OF VAT FOR THE STATE BUDGET OF CZECH REPUBLIC: SCENARIO ESTIMATIONS FOR MILK, EGGS AND POULTRY . In PROCEEDINGS - of the 29th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Czech University of Life Sciences Prague, Facul. CZU Prague: Czech University of Life Sciences, Prague Faculty of Economics and Management, 2020. s. 223-230.

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – BÍNA FILIPOVÁ, D. – **BAŘTIPÁN, M. Success Rate of Tax Arrears Recovery: Czech Republic Case Study. In Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020 02.04.2020, Hradec Králové. Hradec Králové, Czech Republic : University of Hradec Králové, 2020. s. 407-416.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **BROM, O. Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva projektu TL01000408. Praha: Generální finanční ředitelství ČR, 2020, 18s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. Závěrečná výzkumná zpráva projektu TL01000408 s utajovaným obsahem . Praha: Generální finanční ředitelství ČR, 2020, 35s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Souhrnná výzkumná zpráva projektu TL02000289 mapující dostupnost, validitu a kvalitu dat v obecné rovině. Praha: Generální finanční ředitelství ČR, 2020, 16s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Výzkumná zpráva projektu TL02000289 mapující dostupnost, validitu a kvalitu dat. Praha: Generální finanční ředitelství ČR, 2020, 20s. ISBN: ,

SIROHI, J. – KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. Analysis of Regional Disparities in Agriculture Focusing on Economically Weak Regions of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 2, s. 141-153. ISSN: 1211-3174.

MORAVEC, L. – HINKE, J. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLAPÁKOVÁ, A. Comparison of Tax Burden on Farms in Selected US States. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 839-851. ISSN: 1211-8516.

KUKALOVÁ, G. – JEČMÍNEK, J. – MORAVEC, L. – BÍNA FILIPOVÁ, D. Municipal Finance Education Results at FEM CULS Prague Appraisal. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 146-153.

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – BÍNA FILIPOVÁ, D. – **JANÁČEK, V. Lowered VAT Rate Transfer to the Consumer Prices: Selected Medicaments Case Study. In European Financial Systems 2019: Proceedings of the 16th International Scientific Conference 24.06.2019, Brno, Czech Republic. Brno, Czech Rep.: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 1-8.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem - Návrhy řešení. Praha: Generální finanční ředitelství, Finanční správa ČR, 2019, 31s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **BROM, O. Souhrnná výzkumná zpráva - Návrhy řešení. Praha: Generální finanční ředitelství, Finanční správa ČR, 2019, 18s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – PAVLÍČEK, J. – ROHAN, J. – KUKALOVÁ, G. TAX LAB GAME, TAX LAB GAME, , 2019, XX - Nepřiřazeno, TAX LAB GAME, xxx, xxx, xxx, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

MORAVEC, L. – ROHAN, J. – **HINKE, PHD., I. ESTIMATION OF INTERNATIONAL TAX PLANNING IMPACT ON CORPORATE TAX GAP IN THE CZECH REPUBLIC. E+M Ekonomie a Management, 2019, roč. XXII, č. 1, s. 157-171. ISSN: 1212-3609.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – PILAŘ, T. – **KOVÁČOVÁ, B. – ROHAN, J. – **ČÁBELKOVÁ, I. – HINKE, J. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Studie komplexně definující daňovou mezeru korporátních daní v ČR a její relativní význam. Praha: Generální finanční ředitelství ČR, 2019, 66s. ISBN: ,

KUKALOVÁ, G. – BÍNA FILIPOVÁ, D. – MORAVEC, L.; idPublikace = 77239; Název: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením-- Neexistuje podtyp publikace --

JEČMÍNEK, J. – MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – BÍNA FILIPOVÁ, D.Tax Freedom Day of EU-28 Trend . 2018, .

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **HINKE, PHD., I. – **TICHÁ, Z.Effects of Financial Accounting Harmonization on Agribusiness. 2018, .

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – JEČMÍNEK, J. – **MARTÁSKOVÁ, B.; idPublikace = 77242; Název: Financial Crisis Influence on Tax Mix Changes-- Neexistuje podtyp publikace --

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – SIROHI, J. Selected Efficiency Factors of Agricultural SME in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2018, roč. 26, č. 43, s. 184-195. ISSN: 1211-555X.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – JEČMÍNEK, J. – **PTÁČEK, M. Czech Household Tax Burden Estimation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 6, s. 1557-1564. ISSN: 1211-8516.

MORAVEC, L. – **HINKE, PHD., I. – KUKALOVÁ, G. – **MYSLIVCOVÁ, J.Globální efekty kontrolního hlášení u DPH: případová studie komparace České republiky a Slovenska. 2018, .

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – BÍNA FILIPOVÁ, D. – **WEBROVÁ, K.Excise Taxes Rates Changes Effects on Tax Yields in Global Economy: Czech Republic Case Study . 2018, .

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. Zpráva o implementaci výsledků TAČR TD020359. Praha: TAČR, 2018, 11s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. Závěrečná zpráva projektu TAČR TD03000313. Praha: TAČR, 2018, 34s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem - Závěry auditu zdrojů v kontextu potřeb projektu a doporučení pro aplikačního garanta. Praha: Generální finanční ředitelství, Finanční správa ČR, 2018, 30s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. – **HÁVA, O. Souhrnná výzkumná zpráva - Závěry auditu zdrojů v kontextu potřeb projektu a doporučení pro aplikačního garanta. Praha: Generální finanční ředitelství, Finanční správa ČR, 2018, 16s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – **HINKE, PHD., I. – **KAŇKA, S. Stanovení mezery DPH - případ České republiky. Politická ekonomie, 2018, roč. 66, č. 4, s. 450-472. ISSN: 0032-3233.

JEČMÍNEK, J. – KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – BÍNA FILIPOVÁ, D.; idPublikace = 78083; Název: Tax Courses Exams Results at FEM CULS Prague Evaluation-- Neexistuje podtyp publikace --

MORAVEC, L. – **HINKE, PHD., I. – KUKALOVÁ, G. – **TICHÁ, Z. Effects of Financial Accounting Harmonization on Agribusiness. In EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2018: PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 25.06.2018, Brno. Brno: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 436-444.

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – JEČMÍNEK, J. – **MARTÁSKOVÁ, B. Financial Crisis Influence on Tax Mix Changes. In EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2018: PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 25.06.2018, Brno. Brno: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 355-363.

ŠÁLKOVÁ, D. – KUČERA, P. – MORAVEC, L. Effect of introducing second reduced rate of VAT on consumer purchase behaviour with gluten free food. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1045-1053. ISSN: 1211-8516.

ROHAN, J. – MORAVEC, L. Tax Information Exchange Influence on Czech Based Companies’ Behavior in Relation to Tax Havens. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 721-726. ISSN: 1211-8516.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – PTÁČEK, M. Tax Rate Changes Impact on Mineral Oils Taxes Yields in the Czech Republic. In European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference 26.06.2017, Brno. Brno: Masaryk University, 2017. s. 86-94.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem (V) - výsledek projektu TAČR TD03000313 - Zpráva interního auditu postupů. Praha: Generální finanční ředitelství, Finanční správa České republiky, 2017, 14s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem (V) zahrnující vytvořené algoritmy - výsledek projektu TAČR TD03000313. Praha: Generální finanční ředitelství, Finanční správa České republiky, 2017, 43s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. Zpráva o implementaci projektu TAČR TD020359. Praha: TAČR, 2017, 24s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – **ŠLIK, L. Závěrečná zpráva projektu TAČR TD03000313. Praha: TAČR, 2017, 29s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – HINKE, J. – KAŇKA, S. EVALUACE POSTUPŮ KE STANOVENÍ MEZERY DPH. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 17.05.2017, Bratislava. Bratislava: EKONÓM, 2017. s. 778-786.

