| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D. (63)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2335
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny :: LS 2023/2024
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KREJČOVÁ, K. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. PERCEIVED PARENTAL STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT BY UNIVERSITY STUDENTS. In Proceedings of the 18th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2021 03.06.2021, Czech University of Life Sciences Prague. Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 65-71.

CHÝLOVÁ, H. – KREJČOVÁ, K. – MICHÁLEK, P. – KOLMAN, L. MENTAL LOAD: THE NEED FOR SOCIAL SUPPORT AND STRESS AVOIDANCE AT UNIVERSITY STUDENTS. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Czech University of Life Sciences Prague. Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 116-122.

CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – **KREJČOVÁ, K. – NATOVOVÁ, L. Internality at FEM CULS students over a decade – predictor of academic success?. In Proceedings of the 16th International conference ERIE 2019 06.06.2019, Praha, CULS. Prague: Czech University of Life Sciences, Prague, 2019. s. 97-104.

CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. – NATOVOVÁ, L. Future Agriculturists: Czech and U.S. Agricultural Students' Attitudes Towards Agriculutre. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 4, s. 251-258. ISSN: 1211-3174.

**KREJČOVÁ, K. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. A Role of Siblings in Perception of Academic Self-Efficacy and Social Support. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 4, s. 126-134. ISSN: 2336-2375.

**KREJČOVÁ, K. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Constellations of siblings and their impact on education. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha, Suchdol. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 129-135.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – NATOV, P. Full-time or combined studies: Different personalities in different study modes?. In ERIE 2019 07.06.2018, Praha, CULS. Prague: Czech University of Life Sciences, Prague, 2018. s. 125-131.

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. Validace Suchdolských dotazníků. In Psychologické dny 2016 12.09.2016, Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. s. 99-108.

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. Validace Suchdolských dotazníků. In Psychologické dny 2016 07.09.2016, Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 99-108.

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP, verze 2015, SIPP Questionnaire, version 2015, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Dotazník SIPP, verze 2015, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M030/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ, EISQ Questionnaire, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, perceived organizational support, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, dotazník EISQ, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M029/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP 1.0, Questionnaire SIPP 1.0, work motivation, self-determination theory, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, SIPP 1.0, http://sipp.forestoffice.eu, http://sipp.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ 1.0, Questionnaire EISQ 1.0, organizational support, work motivation, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, Dotazník EISQ 1.0, http://eisq.forestoffice.eu, http://eisq.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – MICHÁLEK, P. PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF FOREIGN STUDENTS AT FEM, CULS. In Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education, 11th International Conference 05.06.2014, Praha 6 - Suchdol. Praha: PEF ČZU, 2014. s. 248-254.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – NATOV, P. COPING, SELF-EFFICACY AND BEHAVIOURAL MARKERS IN MANAGING STRESS AT UNIVERSITY STUDENTS. In Proceedings of 10th International Conference "Efficiency and Responsibility in Education" 06.06.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 455-460.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – MICHÁLEK, P. Perspectives on measurement in social sciences and education. In Efficiency and Responsibility in Education. 9th International Conference 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, Prague, 2012. s. 234-241.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – NATOV, P. WHICH COPING STRATEGIES ARE PREFERRED BY STUDENTS IN DIFFERENT MODES OF STUDY?. In Efficiency and Responsibility in Education, 9th International Conference, Proceedings 2012 07.06.2012, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 416-424.

LUHANOVÁ, K. – MICHÁLEK, P. – CHÝLOVÁ, H. CROSSCULTURAL DIFFERENCES IN PERCEPTION OF ECONOMIC CRISIS IMPACT BY UNIVERSITY GRADUATES. In Efficiency and Responsibility in Education 9th International Conference Proceedings 07.06.2012, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2012. s. 323-330.

KOLMAN, L. – GRALTON, L. – MICHÁLEK, P. Certifikát pro uplatněnou metodiku Dotazník SIPP, Indenture for a method Questionnaire SIPP put in use, work motivation, work attitudes, values, 2011, BC - Teorie a systémy řízení, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Dotazník SIPP, M0117/M/2011, 25 mil. Kč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, CSQ-CERT při České společnosti pro jakost., 14.12.2011

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – NATOV, P. – MICHÁLEK, P. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství.. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, o.s., 2011. 190s. ISBN 978-80-260-1198-9. Možnosti využití katatymně imaginativní psychoterapie v rámci psychologického poradenství u vysokoškolských studentů, s. 84-87.

KOKAISL, P. – KOŠŤÁLOVÁ, P. – MICHÁLEK, P. Srovnání kulturních změn u afghánských Kyrgyzů a Kyrgyzů v Kyrgyzstánu . AntropoWebzin, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 127 - 134. ISSN: 1801-8807.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – GLOSÍKOVÁ, Z. Výběr zaměstnanců. Metody a postupy.. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 238s. ISBN 978-80-7201-810-9.

Péče o zaměstnance - Mgr. Chýlová Hana; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; doc. PhDr. Kebza Vladimír, CSc., 2009

Perspectives on measurement in social sciences - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D., 2009

Utilization of an Interactive Board in Psychological Education - Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; Ing. Gralton Lucie; Ing. Šimonová Klára, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Modernizace učebny katedry psychologie MSM 2005 - 2005
 
page foot