| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavla Čížková ()

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZEPPENFELD, T. – SVOBODA, M. – DEROSE, R. – HEURICH, M. – MULLER, J. – ČÍŽKOVÁ, P. – STARÝ, M. – BAČE, R. – DONATO, D. Response of mountain Picea abies forests to stand-replacing bark beetle outbreaks: neighbourhood effects lead to self-replacement. Journal of Applied Ecology, 2015, roč. 52, č. 5, s. 1402-1411. ISSN: 0021-8901.

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Pokryvnosti základních taxonů rostlin v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Cover of bacis plant taxa in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Plant taxa, Microsite, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, rostliny_taxony_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Početnost zmlazení dřevin (výška >10cm) v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Tree seedling density (height >10cm) in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Natural regeneration, Tree, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zmlazeni_dreviny_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Prostorové rozmístění vlivu environmentálních proměnných v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - The spatial distribution of environmental variables influence in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Coarse woody debris, Canopy, Upper tree layer, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, environmentalni_promen_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Vliv mikrostanoviště na výškovou strukturu zmlazení smrku v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - The effect of microsite on Norway spruce seedling height structure in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Natural regeneration, Height structure, Dead wood, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zmlazovani_drevo_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAČE, R. – ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – JANDA, P. Soubor map - Diverzita a vyrovnanost bylinného patra v bezzásahových zónách NP Šumava, Set of maps - Diversity and evenness of herb layer in non-intervention management areas of the Šumava National Park, Plants, Diverzity, Shannon index, Šumava National Park, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, diverzita_bylin_1332_3302, A4, digitální, PDF, ArcGis 9.3, optimalizace udržitelného hospodaření v horských lesích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČÍŽKOVÁ, P. – SVOBODA, M. – KŘENOVÁ, Z. Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non-intervenion management areas of the Šumava National Park - the first results of the Biomonitoring project. Silva Gabreta, 2011, roč. 17, č 1, s. 19-35. ISSN: 1211-7420.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot