| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zuzana Čadková, DiS. (11008)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
po předchozí domluvě (cadkova@af.czu.cz)
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**COUGHLAN, N. – **CUNNINGHAM, E. – **CUTHBERT, R. – **JOYCE, P. – **ANASTACIO, P. – **BANHA, F. – **BONEL, N. – **BRADBEER, S. – **BRISKI, E. – **BUTITTA, V. – ČADKOVÁ, Z. – **DICK, J. – DOUDA, K. – **EAGLING, L. – **FERREIRA-RODRIGUEZ, N. – **HUNICKEN, L. – **JOHANSSON, M. – **KREGTING, L. – **LABECKA, A. – **LI, D. – **LIQUIN, F. – **MARESCAUX, J. – **MORRIS, T. – **NOWAKOWSKA, P. – **OZGO, M. – **PAOLUCCI, E. – **PERIBANEZ, M. – **RICCARDI, N. – **SMITH, E. – **SPEAR, M. – **STEFFEN, G. – **TIEMANN, J. – **URBANSKA, M. – **VAN DONINCK, K. – **VASTRADE, M. – **VONG, G. – **WAWRZYNIAK-WYDROWSKA, B. – **XIA, Z. – **ZENG, C. – **ZHAN, A. – **SYLVESTER, F. Biometric conversion factors as a unifying platform for comparative assessment of invasive freshwater bivalves. Journal of Applied Ecology, 2021, roč. 58, č. 9, s. 1945-1956. ISSN: 0021-8901.

**OROSOVA, M. – **MARKOVA, A. – **PROVAZNIKOVA, I. – **OROS, M. – **RADACOVSKA, A. – ČADKOVÁ, Z. – **MAREC, F. Molecular cytogenetic analysis of a triploid population of the human broad tapeworm, Dibothriocephalus latus (Diphyllobothriidea). PARASITOLOGY, 2021, roč. 148, č. 7, s. 787-797. ISSN: 0031-1820.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **MUKHTOROVA, D. – HLAVA, J. – **PULKRABOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – VADLEJCH, J. The response of soil nematode Caenorhabditis elegans on the sewage sludge-derived micropollutants. Journal of Hazardous Materials, 2020, roč. 384, č. neuvedeno, s. 1-9. ISSN: 0304-3894.

VADLEJCH, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – **RESLOVÁ, N. – **ŠKORPÍKOVÁ, L. – ČADKOVÁ, Z. – **KAŠNÝ, M. Anthelmintická rezistence v českých chovech koz. Náš chov, 2020, roč. 2020, č. 12, s. 38-40. ISSN: 0027-8068.

KLIMKOVÁ, Z. – LOUDOVÁ, D. – ČADKOVÁ, Z. The first record of Oestromyia leporina (Pallas, 1778) larvae (Diptera: Hypodermatinae) on Microtus arvalis (Pallas, 1778), (Rodentia) in North-Western Bohemia. In 12th Workshop on biodiversity, Jevany 08.07.2020, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020. s. 38-47.

KŘIVSKÁ, D. – **ŠESTÁKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – KOTÍKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Sample handling and pretreatment as critical points in determining the quality of analytical data during metallothionein determination in wild animals . ECOLOGICAL INDICATORS, 2019, roč. 98, č. , s. 214-217. ISSN: 1470-160X.

**VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **PROKEŠ, L. – ČADKOVÁ, Z. – **COUFALÍK, P. – **KANICKÝ, V. – **OTRUBA, V. – TLUSTOŠ, P. Variability of trace element distribution in Noccaea spp., Arabidopsis spp., and Thlaspi arvense leaves: the role of plant species and element accumulation ability. Environmental Monitoring and Assessment, 2019, roč. 191, č. 3, s. 0-0. ISSN: 0167-6369.

ZÁDRAPOVÁ, D. – **TITĚRA, A. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – **CUDLÍN, O. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mobility and bioaccessibility of risk elements in the area affected by the long-term opencast coal mining. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, roč. 54, č. 12, s. 1159-1169. ISSN: 1093-4529.

VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – MAGDÁLEK, J. – NÁPRAVNÍKOVÁ, J. Pomůcka pro zdokonalení diagnostiky ashworthiózy. -- Neuvedený název vydavatele --. 32489. 30.01.2019.

VADLEJCH, J. – MAGDÁLEK, J. – ČADKOVÁ, Z. Tlumení a prevence šíření invazního parazita Ashworthius sidemi, Control and prevention of spreading of an invasive parasite Ashworthius sidemi, cloven-hoofed animals; Ashworthius; epidemiology; season, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ashworthius_tlumení , 978-80-213-2946-1, Ing. Stanislav Valenta, IČO 15767493, 26.6.2019, Vhodným antiparazitárním zásahem lze zvýšit ekonomický zisk o 300 - 400 Kč na kus dančí zvěře. Preventivním zásahem zabraňujícím vypuknutí ashworthiózy lze ročně ušetřit více než 3 442 Kč. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní veterinární správa , 22.08.2019,

LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HORÁKOVÁ, B. – KREJČÍŘOVÁ, R. – ŠAŠKOVÁ, M. – ŠVEJSTIL, R. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – **KNÍŽKOVÁ, I. – NECHYBOVÁ, S. Assessment of low doses of Eimeria tenella sporulated oocysts on the biochemical parameters and intestinal microflora of chickens. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2019, roč. 43, č. 1, s. 76-81. ISSN: 1300-0128.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Screening of model animals for experimental infection with equine cyathostomes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. , č. , s. 1-7. ISSN: 1211-3174.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Lead accumulation in rats: The effect of the presence of a rat tapeworm and the different forms of metal in the host diet. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 85, č. , s. 753-757. ISSN: 1470-160X.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SLÁDKOVÁ, K. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KREJČÍŘOVÁ, R. Effects of subclinical Eimeria tenella infection on Pectoralis major muscle in broiler chickens. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1594-4077.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KOPECKÝ, O. – **ŽÍLA, O. – TLUSTOŠ, P. Metabolic transformation and urinary excretion of selenium (Se) in rats fed a Se-enriched defatted rapeseed (Brassica napus, L.) diet. Metallomics, 2018, roč. 10, č. 4, s. 579-586. ISSN: 1756-5901.

VADLEJCH, J. – MAGDÁLEK, J. – RYLKOVÁ, K. – **FOREJTEK, P. – ČADKOVÁ, Z. Sezónní dynamika invazní hlístice Ashworthius sidemi u volně žijících přežvýkavců v ČR. ..., 2018, roč. 68, č. 12, s. 865-871. ISSN: N.

DOUDA, K. – ČADKOVÁ, Z. Water clearance efficiency indicates potential filter-feeding interactions between invasive Sinanodonta woodiana and native freshwater mussels. Biological Invasions, 2018, roč. 20, č. 5, s. 1093-1098. ISSN: 1387-3547.

**TURKOVÁ, S. – **VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. – **ŠTŮLOVÁ, K. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **OTRUBA, V. – **KANICKÝ, V. Study of metal accumulation in tapeworm section using laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS). MICROCHEMICAL JOURNAL, 2017, roč. 133, č. Jul, s. 380-390. ISSN: 0026-265X.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. The identification of risk and essential elements along the strobila of the rat tapeworm Hymenolepis diminuta. JOURNAL OF HELMINTHOLOGY, 2017, roč. 91, č. 5, s. 555-560. ISSN: 0022-149X.

HLAVA, J. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Long-term application of organic matter based fertilisers: Advantages or risks for soil biota? A review. ENVIRONMENTAL REVIEWS, 2017, roč. 25, č. 4, s. 408-414. ISSN: 1181-8700.

PLACHÝ, V. – LITVINEC, A. – LANGROVÁ, I. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BORKOVCOVÁ, M. The effect of Syphacia muris on nutrient digestibility in laboratory rats. LABORATORY ANIMALS, 2016, roč. 50, č. 1, s. 39-44. ISSN: 0023-6772.