MORAVEC, L. – HINKE, J. – **ŠIMEK, B. THE ELECTRONIC RECORDS OF SALES IN THE LIGHT OF THE CURRENT BUSINESS WORLD DEVELOPMENT. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 04.10.2017, Rajecke Teplice, Slovakia. Zilina: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2017. s. 1638-1645.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – HÁVA, O. – ŠLIK, L. Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem - výsledek projektu TAČR TD03000313. Praha: Generální finanční ředitelství, 2016, 24s. ISBN: D6/2016-GFŘ,

NERUDOVÁ, D. – MORAVEC, L.; idPublikace = 70973; Název: GAARs - A Key Elements of Tax Systems in the Post-BEPS World (Czech Republic, chapter 10) -- Neexistuje podtyp publikace --

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – REGNEROVÁ, O. – PTÁČEK, M.; idPublikace = 72874; Název: Tax Yields of Excise Duties Applied to Tobacco Products and Alcoholic Beverages-- Neexistuje podtyp publikace --

NERUDOVÁ, D. – MORAVEC, L. Trends and Players in Tax Policy. Amsterdam: IBFD, 2016, 820s. ISBN 978-90-8722-359-5. Trends and Players in Tax Policy - Czech Republic, s. 299-328.

MORAVEC, L. – RADVAN, M. Surcharges and Penalties in Tax Law. Amsterdam: IBFD, 2016, 814s. ISBN 978-90-8722-371-7. Surcharges and Penalties in Tax Law - Czech Republic, s. 259-282.

MORAVEC, L. – HÁVA, O. Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem – výsledek projektu TAČR TD020359. Praha - GFŘ: GFŘ, 2015, 39s. ISBN: ,

MORAVEC, L. – NERUDOVÁ, D. NEW EXCHANGE OF INFORMATION VERSUS TAX SOLUTIONS OF EQUIVALENT EFFECT. Amsterdam: IBFD, 2015, 626s. ISBN 978-90-8722-348-9. Czech Republic - national report - NEW EXCHANGE OF INFORMATION VERSUS TAX SOLUTIONS OF EQUIVALENT EFFECT, s. 243-254.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. – HÁVA, O. Podtyp: Výzkumná zpráva; Zpráva zobecňující výstupy projektu - určena jako základní složka nabídky pro potenciální zájemce a zahraniční trhy. 2015, .

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. Investments Allocation Tax Factors in Pre-crisis Time . In European Financial Systems 2014 12.06.2014, Lednice, Czech Republic. Brno: Masaryk University, 2014. s. 396-402.

MORAVEC, L. – NERUDOVÁ, D. Cahiers de droit fiscal international - Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. The Hague, The Netherlands: International Fiscal Association, 2013, 843s. ISBN 978-90-12-39068-2. Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities - Czech Republic, s. 223-248.

MORAVEC, L. – NERUDOVÁ, D. Tax Secrecy and Tax Transparency - The Relevance of Confidentiality in Tax Law. Frankfurt am Main: Peter Lang GmBH, 2013, 1215s. ISBN 978-3-631-62746-4. National report: Czech Republic, s. 335-365.

NERUDOVÁ, D. – MORAVEC, L. The Impact of the OECD and the UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 30s. ISBN 978-1-107-01972-0. The Impact of the OECD and the UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties in the Czech Republic, s. 325-355.

**NERUDOVÁ, D. – MORAVEC, L. The impact of the OECD and un model conventions on bilatera tax treaties. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 1190s. ISBN 978-113909568-6. The Czech Republic, s. 325-355.

MORAVEC, L.; idPublikace = 53950; Název: nominace jako "national reporter" za IFA ČR na mezinárodní konferenci IFA 2013-- Neexistuje podtyp publikace --

 
page foot