| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vojtěch Čada, Ph.D. (10430)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ČADA, V. – ŠANTRŮČKOVÁ, H. – ŠANTRŮČEK, J. – KUBIŠTOVÁ, L. – SEEDRE, M. – SVOBODA, M. Complex Physiological Response of Norway Spruce to Atmospheric Pollution - Decreased Carbon Isotope Discrimination and Unchanged Tree Biomass Increment . Frontiers in Plant Science, 2016, roč. 7, č. 805, s. 1-12. ISSN: 1664-462X.

ČADA, V. – MORRISSEY, R. – MICHALOVÁ, Z. – BAČE, R. – JANDA, P. – SVOBODA, M. Frequent severe natural disturbances and non-equilibrium landscape dynamics shaped the mountain spruce forest in central Europe . Forest Ecology and Management, 2016, roč. 363, č. 3, s. 169-178. ISSN: 0378-1127.

HAVIRA, M. – ČADA, V. – SVOBODA, M. STRUKTURA PŘIROZENÉ HORSKÉ SMRČINY V ZÁVISLOSTI NA VĚKU, NADMOŘSKÉ VÝŠCE A EXPOZICI. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 3, s. 159-167. ISSN: 0322-9688.

ČADA, V. Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023: Srovnání stavu smrkových porostů v údolí Bíle Opavy po pěti letech. : Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016, 9s. ISBN: ,

MRHALOVÁ, H. – TROTSIUK, V. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – ČADA, V. – MIKOLÁŠ, M. STRATEGIE DOSAŽENÍ HORNÍHO STROMOVÉHO PATRA SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA ABIES (L.) KARST.) V PŘIROZENÝCH LESÍCH RUMUNSKA. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 3, s. 211-217. ISSN: 0322-9688.

PRIMICIA, I. – CAMARERO, J. – JANDA, P. – ČADA, V. – MORRISSEY, R. – TROTSIUK, V. – BAČE, R. – TEODOSIU, M. – SVOBODA, M. Age, competition, disturbance and elevation effects on tree and stand growth response of primary Picea abies forest to climate. Forest Ecology and Management, 2015, roč. 2015, č. 354, s. 77-86. ISSN: 0378-1127.

BAČE, R. – SVOBODA, M. – JANDA, P. – MORRISSEY, R. – WILD, J. – CLEAR, J. – ČADA, V. – DONATO, D. Legacy of Pre-Disturbance Spatial Pattern Determines Early Structural Diversity following Severe Disturbance in Montane Spruce Forests. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 9, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

ČADA, V.; idPublikace = 69490; Název: Dendrometrická a dendrochronologická analýza lesních porostů v NPR Šerák-Keprník a PR Sněžná kotlina-- Neexistuje podtyp publikace --

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – FRAVER, S. – NAGEL, T. – REJZEK, J. – MIKOLÁŠ, M. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – ŠAMONIL, P. – ČADA, V. – TROTSIUK, V. – TEODOSIU, M. – BOURIAUD, O. – BIRIS, A. – SÝKORA, O. – UZEL, P. – ZELENKA, P. – SEDLÁK, V. – LEHEJČEK, J. Landscape-level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania. Journal of Vegetation Science, 2014, roč. 25, č. 2, s. 386-401. ISSN: 1100-9233.

BEDNAŘÍK, J. – ČADA, V. – MATĚJKA, K.; idPublikace = 64198; Název: Forest succession after a major anthropogenic disturbance: a case study of the Jewish Forest in the Bohemian Forest, Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

JANDA, P. – SVOBODA, M. – BAČE, R. – ČADA, V. – PECK, J. Three hundred years of spatio-temporal development in a primary mountain Norway spruce stand in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management, 2014, roč. 2014, č. 330, s. 304-311. ISSN: 0378-1127.

ČADA, V. Dendrometrická a dendrochronologická analýza lesních porostů v NPR Rejvíz. FLD ČZU v Praze: , 2014, 18s. ISBN: ,

ČADA, V. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Dendrochronological reconstruction of the disturbance history and past development of the mountain Norway spruce in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management, 2013, roč. 295, č. , s. 59-68. ISSN: 0378-1127.

HALME, P. – ALLEN, K. – AUNINŠ, A. – BRADSHAW, R. – BRUMELIS, G. – ČADA, V. – CLEAR, J. – ERIKSSON, A. – HANNON, G. – HYVÄRINEN, E. – IKAUNIECE, S. – IRŠENAITE, R. – JONSSON, B. – JUNNINEN, K. – KAREKSELA, S. – KOMONEN, A. – KOTIAHO, J. – KOUKI, J. – KUULUVAINEN, T. – MAZZIOTTA, A. – MÖNKKÖNEN, M. – NYHOLM, K. – OLDÉN, A. – SHOROHOVA, E. – STRANGE, N. – TOIVANEN, T. – VANHA-MAJAMAA, I. – WALLENIUS, T. – YLISIRNIÖ, A. – ZIN, E. Challenges of ecological restoration: Lessons from forests in northern Europe. Biological Conservation, 2013, roč. 167, č. , s. 248-256. ISSN: 0006-3207.

BAČE, R. – ČADA, V. – SVOBODA, M. Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR, Set of maps - Age and spatial structure of semi-natural spruce forest in the Czech Republic, Forest structure, Tree longevity, Density, Picea abies, Spruce forest , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, struktura_ smrcin_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANDA, P. – ČADA, V. – SVOBODA, M. Soubor map – Věková struktura vybraných horských smrkových porostů na Šumavě, The maps collection – Age structure of selected mountain spruce forest stands in the Šumava Mountains, old-growth, age structure, Picea abies, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, VEKSUM_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČADA, V. – SVOBODA, M. Structure and origin of mountain Norway spruce in the Bohemian Forest. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 12, s. 523-535. ISSN: 1212-4834.

Historie horské smrčiny na Jezerní hoře - Ing. Čada Vojtěch, 2010

Historie narušení horské smrčiny na Jezerní hoře (Šumava) - Ing. Čada Vojtěch, 2010

Dendrochronological reconstruction of development of the mountain Norway spruce forest at Jezerní Mt. (NNR Černé and Čertovo Lake) - Ing. Čada Vojtěch, 2010

 
page foot