VADLEJCH, J. – MAKOVICKÝ, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Efficacy and persistent activity of moxidectin against natural Muellerius capillaris infection in goats and pathological consequences of muelleriosis. Veterinary Parasitology, 2016, roč. 218, č. 3, s. 98-101. ISSN: 0304-4017.

PATOKA, J. – BLÁHA, M. – DEVETTER, M. – RYLKOVÁ, K. – ČADKOVÁ, Z. – KALOUS, L. Aquarium hitchhikers: attached commensals imported with freshwater shrimps via the pet trade. Biological Invasions, 2016, roč. 18, č. 2, s. 457-461. ISSN: 1387-3547.

VACULOVIČ, T. – WARCHILOVÁ, T. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – OTRUBA, V. – KANICKÝ, V. Influence of laser ablation parameters on trueness of imaging. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, roč. 351, č. 1, s. 296-302. ISSN: 0169-4332.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WÁGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Cyathostominae distribution in experimentally infected ponies. Helminthologia, 2015, roč. 52, č. 2, s. 134-138. ISSN: 0440-6605.

RYLKOVÁ, K. – TŮMOVÁ, E. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – FRÝDLOVÁ, J. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – NECHYBOVÁ, S. – SCHÁŇKOVÁ, Š. Genetic and morphological characterization of Trichuris myocastoris found in Myocastor coypus in the Czech Republic. Parasitology Research, 2015, roč. 114, č. 11, s. 3969-3975. ISSN: 0932-0113.

VADLEJCH, J. – KOTRBA, R. – ČADKOVÁ, Z. – RŮŽIČKOVÁ, A. – LANGROVÁ, I. Effects of age, sex, lactation and social dominance on faecal egg count patterns of gastrointestinal nematodes in farmed eland (Taurotragus oryx). PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, 2015, roč. 121, č. 3-4, s. 265-272. ISSN: 0167-5877.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KOPECKÝ, O. – KŘIVSKÁ, D. – LANGROVÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Bioaccessibility versus bioavailability of essential (Cu, Fe, Mn, and Zn) and toxic (Pb) elements from phyto hyperaccumulator Pistia stratiotes: potential risk of dietary intake. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, roč. 63, č. 8, s. 2344-2354. ISSN: 0021-8561.

ČADKOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are rodent tapeworms suitable accumulative indicators for their host´s risk element exposure?. 2015, In: Perháčová, T, Turjanicová, L., Skála V.(Eds.) 22nd Helminthological Days 2015. Programme & Abstracts. 1st edition, Roztoky u Prahy. s. 11. ISBN 978-80-7444-032-8.

BRAEUER, S. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mouse ? mouse, or: Wild small terrestrial mammals as possible bioindicators for trace element levels in the environment. 2015, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 22.2.2015, Münster, Germany. University of Münster, 2015. ENF1B-OP03, s. 1-1..

VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – SALABA, O. Comparative morphological and molecular identification of Haemonchus species in sheep. ..., 2014, roč. 51, č. 2, s. 130-140. ISSN: N.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Arrested development of experimental Cyathostominae infections in ponies in Czech republic. Veterinary Parasitology, 2014, roč. 2014, č. 206, s. 328-332. ISSN: 0304-4017.

VADLEJCH, J. – KOPECKÝ, O. – KUDRNÁČOVÁ, M. – ČADKOVÁ, Z. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. The effect of risk factors of sheep flock management practices on the development of anthelmintic resistance in the Czech Republic. Small Ruminant Research, 2014, roč. 117, č. 2014, s. 183-190. ISSN: 0921-4488.

ČADKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – VÁLEK, P. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Is the tapeworm able to affect tissue Pb-concentrations in white rat?. PARASITOLOGY, 2014, roč. 141, č. 6, s. 826-836. ISSN: 0031-1820.

