| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc. (1219)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2304
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I.Efficiency of the Agricultural Sector in the Visegrad States – Comparisons using Malmquist index. 2017, Book of Abstracts of the 15th International Conference on Data Envelopment Analysis Prague University of Economics Prague 26.6.2017 p. 28.

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I. Malmquist index shows post-crisis development in the agrarian sector in the Czech Republic. In Conference handbook - 28th European Conference on Operational Research 03.07.2016, Poznan. Poznan: Association of European Operational Research Societies, 2016. s. 1-1.

BROŽOVÁ, H. – BOHÁČKOVÁ, I. Post-crisis development in the agricultural sector in the CR – Evidence by Malmquist index and its decomposition. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 09.09.2016, Liberec. Liberec: Technická universita Liberec, 2016. s. 73-78.

BOHÁČKOVÁ, I.; idPublikace = 69768; Název: Several Comments on Creation and Use of PSE Indicator within Measuring of Financial Transfers to Agricultural producers-- Neexistuje podtyp publikace --

BOHÁČKOVÁ, I. – MACH, J. Labour productivity in agriculture-value know or unknow?. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2015. s. 64-72.

MACH, J. – BOHÁČKOVÁ, I. – SELBY, R. Knowledge or degree? – Insight of the Czech Republic. In 5th World Conference on Educational Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences 05.02.2013, Sapienza University of Rome, Italy. N: Elsevier, 2013. s. 3135-3141.

BOHÁČKOVÁ, I. Some Notes to Income Disparity Problems of Agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 25-34. ISSN: 1804-1930.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. POSSIBILITIES OF EFFECTIVENESS EVALUATION OF DEVELOPMENT COOPERATION OF EVROPEAN UNION. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 45, č. 2, s. 50-57. ISSN: 0231-5742.

BOHÁČKOVÁ, I. – BROŽOVÁ, I. ASSESSING STUDENTS’ LEVEL OF KNOWLEDGE IN PROFILE COURSES OF CHOSEN ECONOMIC STUDY PROGRAMMES AT THE FEM CULS . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 148-156. ISSN: 1803-1617.

BROŽOVÁ, I. – BOHÁČKOVÁ, I. TEACHING PROCESS EFFECTIVENESS ON THE EXAMPLE OF THE AGRARIAN SECTOR ECONOMY COURSE AT FEM CULS PRAGUE. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and responsibility in education 2012 07.06.2012, ČZU v Praze. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Dept. of Systems Engineering, 2012. s. 45-53.

SVATOŠOVÁ, L. – BOHÁČKOVÁ, I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF REGIONAL DISPARITIES. In 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 20.06.2012, Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Ad. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, : MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 11-18.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. REGIONAL COMPETITIVENESS, PROSPERITY AND DEVELOPMENT DYNAMICS - THEIR ADVISABILITY IN CONTEXT OF EU ECONOMIC AND SOCIAL COHESION POLICY. In 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 20.06.2012, Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Ad. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77,: MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 112-119.

BOHÁČKOVÁ, I. – HRABÁNKOVÁ, M. Influence of subsidies on height and structures of farmers´incomes in EU member states. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 3, s. 29-41. ISSN: 1804-1930.

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

BOHÁČKOVÁ, I. – HRABÁNKOVÁ, M. STÁRNUTÍ ZEMĚDĚLSKÉ POPULACE A GENERAČNÍ VÝMĚNA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2011, roč. XIV, č. 2, s. 45-52. ISSN: 1212-3285.

BOHÁČKOVÁ, I. – HRABÁNKOVÁ, M. PŔÍJMY ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUCENTŮ V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU A OČEKÁVANÉ ZMĚNY V JEJICH VÝŠI A STRUTKUŘE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 2, s. 29 - 33. ISSN: 1212-3285.

BOHÁČKOVÁ, I. Conditions of sustainable development in the Czech Republic in compliance with the recommendation of the European Commision. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 3, s. 156 - 160. ISSN: 0139-570X.

BOHÁČKOVÁ, I. – HRABÁNKOVÁ, M.; idPublikace = 21826; Název: Strukturální politika Evropské unie-- Neexistuje podtyp publikace --

Maintenance of competitiveness of regions under the globalization conditions - doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc., 2009

Regionální konkurenceschopnost - doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc., 2009

Efektivnost Evropského sociálního fondu při snižování nezaměstnanosti - doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Analýza regionální a odvětvové disparity mezd v ČR - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc., 2009

Ekonomika agrárního sektoru - doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; Ing. Brožová Ivana, Ph.D., 2009

 
page foot