WARCHILOVÁ, T. – VACULOVIČ, T. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – OTRUBA, V. – KANICKÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Elemental mapping of animal accumulators of heavy metals by means of LA-ICP-MS. 2014, Book of Abstracts, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 16.3.2014, Praha. s. 255. ISBN 978-80-905704-1-2.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt tasemnice kočičí (Taenia taeniaeformis) u drobných zemních savců na vybrané lokalitě na Příbramsku. 2014, s. 60-46. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

KŘIVSKÁ, D. – ČADKOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biodiverzita drobných zemních savců na Příbramsku (Česká Republika). 2014, s. 95-100. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

WARCHILOVÁ, T. – VACULOVIČ, T. – ČADKOVÁ, Z. – OTRUBA, V. – SZÁKOVÁ, J. – KANICKÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); LA-ICP-MS as a tool for elemental mapping. 2014, LA-ICP-MS as a tool for elemental mapping, WARCHILOVÁ, Tereza, Tomáš VACULOVIČ, Čadková ZUZANA, Vítězslav OTRUBA, Jiřina SZÁKOVÁ a Viktor KANICKÝ. LA-ICP-MS as a tool for elemental mapping. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., 2014. s. 50-52. ISBN 978-80-904959-2-0.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – PACÁKOVÁ, Z. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Faecal excretion dynamic during subacute oral exposure to different Pb species in Rattus norvegicus . Biological Trace Element Research, 2013, roč. 152, č. 2, s. 225-232. ISSN: 0163-4984.

VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – LUKEŠOVÁ, D. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. The Concentration McMaster Technique is Suitable for Quantification of Coccidia Oocysts in Bird Droppings. PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, 2013, roč. 33, č. 3, s. 291-295. ISSN: 0253-8318.

VADLEJCH, J. – KOTRBA, R. – ČADKOVÁ, Z. – RŮŽIČKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Age, Sex and Lactation on Seasonal Dynamics of Gastrointestinal Nematodes in Captive Eland (Taurotragus oryx). 2013, 20th Helminthological Days, Recreational facility of Počta, Štědronín u Orlíku, Czech Republic, 13–17 May 2013, eds. Kuchta, R., Soldánová, M., & Hodová, I., 56 pp..

ČADKOVÁ, Z. – VÁLEK, P. Prevalence gastrointestinálních helmintů u drobných zemních savců v oblasti severozápadních Čech. Sborník oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná, 2013, roč. , č. 34, s. 3-13. ISSN: 1214-2573.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVA, P. – LUKEŠOVÁ, D. – STAROSTOVÁ, L. – JANKOVSKÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Treatment failure of ivermectin for Oxyuris equi in naturally infected ponies in Czech Republic. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 3, s. 232-234. ISSN: 0440-6605.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – LUKEŠOVÁ, D. – KALOUS, L. – VÁLEK, P. – ROMOČUSKÝ, Š. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – LANGROVÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. Concentrations of Zn, Mn, Cu and Cd in different tissues of perch (Perca fluviatilis) and in perch intestinal parasite (Acanthocephalus lucii) from the stream near Prague (Czech Republic.). Environmental Research, 2012, roč. 112, č. 1, s. 83-85. ISSN: 0013-9351.

LANGROVÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – BARUŠ, V. – VADLEJCH, J. – VÁLEK, P. – JANKOVSKÁ, I. – PETRTÝL, M. – KUBÍK, Š. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. The initial discovery of thorny-headed worms in sheep. Veterinary Parasitology, 2012, roč. 184, č. 2-4, s. 381-384. ISSN: 0304-4017.

JANKOVSKÁ, I. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – LUKEŠOVÁ, D. – ROMOČUSKÝ, Š. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – KALOUS, L. – LANGROVÁ, I. – PETRTÝL, M. – ČADKOVÁ, Z. Effect of Acanthocephalus lucii Infection on Total Mercury Concentrations in Muscle and Gonads of Fish Host (Perca fluviatilis). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2012, roč. 88, č. 1, s. 967-970. ISSN: 0007-4861.

JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – LUKEŠOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – PETRTÝL, M. Effect of lead in water on the absorption of copper, iron, manganese and zinc by sheep (Ovis aries) infected with sheep tapeworm (Moniezia expansa). Experimental Parasitology, 2012, roč. 131, č. 1, s. 52-56. ISSN: 0014-4894.

JANKOVSKÁ, I. – BEJČEK, V. – LANGROVÁ, I. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Black grouse in Czech Republic and its parasites. Helminthologia, 2012, roč. 49, č. 2, s. 78-81. ISSN: 0440-6605.

LUKEŠOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – HLAVA, J. – VÁLEK, P. – ČADKOVÁ, Z. Endoparasites in European hares (Lepus europaeus) under gamekeeping conditions in the Czech Republic . Helminthologia, 2012, roč. 49, č. 3, s. 159-163. ISSN: 0440-6605.

ČADKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tasemnice Hymenolepis diminuta na subchronickou expozici olovu u laboratorního potkana. 2012, Hodová I. & Přikrylová I. (eds), X. české a slovenské parazitologické dny, Brno, Masarykova univerzita Brno, p. 92. ISBN 987-80-210-5862-0.

ČADKOVÁ, Z. – VÁLEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Who colonize reclaimed spoil heaps more successfully: geohelmiths vs. biohelmints. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 49-56. ISBN: 978-80-213-2343-8.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽEK, J. – JIROUTOVÁ, P. – HOMOLKA, P. – BORKOVCOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt hypobiovaných larev vybraných druhů gastrointestinálních hlístic ovcí v zimním období. 2012, Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012, Výzkumný ústav živočišné výroby. p.128-130. ISBN: 978-80-7403-104-5.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽEK, J. – JIROUTOVÁ, P. – HOMOLKA, P. – BORKOVCOVÁ, PH.D., d. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty vzduchu na vývoj a přežitelnost exogenních stádií gastrointestinálních hlístic ovcí. 2012, Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012, Výzkumný ústav živočišné výroby. p.128-130. ISBN: 978-80-7403-104-5.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – PETRTÝL, M. – ROMOČUSKÝ, Š. – KALOUS, L. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Intestinal parasite Acanthocephalus lucii (Acanthocephala) from European perch (Perca fluviatilis) as a bioindicator for lead pollution in the stream "Jevanský potok" near Prague, Czech Republic. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2011, roč. 86, č 3, s. 342-346. ISSN: 0007-4861.

JANKOVSKÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – VÁLEK, P. – PETRTÝL, M. – KUDRNÁČOVÁ, M. Competition for minerals (Zn, Mn, Fe, Cu) and Cd between sheep tapeworm (Moniezia expansa) and its definitive host sheep (Ovis aries). Helminthologia, 2011, roč. 48, č. 4, s. 237-243. ISSN: 0440-6605.

VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – ZAICHENKO, I. – ČADKOVÁ, Z. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – MORAVEC, M. Which McMaster egg counting technique is the most reliable?. Parasitology Research, 2011, roč. 109, č. 5, s. 1387-1394. ISSN: 0932-0113.

JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); IS THE SHEEP TAPEWORM (MONIEZIA EXPANSA) ABLE TO ABSORB LEAD AND CADMIUM FROM SHEEP TISSUES?. 2011. XV International Society for Aimal Hygiene (ISAH) Congress 2011, July 3-7, Vienna, Austria, University of Veterinary Medicine Vienna (Vetmeduni Vienna), Proceedings Volume II, s.951-953, ISBN: 978-80-263-00090.

JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Experimental studies on the cadmium accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Experimental Parasitology, 2010, roč. 126, č. 1, s. 130 - 134. ISSN: 0014-4894.

Biomagnifications of Cd and Pb in terrestrial food chain with respect to parasite burden - doc. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D., Ing. Petr Válek, Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Ing. Zuzana Čadková, DiS., prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2010

Comparision of three McMaster Egg Counting Techniques - Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D., Igor Zaichenko (externí), Ing. Zuzana Čadková, DiS., 2010

LAKE MEDARD (SOKOLOV) - THE FIRST GLANCE UNDER THE WATER SURFACE - Ing. Zuzana Čadková, DiS., Ing. David Vrzal, 2010

 
page foot